Cluster onderwijskwaliteitszorg & -innovatie

De Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO) ondersteunt de opleidingen in de faculteit bij het uitwerken en optimaliseren van hun onderwijskwaliteitszorg- en onderwijsinnovatiebeleid.

Om tegemoet te komen aan de universiteitsbrede onderwijsvisie "Creatieve kennisontwikkeling" gaan onderwijskwaliteitszorg en onderwijs innovatie hand in hand.

Kwaliteitszorg

De cel onderwijskwaliteitszorg en -innovatie werkt beleidsondersteunend t.a.v. de faculteitsraad op vlak van onderwijs.De cel bereidt beleids- en adviesteksten voor en geeft alzo het facultair onderwijsbeleid mee vorm.

Daarnaast staat de cel ook in voor het monitoren van de facultaire kwaliteitszorg inzake onderwijs en ondersteunt en begeleidt opleidingen en lesgevers bij de kwaliteitsbewaking en -verbetering van hun onderwijs.

De faculteit hanteert daarvoor het MOVINGG-model (model voor onderwijskwaliteitszorg en -vernieuwing in de Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen) dat vorm kreeg in het MOVINGG-handboek.

Het onderwijskwaliteitsverbeterplan 2018 licht de facultaire visie rond onderwijskwaliteitszorg toe.

Dienstverlening voor opleidingen

  • Advies en begeleiding bij opleidingsspecifieke kwaliteitszorg
  • Ontwikkeling en organisatie van evaluaties met betrekking tot het onderwijs en focusgroepen
  • Ontwikkeling en organisatie van de evaluaties bij stakeholders betrokken bij onderwijs
  • Bevragingen met betrekking tot het onderwijs op maat van de opleiding
  • Monitoring en ondersteuning van kwaliteitszorg binnen de opleidingen via jaarlijkse overlegmomenten

Dienstverlening voor lesgevers

Onderwijsdag 2021

Onderwijsdag 2020

Workshops:

1. Opleidingsonderdeel blended herontwerpen: introductie en werksessie

2. Lesgeven in een hybride opstelling

3. Een leerpad ontwikkelen in Ufora

4. Online interactief lesgeven

5. Uitwerken van kennisclips

Onderwijsdag 2019

Onderwijsinnovatie

Een kwaliteitsvol, aantrekkelijk en up-to-date opleidingsaanbod aanbieden vraagt aandacht voor innovatie. Het beleidsplan licht de facultaire visie rond onderwijsinnovatie toe.

Goedgekeurde Projecten 2019:

Goedgekeurde Projecten 2018:

Goedgekeurde Projecten 2017:

Goedgekeurde Projecten 2016:

Goedgekeurde Projecten 2015:

  • Peer-tutoring Logopedische en Audiologische Wetenschappen: Astrid Verbrugge
  • Initiatieven voor blended learning (good practices)
  • Uitwerking van een online applicatie masterproefbegeleiding: Lynn De Poorter

Goedgekeurde projecten 2014:

Eigen innovatie initiatieven:

Meer info: www.motiverendlesgeven.ugent.be

Contact: Branko Vermote

Contact

Decanaat
Campus UZ, K3, ingang 42, 3de verdiep
C. Heymanslaan 10
9000 Gent

Onderwijsdirecteur

Lieven Danneels   Prof. Lieven Danneels

Beleidsmedewerkers

Peter Van den Berghe   Peter Van den Berghe: coördinator Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Emoticon   NN: coördinator interne en externe kwaliteitszorg

Vanessa Claeys   Vanessa Claeys: projectmedewerker Train the Trainer Specialistische Geneeskunde

Wies Allemeersch

 

 

Wies Allemeersch: beleidsmedewerker onderwijsinnovatie, UFORA-contactpersoon

 

 

 

Valery Labarque

 

 

Valery Labarque: Onderwijsontwikkelaar – ACTIVO-antenne

 

 

 

Florine De Keyser

Florine De Keyser: beleidsmedewerker onderwijscommunicatie, -kwaliteit en –innovatie