Master-na-bachelor opleidingen

Opleiding Biomedische Wetenschappen

Opleiding Ergotherapeutische Wetenschap

Opleiding Geneeskunde

Opleiding Gezondheidsbevordering

Opleiding Bewegings- en Sportwetenschappen

Opleiding Management en Beleid van de Gezondheidszorg

Opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen

Opleiding Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

Opleiding Tandheelkunde

Opleiding Verpleegkunde en Vroedkunde