Nieuwsbrieven 2019

Nieuwsbrief 27 augustus 2019

Afterworkparty, Ufora-infosessie met Wies Allemeersch, update gegevens Apollo, Wist je dat?, Agenda

Nieuwsbrief 10 september 2019

Nieuwe ZAP'ers vanaf 1 oktober 2019, Inschrijven afterworkparty, Inventarisatie kantoren MRB I, MRB II en Blok B, Wist je dat?, Agenda

Nieuwsbrief 24 september 2019

Vertegenwoordigers ATP en AAP, Vakgroepmanager verspreidt zich, Lid worden van een werkgroep?, Nieuws uit de vakgroepraad van 10 september, Nieuws uit de Werkgroep Onderwijs van 10 september, Wist je dat?, Agenda

Nieuwsbrief 8 oktober 2019

Onderzoeksgroep uitgelicht (CEVAC), De Warmste Week, Beoordelen van labojassen, Nieuws uit de werkgroep Onderzoek van 24 september, Wist je dat?, Agenda

Nieuwsbrief 22 oktober 2019

Fundraising HIV Ontrafelen 2019, Interuniversity Symposium on Image Integrity, Heuglijk personeelsnieuws, Nieuws uit de vakgroepraad van 8 oktober, Wist je dat?, Agenda

Nieuwsbrief 5 november 2019

De afterworkparty was griezelig gezellig, Trustpunt, Olympiade Diagnostiek, Nieuws uit de Werkgroep Onderwijs van 21 oktober, Wist je dat?, Agenda

Nieuwsbrief 19 november 2019

Front Office, Green Office, Personeelsbeleidsplan 2020, Wie kan helpen?, Nieuws uit de Vakgroepraad van 4 november, Wist je dat?, Agenda

Nieuwsbrief 3 december 2019

Nieuwe collega's oktober-november 2019, Nieuwjaarsdrink, Wist je dat?, Agenda

Nieuwsbrief 17 december 2019

Duurzame tip, Laadpalen elektrische wagens op UZ-campus, Oproep tot kandidaatstelling in het kader van de hernieuwing van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV, Nieuwjaarsdrink GE32, Onkostennota's 2019, Nieuws uit de Vakgroepraad van 2 december, Wist je dat?, Agenda