Opleidingen

De Cel Biostatistiek stelt zich ook tot doel om cursussen te organiseren die inspelen op de noden van de personeelsleden van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en het UZ Gent. Verscheidene lessenreeksen worden op jaarlijkse basis aangeboden vanuit de Cel Biostatistiek.

Meer informatie omtrent de cursussen die gepland zijn in het tweede semester van academiejaar 2021-2022 en de inschrijvingsmodules zijn beschikbaar via onderstaande links. Voor cursussen die reeds volzet zijn kan u uw interesse voor deelname kenbaar maken via een wachtlijst.

Volgende cursussen worden opnieuw georganiseerd in het academiejaar 2022-2023, maar de exacte data zijn nog niet gekend. U kan wel reeds uw interesse kenbaar maken via onderstaande link.

Daarnaast organiseert De Doctoral School of Life Sciences and Medicine in samenwerking met het Kenniscentrum Gezondheidszorg Gent (KCGG) en de Cel Biostatistiek, de specialist course “Conducting and publishing a systematic review and meta-analysis”. Voor meer informatie en inschrijven:
https://www.ugent.be/doctoralschools/en/doctoraltraining/courses/specialistcourses/lsm/conducting-systematic-review-meta-analysis.htm

Tenslotte organiseert de Cel Biostatistiek in samenwerking met Kenniscentrum Gezondheidszorg Gent (KCGG) Blits informatiesessies omtrent statistische toetsen. Deze korte sessies zijn gericht naar zowel studenten als personeel. Meer info vindt u via: http://www.kcgg.ugent.be/studenten/blits/

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze opleidingen kan u terecht bij statcel@ugent.be en voor administratieve vragen kan u terecht bij secr.biostatistiek@ugent.be.

E-learning statistiek in Ufora

Naast het organiseren van cursussen, neemt de Cel Biostatistiek het voortouw in de facultaire samenwerking met het Lerend Netwerk Lesgevers Statistiek bij de ontwikkeling van een Ufora-pagina "E-learning Statistiek".  Studenten, maar ook (co)promotoren, begeleiders van masterproeven of onderzoekers binnen de faculteit of het UZ Gent, kunnen hier terecht voor een online overzicht met de meest voorkomende, basis statistische methoden binnen de onderzoeksdomeinen van de faculteit. De e-learning pagina bevat onder meer een toetsvinder, praktisch uitgewerkte cases voor basismethoden in zowel SPSS als R, en een uitgewerkt gamma aan 'good practices'. Alle leden van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen hebben automatisch toegang tot Ufora E-learning pagina: E-Learning Statistiek Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen - Statistics Faculty of Medicine and Health Sciences - DX00115.