CORE Flowcytometrie

facslaserOrganisatie

De erkende CORE Faciliteit Flowcytometrie is een gemeenschappelijk initiatief van de faculteiten Geneeskunde & gezondheidswetenschappen en de faculteit Diergeneeskunde. De CORE wordt aangestuurd door een kernteam bestaande uit Prof. dr. Tom Taghon (voorzitter), Prof. dr. Panagiotis Ntziachristos, Prof. dr. Evelyne Meyer, Prof. dr. Bert Devriendt, Mevr. Kristel Demeyere en mr. Frédéric Clement (CORE Facility Manager). Dit kernteam verzorgt de operationele en wetenschappelijke organisatie van de faciliteit. Deze CORE Facility staat verder onder supervisie van de Facultaire stuurgroepen CORE facilities. Naast de stuurgroep CORE Facilities die het algemeen beheer voorziet bestaat er ook een gebruikersgroep waarin elke gebruiker welkom is.

Het doel van de Flow Cytometry Core Facility aan de UGent is om geavanceerde Flowcytometrie instrumentatie aan te bieden, evenals technische en wetenschappelijke expertise op hoog niveau in multidimensionale Flow Cytometry en Cell Sorting, om zo toegang tot deze wetenschap te optimaliseren, de kwaliteit te verbeteren en de reikwijdte van het UGent-onderzoek te bevorderen.

Opleiding & Competenties Flowcytometrie

Om gebruik te kunnen maken van onze instrumenten is een basiskennis Flowcytometrie noodzakelijk. Hieronder wordt verstaan de principes van Flowcytometrie begrijpen. Hoe een experiment (kleuring) te plannen en uit te voeren. De toestellen vakkundig in te stellen voor het beoogde doel (compensatie, settings, enzoverder...). Idealiter zal een kandidaat flowcytometrie gebruiker deze kennis vergaren door enige tijd samen te werken met een ervaren gebruiker. Neem dus zeker contact op met de huidige gebruikers. Vanuit de CORE Flowcytometrie zullen op regelmatige wijze en in samenwerking met externe partners basisopleidingen worden voorzien. 

Binnen het facultaire Research Training Program voorziet de CORE Flow cytometrie volgende opleidingen : 

CORE Flowcytometry - BASICS

 • Doel  :  Basisvaardigheden flowcytometrie
 • Datum/Tijdstip : Continue, op basis van de inschrijvingen worden meerdere sessies per jaar voorzien. 
 • Locatie : MRB II – CORE Flow Cytometry
 • Doelpubliek : Iedereen binnen de faculteit
 • Inschrijvingslink 

  

CORE Flowcytometry - ADVANCED

 •  Doel  :  gevorderde vaardigheden in Flow cytometrie
 • Datum/Tijdstip : Continue, op basis van de inschrijvingen worden meerdere sessies per jaar voorzien. 
 • Locatie : MRB II – CORE Flow Cytometry
 • Doelpubliek : Iedereen binnen de faculteit
 • Inschrijvingslink 

 

CORE Flowcytometry – CELL SORTING BASICS

 Titel : CORE Flowcytometry – CELL Sorting Basics

 • Doel  : Basisprincipes van het sorteren van cellen. Monstervoorbereiding, kleuring,...
 • Datum/Tijdstip : Continue, op basis van de inschrijvingen worden meerdere sessies per jaar voorzien. 
 • Locatie : MRB II – CORE Flow Cytometry
 • Doelpubliek : Iedereen binnen de faculteit
 • Inschrijvingslink

 

Meer gevorderde training en expertise kan ook verkregen worden via tussenkomst van de toestelproducent/leverancier. Contacteer deze voor meer informatie. 

Technische opleiding en assistentie bij het gebruik

Bij een eerste gebruikssessie zal er gedemonstreerd worden hoe het toestel op te starten, af te sluiten, het toestel op een correcte manier te gebruik, alsook hoe eventuele defecten of problemen te melden. Hou er rekening mee trainingssessies voldoende op voorhand (7 werkdagen) te boeken zodat de trainer zijn/haar beschikbaarheid hiervoor kan regelen. Bij technische problemen of vragen contacteer de Facility Admin. Voor het sorteren van cellen wordt geopteerd deze dienstverlening bij voorkeur als geassisteerde service aan te bieden. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk bij onderzoeksgroepen die een heel intensiefn het gebruik van de cellsorters voorzien. 

Welk toestel reserveren ?

Equivalente resultaten met gelijkaardige experimenten op juist geconfigureerde toestellen is het doel van de CORE Facility. Je kan zelf kiezen welk toestel je gebruikt, idealiter is dit het meest eenvoudige toestel dat jouw experiment kan uitvoeren. .

