De doctoraatsgemeenschap van de vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie

Over de gemeenschap

De doctoraatsgemeenschap Inwendige ziekten en Pediatrie is een samengestelde groep van doctoraatstudenten en postdoctorale stafleden, die graag wetenschappelijk onderzoek in inwendige ziekten en/of pediatrie willen promoten en tonen aan een breder publiek.

Elke maand hebben we minimum één van de volgende type sessies:

  • Formeel: plenaire sessie met spreker (bv. PAWO voorstelling)
  • Informeel: networking, present-your-research, voorstelling van curriculum staflid
  • Teambuilding: afterwork, VR-teambuilding

De inhoud van de sessies kan variëren tussen kennis over onderzoeksdomeinen (bv.  HIV), alsook algemene tips and tricks (bv. hacks for a PhD student). Elke sessie is gefocust om interessant te zijn voor onderzoekers binnen inwendige ziekten en pediatrie. Daarenboven hebben we elk jaar 2-malig een open sessie met een internationale spreker georganiseerd, met een vakgroepbreed en multidisciplinair publiek. Indien de maatregelen het toelaten, proberen we zo veel als mogelijk live sessies te organiseren, om het community-gevoel verder te versterken. Tijdens de informele sessies, is er afwisselend een 'round-the-table' of ‘present your research’ om samenwerking te bevorderen. 

De missie van de doctoraatsgemeenschap is gefocust op: 

Doctoraatgemeenschap vakgroep Inwendige ziekten en Pediatrie

De inhoud van de sessies, de agenda, lopende wedstrijden, en verdere informatie wordt verdeeld via de nieuwsbrief.
Schrijf je in of download onze handige folder

De ontstaansgeschiedenis

In de laatste 5 jaar werd een nood geïdentificeerd bij jonge doctoraatstudenten om meer informatie te verkrijgen rond de promotie van wetenschappelijk onderzoek en het opstellen van onderzoeken en netwerken met andere onderzoekers. Toen werkten PhD-studenten vaak op hun eigen ‘eiland’ en hadden ze slechts beperkte interactie met andere onderzoekers. Dezelfde noden werden geïdentificeerd bij postdoctorale onderzoekers, alsook stafleden en professoren. Prof. Johan Vande Walle, hoog-docent binnen de kindernefrologie, besloot actie te ondernemen om deze noodkreet te beantwoorden en de ‘gap’ tussen (arts-)onderzoekers te vullen.

In augustus 2020 organiseerde prof. Vande Walle informele sessies met de toenmalige doctoraatstudenten. De eerste sessie was gefocust op het opstellen van een cv als onderzoeker, alsook het gebruik van het orcid-nummer, GISMO en andere onderzoekplatformen.  Na een initiële, zeer positieve reactie vanuit de jonge onderzoekers, besloot dr. Eva Degraeuwe de sessies te formaliseren en professionaliseren voor alle onderzoekers binnen de pediatrie. Initieel was er een tandem samen met dr. Ruben Van Paemel, maar nadien volgde snel ook uitbreiding van het team met dr. Laurens Van Camp en dr. Eline Hermans. In de maanden erna volgde een rijk gevulde agenda met afwisselende sessies (formeel, informeel, teambuilding). Mits de nood voor een soortgelijke community ook hoog was binnen de dienst Inwendige ziekten en mits de samenhorigheid binnen de vakgroep, werd de doctoraatgemeenschap Pediatrie uitgebreid naar de doctoraatgemeenschap Inwendige ziekten en Pediatrie (conform de vakgroep). De doctoraatgemeenschap ontving veel steun vanuit het bestuur van de vakgroep en de OAP-leden om deze uitbreiding te bevorderen.