Internationale lezing op initiatief van de afdeling Parodontologie en Orale Implantologie: Periodontal surgery on multi-rooted teeth

Wanneer
11-03-2022 van 13:30 tot 17:00
Waar
Het Pand - Onderbergen 1 - 9000 Gent
Voertaal
Engels
Door wie
Prof. Dr. Henrik Dommisch

Periodontal surgery on multi-rooted teeth

Molaren vormen omwille van furcaties een locus minori resistentiae voor de ontwikkeling en progressie van parodontaal verval. Parodontale chirurgie is dan ook vaak aan de orde om dit verval te stabiliseren. Het doel van chirurgische behandeling is een eindsituatie met niet-bloedende ondiepe pockets.

Molaren worden net als eenwortelige elementen in eerste instantie voorzien van initiële parodontale therapie en indien er na drie maanden nog restpockets aanwezig zijn van 6 mm of meer, kunnen deze chirurgisch behandeld worden. Resectieve parodontale chirurgie wordt toegepast bij supra-alveolaire, angulaire en circulaire defecten met nauwelijks infra-alveolaire betrokkenheid. Mandibulaire tweedegraadsfurcaties kunnen voorspelbaar behandeld worden door middel van regeneratieve parodontale chirurgie. Hiervoor kunnen bone replacement grafts, bio-actieve moleculen, membranen of combinaties in aanmerking komen.

In deze lezing wordt in detail ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen van parodontale chirurgie voor molaren. Casuïstiek en literatuur worden uitvoerig besproken om de verschillende behandelconcepten te illustreren.

Prof. Dr. Henrik Dommisch.jpg

Prof. Dr. Henrik Dommisch

DOELGROEP: Algemeen tandarts en parodontologen

BIJDRAGE: 300 euro / leden Dent-Alumni en Specialisten Parodontologie afgestudeerd aan UGent 250euro

AANTAL DEELNEMERS: max. 60

ACCREDITERING: 20 AE - DG 6 aangevraagd*

Inschrijven voor cursus