Pediatrische cardiologie

Onderzoek in congenitale cardiologie en erfelijke en verworven aandoeningen bij kinderen.

Onderzoeksactiviteiten

Ons onderzoek beslaat verschillende gebieden in het domein van aangeboren hartziekten (CHD) en erfelijke en verworven hartaandoeningen bij kinderen. Onderzoeksactiviteiten omvatten psychosociale zorg bij CHD, lichamelijke activiteit en inspanningsfysiologie bij CHD, cardiovasculaire complicaties bij kinderen met erfelijke thoracale aorta-aandoeningen, genetische aanleg en veroudering bij CHD. Wij richten ons ook op resultaten van katheter- en chirurgische interventies in onze eigen patiëntengroepen en in multicenterstudies en -onderzoeken. Radioprotectie van kinderen die katheterinterventies nodig hebben is van bijzonder belang voor onze groep.

Onderzoeksstaf

Onderzoeksprojecten

Psychosociale zorg bij aangeboren hartaandoeningen

 • Onderzoek naar de psychosociale gevolgen van een hartoperatie en ziekenhuisopname voor kinderen met een hartaandoening en hun ouders en familie.

Het cardiovasculaire spectrum van patiënten met erfelijke aandoeningen van de thoracale aorta

 • Onderzoek gericht op het evalueren en ontrafelen van de onderliggende pathofysiologie van cardiomyopathie, aritmie en mitralisklepaandoeningen bij kinderen en volwassenen met het syndroom van Marfan en verwante aandoeningen.

Aortadilatatie bij het Turner Syndroom: zoektocht naar de ontbrekende schakel

 • Onderzoek gericht op het begrijpen van de pathogenese en de predispositie factoren van aortadilatatie en dissectie bij mannen en vrouwen met het Turner syndroom.

Veroudering bij aangeboren hartaandoeningen

 • Dit onderzoeksonderwerp is gericht op een beter begrip van het verschil tussen de chronologische en de biologische leeftijd bij kinderen en volwassenen met CHD.

Inspanningsfysiologie en lichamelijke fitheid bij kinderen met aangeboren hartaandoeningen

 • Evaluatie van cardiopulmonale inspanningstesten, inspanningsherstel, near-infrared spectroscopy tijdens maximale inspanning en inspanningskinetiek bij verschillende typen aangeboren hartziekten. Samenwerking met het departement Sportgeneeskunde en met het departement Revalidatiewetenschappen en Fysiotherapie.

Overgangszorg bij aangeboren hartaandoeningen

 • Het onderzoek richt zich op de implementatie van een transitie programma voor de zorg voor kinderen en volwassenen met CHD.

Uitbreiding van het genetisch landschap van kinderen met aangeboren hartaandoeningen

 • Studie van de bijdrage van genetische varianten in de ontwikkeling van CHD.

Hemodynamische overwegingen na coarctatie herstel

 • Het onderzoek was gericht op het verkrijgen van een beter inzicht in de aorta- en ventriculaire hemodynamica voor en na coarctatieherstel.

Radioprotectie voor kinderen met CHD tijdens hartkatheterisaties

 • Evaluatie van de risico's van bestraling en vermindering van deze risico's bij kinderen met CHD in nauwe samenwerking met de afdeling medische fysica.

Cardiovasculaire effecten van COVID-infectie en de ziekte van Kawasaki (KD) bij kinderen

 • Onderzoek naar de langetermijneffecten van COVID (PIMS) op de myocardiale functie bij kinderen en evaluatie van corticosteroïden bij de behandeling van KD (c4c-samenwerking).

Resultaten van interventionele behandelingen bij hartinsufficiëntie

 • Evaluatie van de resultaten van interventionele behandelingen en deelname aan multicentrische onderzoeken en registers (percutane kleppen, VSD-sluitingsmiddelen).

Pulmonale hypertensie bij kinderen

 • Behandeling van pulmonale hypertensie bij kinderen en evaluatie van de diagnose en prognose van pulmonale hypertensie bij pasgeborenen.

Cardiovasculaire effecten van behandelingen voor neuromusculaire aandoeningen

 • Het onderzoek naar de cardiovasculaire effecten van nieuwe behandelingen voor neuromusculaire ziekten.