Onderzoeksgroep Verloskunde en Prenatale Diagnostiek

Onderzoekslijnen

Binnen deze onderzoeksgroep richten we ons op volgende onderzoekslijnen:

Publicaties (in het Engels)

Vragen?