Onderzoeksprojecten

 

  Prof. dr. Greet Cardon

Prof. dr. Greet Cardon behaalde een Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen en in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, een doctoraat in de Lichamelijke Opvoeding en staat aan het hoofd van de onderzoeksgroep.

Haar onderzoek focust zich op de determinanten van fysieke activiteit en op het identificeren van de meest effectieve manieren om fysieke activiteit te promoten in verschillende leeftijdsgroepen.

Ze is/was betrokken bij verscheidene Europese projecten (vb. ToyBox, DEDIPAC, Feel4Diabetes, Smartlife) en leidt het interdisciplinair onderzoeksconsortium 'Ghent University Research on Aging Young' (GRAY)
Prof Cardon behoort sinds 2020 tot de Highly cited researchers

Onderzoeksinteresses: fysieke activiteit, sedentair gedrag, kinderen, jeugd, preventie, vergrijzing

Prof. dr. Delfien Van Dyck

Prof. dr. Delfien Van Dyck behaalde een Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, een doctoraat in de Lichamelijke Opvoeding en staat mee aan het hoofd van de onderzoeksgroep.

Haar onderzoek focust zich op de determinanten van fysieke activiteit en sedentair gedrag bij (oudere) volwassenen, met specifieke aandacht voor het belang van bewegingsvriendelijke omgevingen (parken, buurten en het gebruik van Virtual Reality hierbinnen). Verder begeleidt ze doctoraten met betrekking tot theoriegebaseerde interventies via eHealth en mHealth ter promotie van een gezonde levensstijl bij volwassenen en een doctoraat rond het gebruik van ecological momentary assessment (EMA) om de dynamische determinanten van fysieke activiteit en sedentair gedrag bij ouderen in kaart te brengen.

Ze is/was betrokken bij twee NIH projecten: de IPEN Adult en IPEN Adolescent studies.

Prof. dr. Sebastien Chastin

Prof. Dr. Sebastien Chastin behaalde een Bachelor of Science in Metrologie, Master of Science in de Revalidatiewetenschappen en een doctoraat in Non-Lineaire Fysica. Hij werkt als professor aan de  Glasgow Caledonian University.

Zijn onderzoek focust op het menselijke bewegingsgedrag. Begrijpen waarom, wanneer en hoe mensen beslissen om al dan niet te bewegen is cruciaal om gezond bewegingsgedrag te promoten.

Momenteel is hij gastprofessor in de onderzoeksgroep met een specifieke focus op onderzoek.

Onderzoeksinteresses: 24 uur bewegingsgedrag; co-creatie van interventies ter promotie van fysieke activiteit 

dr. Melanie Beeckman

Opleiding: Master in de Klinische Psychologie; Doctoraat in de Psychologie – Universiteit Gent

Supervisor: Prof. dr. Greet Cardon

Onderzoeksproject(en): Melanie werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker op een FWO onderzoeksproject met als centrale doelstelling om een cognitief verrijkte wandelinterventie te ontwikkelen voor ouderen ter preventie van cognitieve achteruitgang, een samenwerking tussen de Universiteit Gent en KU Leuven. Dit wandelprogramma zal ouderen de gelegenheid geven om hun hersenen te trainen tijdens het wandelen, waarbij verwacht wordt dat dit de neuroplasticiteit zal boosten. Het project focust zich in het bijzonder op de haalbaarheid van de cognitief verrijkte wandelinterventie en dit door het zo veel als mogelijk te matchen met de noden en voorkeuren van ouderen met behulp van co-creatie methodes zoals focusgroepen. Hiervoor was Melanie tewerkgesteld bij het Ghent Health Psychology Lab waar ze haar doctoraatsdiploma behaalde op een onderzoeksproject naar de rol van psychologische risico- en veerkrachtsfactoren bij adolescenten met chronische pijn. Naast haar werk als onderzoeker, werkt ze momenteel ook als deeltijds psycholoog in een wijkgezondheidscentrum en huisartsenpraktijk in Gent.

Onderzoeksinteresse: Active Ageing, Cognitief Functioneren, Chronische Aandoeningen (e.g., chronische pijn, neurodegeneratieve aandoeningen), Gezondheidspsychologie, Veerkracht, Preventie, Eerstelijnszorg

dr. Ruben Brondeel

Opleiding: PhD in Epidemiologie – University Pierre et Marie Curie, Paris

Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon, Prof. dr. Frank Witlox

Onderzoeksproject(en): Interventies in de stedelijke omgeving (bv verbreden van voetpaden) die actief transport stimuleren, hebben een sterke invloed op het niveau van regelmatige lichaamsbeweging. Maar de invloed zo'n stedelijke interventies is vaak moeilijk te evalueren, want onderzoekers hebben zelden invloed op die aspecten van de interventie die belangrijk zijn voor de evaluatie (bv de timing van de interventies). Het objectief van zijn postdoctoraat project is de invloed van stedelijke interventies op lichaamsbeweging evalueren door het gebruik van computersimulaties. Als aanvulling op traditionele evaluaties, kunnen computersimulaties belangrijke vragen beantwoorden omtrent de invloed van stedelijke interventies op het gebruik van actieve transportmiddelen, en uiteindelijk, op regelmatige fysieke activiteit. De simulatiemodellen zullen gebaseerd zijn op data verzameld in Gent, België.

