Pneumologie

Het laboratorium voor Translationeel Onderzoek in Obstructieve Longziekten biedt fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek naar chronische luchtwegaandoeningen, waaronder astma, chronische obstructieve longziekte (COPD) en cystic fibrosis (CF).

Onderzoeksactiviteiten

  • Onderzoek naar de immunologische mechanismen die ten grondslag liggen aan de pathogenese van astma, met bijzondere aandacht voor de effecten van luchtverontreiniging op het ontstaan en de verergering van astma.
  • Ontrafelen van de immunologische routes die leiden tot het ontstaan en het voortbestaan van COPD, waarbij onderzoek in experimentele modellen en een grote menselijke longweefselbank wordt gecombineerd.
  • Onderzoek naar cystische fibrose en infecties van de luchtwegen.
  • Naast academisch onderzoek voert de afdeling klinische proeven uit op het gebied van ernstig astma, COPD en cystische fibrose.

Onderzoeksstaf

Onderzoeksprojecten

  • RNA-MAGIC: RNA-gebaseerde bioMArkers en tarGets in astma en chronische obstructieve longziekten (COPD).
    Door multidisciplinaire samenwerking binnen dit interfacultaire RNA-MAGIC consortium, zullen we nieuwe prognostische en theragnostische RNA-gebaseerde biomarkers in astma en COPD ontdekken en RNA-gebaseerde medicijnafgifte via inhalatie optimaliseren. Een geïntegreerde benadering om de functie van eosinofielen in chronische eosinofiele aandoeningen te ontrafelen. Belgisch Expertisenetwerk inzake Eosinofiele Functie in Iatrogene, Kankerachtige, Infectieuze, Astmatische & Rhinitische en Idiopathische Eosinofiele Syndromen (BENEFICIARIES)