Geannuleerd - Microscooptandheelkunde Module II: Aan de slag met de microscoop

Wanneer
01-02-2022 van 13:30 tot 17:00
Waar
UZ Gent - ingang 22 - Tandheelkunde
Voertaal
Nederlands
Door wie
Prof. Dr. Mieke De Bruyne / Prof. Dr. Maarten Meire / Drs. Valentin Vervack

Hoorcollege + practicum - Microscooptandheelkunde Module II: Aan de slag met de microscoop

De cursusreeks Microscooptandheelkunde wordt aangeboden in 3 modules. In de eerste module ligt de nadruk op basisbeginselen zoals instellen van de microscoop en correct in beeld brengen van het onderwerp. In de tweede module wordt meer ingegaan op interventies onder microscoop, op praktijkorganisatie en foto- en video mogelijkheden. In de derde module komen geavanceerdere toepassingen aan bod die meer domeinspecifiek zijn.

 

Voor deelname aan module II gelden volgende toelatingsvoorwaarden:

  • reeds Module 1 gevolgd hebben, OF
  • beschikken over al enige klinische ervaring met de microscoop

Waar de eerste module voornamelijk is bedoeld als kennismaking met de microscoop en het aanleren van basisinstellingen, gaat Module II een stap verder en ligt de nadruk op het doen, het leren uitvoeren van relatief eenvoudige tandheelkundige handelingen onder microscoop. De omschakeling naar een praktijkvoering met een operatiemicroscoop is namelijk een grote stap waar veel practici zonder extra training tegenaan botsen.

De bedoeling van deze tweede module is om aan de hand van praktische voorbeelden en tips, maar ook door gestructureerde oefeningen in de prekliniek, dagdagelijkse tandheelkundige handelingen onder de microscoop te leren uitvoeren.

 

In het theoretisch luik komen praktijkorganisatie rond de microscoop, documentatie (foto en video) door de microscoop, licht in de praktijk, 2-handed en 4-handed microscooptandheelkunde aan bod. In het hands-on gedeelte leert de deelnemer onder microscoop caviteitspreparatie, matrixplaatsing, modelleren & afwerken van composiet uitvoeren, maar ook de pulpakamer ontleden, calcificaties verwijderen en kanalen opsporen.

 

Deze cursus is eveneens een dynamisch geheel met theoretische hoorcolleges en praktische hands-on gedeeltes aan de microscoop. Elke cursist beschikt over een microscoop en wordt actief begeleid door ervaren practici. In de deelnameprijs is de borenset met specifieke boren voor microscoop THK inbegrepen.

 

DOELGROEP: Algemeen tandartsen, tandarts-specialisten, kaakchirurgen

BIJDRAGE: 400 euro / leden Dent-Alumni 450 euro                    

AANTAL DEELNEMERS: max. 10

ACCREDITERING: 10 AE/DG 4 en 10 AE/DG 2 aangevraagd*

Inschrijven voor cursus