Interdiscipliniare onderzoeksconsortia

Interdisciplinaire onderzoeksconsortia brengen onderzoekers vanuit verschillende vakgebieden samen om hun kennis en expertise rond een specifiek onderzoeksthema te integreren. Door deze kruisbestuiving kan het inzicht in diverse ziektebeelden worden vergroot, diagnoses worden verbeterd en alternatieve behandelingen worden ontwikkeld.

Cancer Research Institute Ghent (CRIG)

Fundamenteel, translationeel en klinisch kankeronderzoek in verschillende expertisedomeinen. Zorg voor betere en snellere resultaten voor kankerpatiënten door samenwerking tussen de academische wereld en de industrie;

Cross-Health platform (XH)

De volgende disciplines werken binnen het Cross-Health platform samen om toepassingen te ontwikkelen die de gezondheid van mens en / of dier ten goede komen: diergeneeskunde en menselijke geneeskunde, plantenbiotechnologie, bio-engineering, medicinale chemie en data sciences.

Ghent University Research for Aging Young (GRAY)

GRAY is een interdisciplinair consortium gericht op het boosten van gezond verouderen door excellent translationeel onderzoek, maatschappelijke impact en valorisatie van nieuwe oplossingen, interventies, producten en diensten. GRAY bundelt de expertise van gezondheidsbevordering, omgevingen en urbanisatie, adaptieve technologieën, maatschappelijke valorisatie en fundamenteel onderzoek binnen het domein van het ouder worden en dicht de kloof tussen wetenschap en maatschappij.

U(Z)Gent platform of gene, cell and tissue Engineering (GATE)

Dit platform bevordert multidisciplinaire samenwerkingen in AUGent/UZ Gent om de creatie en commercialisering van cel- en weefseltechnisch onderzoek te versnellen. Dit omvat een breed scala aan technologieën en expertise die van toepassing zijn op gen- en celtherapie, kunstmatige orgaansystemen en regeneratieve geneeskunde .