De gebruikte fluorochromen bepaalt de keuze van het instrument en dus kostprijs van je experiment.

Volg onderstaande werkwijze om te bepalen welk toestel je gebruikt :

 1. Experimenten met 8 of minder kleuren voer je uit op de BD Fortessa (3 laser) of op de BD LSR II instrumenten
 2. Experimenten met meer dan 8 kleuren voer je best uit op de BD Fortessa X-20 of de BD FACSymphony A3

 

Basis Acquisitie

Beschikbare apparatuur

Reservatie & gebruiksvoorwaarden

 • Inloggen met UGent account, reservatie en gebruik via de AUT-tracker beschikbaar via deze link
 • Basiskennis flowcytometrie
 • Technische opleiding voor toestelgebruik ("trainingsessie" te reserveren via CFMS)
 • Effectief gebruik wordt aangerekend


Geavanceerde Acquisitie

Beschikbare apparatuur

Reservatie & gebruiksvoorwaarden

 • Inloggen met UGent account
 • Basiskennis flowcytometrie
 • Technische opleiding voor toestelgebruik ("trainingsessie" te reserveren via CFMS)
 • Effectief gebruik wordt aangerekend

 

Sorteren van cellen

Beschikbare apparatuur

Reservatie & gebruiksvoorwaarden

 • Uitgevoerd door CORE Facility personeel
 • Effectief gebruik wordt aangerekend. Hou er rekening mee dat onze toestellen druk worden bevraagd. Indien u vertraging opmerkt in uw project neem dan tijdig contact met onze Facility admin en hou er rekening mee dat het uitstellen of uitbreiden van uw tijd op het toestel enkel kan indien geen andere reservatie bestaat. 
 • Het sorteren van cellen wordt door ervaren medewerkers voor u uitgevoerd. Uw aanwezigheid bij start ven het experiment is echter verreist zodat wij deze 'sort' naar uw wensen en verwachtingen kunnen uitvoeren. Naast uw te sorteren preparaat (in een 5ml Facs Tube, Cat° 352058) is het ook belangrijk dat u volgende zaken voorziet een meebrengt : Niet gekleurde en gekleurde controle stalen (compensatie), steriel media (met additieven naar keuze) en labware waarin uw gesorteerde cellen worden gecollecteerd. Dit kan een 1,5 mL of 15 mL tube zijn, maar ook 6,12,24,96 of 384 microtiterplaten. 
 • Het sorteren van cellen gebeurt in aseptische condities. Onze toestellen worden na elke sort gereinigd en gedecontamineerd. Hou er echter rekening mee dat geen enkel sort-proces volledig steriel kan verlopen. Voorzie daarom, waar mogelijk het gebruik van antibiotica en/of antimycotica in uw media. 

Bewaring van Flow cytometrie data (data opslag)

Flowcytometrie experimenten genereren heel veel data. Een uitgebreid experiment kan zomaar een een Gigabyte data per dag genereren. Al deze data op onze instrumenten bewaren is onmogelijk en zou de performantie van onze instrumenten negatief beïnvloeden. Voorzie daarom voldoende tijd in je reservatie om de verkregen data te transfereren naar een netwerk-share of draagbaar medium (af te raden). Op wekelijkse basis worden de harde schijven van onze instrumenten gewist, indien uw data daar nog aanwezig was en je geen kopij op een andere plaats bewaarde zal deze onherroepelijk verloren zijn.

Analyse van data

Wij voorzien op korte termijn de mogelijkheid om centraal georganiseerde analyse-stations ter beschikking te stellen. Je zal deze ook via de reservatie-tool kunnen reserveren tegen gunstige tarieven. In afwachting hiervan kan je terecht bij de CORE facility indien gewenst.

Openingsuren

In regel zijn onze toestellen continue beschikbaar. Betreffende trainingssessies of 'assisted' use deze zijn enkel beschikbaar van 10 tot 16 uur en na goedkeuring. Neem eventueel contact op met onze Facility Admin.

Gebruikersprocedures

Voor al onze toestellen zijn er gebruikersprocedures ter beschikking.  Hierin staat beschreven hoe u de instrumenten dient op te starten, te gebruiken en af te sluiten. U kan al de beschikbare procedures hier terugvinden en downloaden. . 

Vragen of suggesties

Indien u vragen of suggesties hebt rond de organisatie van deze CORE of de webpagina die hierover handelt contacteer , CORE Facility manager (09 332 36 54)