Mission Statement

De Tandheelkunde U(Z)Gent kenmerkt zich door een unieke samenwerking tussen de Vakgroep Mondgezondheidswetenschappen (UGent) en de Mond-, Tand- en Kaakziekten (UZ)

Onze missie

Aan de studenten willen we hoogstaand, op onderzoek gebaseerd onderwijs aanbieden, met als doel toptandartsen en specialisten af te leveren aan de samenleving.
Aan de patiënten bieden we een alomvattende, topklinische en multidisciplinaire mondzorg op maat aan, dit in een expertise-overschrijdende aanpak.

Onze visie

Een aantal beleidsprioriteiten omvatten samen de visie van de Tandheelkunde U(Z)Gent

Patiëntgerichte zorg

Alle beleidskeuzes, gaande van de infrastructuur in de kliniek tot het curriculum van de studenten, worden steevast gemaakt met de belangen van de patiënt voor ogen. Zowel medewerkers als studenten zijn er zich van bewust dat er een mens zit rond de mond, met steeds een eigen verhaal en wordt er steeds sterk ingezet op het sociale aspect in zowel de opleiding als zorg.

Tandheelkunde U(Z)Gent als expertisecentrum

Als expertisecentrum verenigt Tandheelkunde U(Z)Gent experten in verschillende specialismen, wat maakt dat niet enkel de zorgverlening, maar ook het onderwijs uniek is. Onze ambitie is om onze studenten op te leiden tot experten, zij het in de algemene tandheelkunde, zij het als klinische specialisten. De studenten krijgen de parktijkervaring van tandartsen uit het werkveld mee en krijgen via online feedbackmechanismen de kans om hun vaardigheden in een vroeg stadium bij te sturen.

Multidisciplinaire en geïntegreerde mondzorg

De Tandheelkunde U(Z)Gent streeft naar een dynamische en expertise-overschrijdende kliniek, gericht op samenwerking. Via een transversale organisatiestructuur zullen verschillende expertises toegepast kunnen worden in de behandelplannen voor patiënten. Ook in de opleiding krijgen de studenten kennis en vaardigheden uit verschillende expertisedomeinen mee en zal via nieuwe keuzevakken nog sterker worden ingezet op het multidisciplinaire karakter.

Evidence based onderwijs

In de opleiding Mondgezondheidswetenschappen krijgen studenten de kans om theoretisch aangeboden behandeltechnieken zelf uit te voeren in de kliniek, wat impliceert dat zij op korte termijn een zeer grote set aan vaardigheden verwerven. Dit wordt nog aangescherpt door de bijdrage van de medewerkers in de kliniek.
Zij brengen gevallen aan vanuit hun eigen praktijk of werkervaring en zorgen zo voor nieuwe en realistische inzichten bij de studenten. We werken aan een tandheelkunde van de toekomst: enerzijds via innovatieve behandeltechnieken in de kliniek, anderzijds door de wetenschappelijke leerlijn in het onderwijs te expliciteren, onder meer door het gebruik van eigen wetenschappelijk materiaal in lesverband.

Transparante samenwerking

Tandheelkunde U(Z)Gent streeft op constante basis naar een transmurale samenwerking met andere disciplines, opleidingen, specialismen en onderwijsinstellingen. Een respectvolle samenwerking met alle stakeholders is cruciaal. Hiertoe zal er enerzijds sterk worden ingezet op interne communicatie naar alle medewerkers en studenten toe, anderzijds zal er ook werk worden gemaakt van een extern communicatiebeleid.