Onderzoeksinteresses: Actief transport, simulatie modellen, machine learning, GPS en accelerometer data

dr. Sofie Compernolle

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen – PhD in de Gezondheidswetenschappen

Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Delfien Van Dyck

Onderzoeksproject(en): Sofie focust zich binnen haar onderzoek voornamelijk op sedentair gedrag bij volwassenen en ouderen Tijdens haar doctoraat onderzocht ze de socio-ecologische determinanten van sedentair gedrag bij volwassenen. Momenteel werkt Sofie als postdoctoraal onderzoeker aan een e-health interventie ter reductie van sedentair gedrag bij ouderen. Ze maakt daarbij gebruik van de realist methodology.

Onderzoeksinteresses: Sedentair gedrag, ouderen, e- en mhealth interventies, self-monitoring, user engagement, realist methodology

  dr. Ann DeSmet

Opleiding: Master in psychologie; Master in Marketing Analysis and Planning, Doctoraat in de Gezondheidswetenschappen
Ann is momenteel aangesteld als docent aan de Universiteit van Antwerpen en de Université Libre de Bruxelles. Ze ondersteunt de onderzoeksgroep als onbezoldigd postdoctoraal onderzoeker. Ze voerde haar doctoraat uit op het Friendly ATTAC project waarin een serious game tegen cyberpesten bij jongeren werd ontwikkeld. Sindsdien behaalde ze een grant voor het SmartLife project (EU), waarin een exergame ontwikkeld wordt dat zich aanpast op basis van de biofeedback uit een smart T-shirt, en een FWO mandaat (Healthy Worker studie), waarin gecombineerde patronen van slaap, fysieke activiteit en sedentair gedrag worden bestudeerd bij volwassenen. Verder superviseert ze verscheidene projecten in e- & mHealth.

Onderzoeksinteresses: e- & mHealth, media psychologie, serious games, wearables, mentale gezondheidspromotie via een actieve leefstijl, micro-randomized trials, “Just-in-Time” adaptieve interventies (JITAI), Ecological Momentary Assessment (EMA)

dr. Lieze Mertens

Opleiding: Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen, Master Gezondheidsvoorlichting en – Bevordering, Doctoraat in de Gezondheidswetenschappen

Supervisors: Prof. Ilse De Bourdeaudhuij, Prof. Benedicte Deforche

Onderzoeksproject(en): Lieze heeft reeds ervaring in onderzoek naar het verband tussen de fysieke omgeving en actief transport. Haar doctoraatsonderzoek gebruikte gemanipuleerde foto’s om deze relaties te onderzoeken. Momenteel werkt ze aan een postdoctoraal onderzoeksproject met als doel het identificeren van essentiële straatkarakteristieken die zowel de veiligheid als de aantrekkelijkheid bevorderen om actieve verplaatsingen uit te voeren door virtuele 3D wandel/fiets-omgevingen te manipuleren.
Deelnemers zullen fietsen (op een stationaire fiets) of wandelen (op een loopband) door een volledig omringde virtuele omgeving (=3D-CAVE of head-mounted-display). Deze virtuele omgeving zal gemanipuleerd worden op verschillende straatkarakteristieken. De responses op deze manipulaties zullen onderzocht worden. In dit onderzoek zal er veel aandacht gaan naar het integreren van publieke participatie (bewoners) om straten te hervormen.
Onderzoeksinteresses: Actief transport, Fysieke omgeving, Fietsen, Micro-omgeving, publieke participatie 

Marga Decraene

Opleiding: Master in logopedische en audiologische wetenschappen, afstudeerrichting audiologie - Master in gezondheidsvoorlichting en - bevordering

Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Marieke De Craemer

Onderzoeksproject(en): Marga richt zich op het begrijpen van de interactie tussen fysieke activiteit, sedentair gedrag en slaap bij kleuters. Daarnaast zal Marga nagaan welke synergetische effecten teweeg gebracht worden op de 24-uurs compositie als er aanpassingen gemaakt worden aan deze gedragingen bij deze doelgroep. Om dit te bereiken zal Marga via co-creatie effectieve interventiestrategieën en -technieken vanuit systematische reviews over dit thema verfijnen. Vervolgens zal zij deze aangepaste strategieën testen aan de hand van een Multifase Optimalisatie Strategie bestaande uit 3 fases:

 • screeningsfase
 • verfijningsfase
 • bevestigingsfase

Deze laatste fase valt niet meer binnen de scope van haar doctoraat

Onderzoeksinteresses: gezondheidspromotie, preventie, interventiestrategieën en - technieken, fysieke activiteit, sedentair gedrag, slaap, kinderen, 24 uur bewegingsgedrag, co-creatie 

Julie Delobelle

Opleiding: Master in biomedische wetenschappen, afstudeerrichting neurowetenschappen - Master in de gezondheidsbevordering


Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, Prof. dr. Geert Crombez en dr. Femke De Backere

Onderzoeksproject(en): Julie haar doctoraat richt zich op het dynamisch karakter van individuele en contextuele determinanten van fysieke activiteit bij oudere volwassenen. Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van e- & mHealth. In de eerste fase van het doctoraatsonderzoek zal er gezocht worden naar de dynamische (i.e. tijds- en contextafhankelijke) mechanismen die aan de basis liggen van determinanten voor fysieke activiteit. Hierbij wordt rekening gehouden met individuele en omgevingsfactoren. Dit gebeurt met behulp van een Ecological Momentary Assessment (EMA); een methode waarbij herhaaldelijke metingen worden uitgevoerd in de natuurlijke omgeving. Aan de hand van deze informatie zal ze in de tweede fase van haar doctoraat onderzoeken hoe deze gedragsveranderingen geïnitieerd kunnen worden, dit d.m.v. micro-gerandomiseerde trials. Het doel van deze trials is om te ontdekken welke interventie het best werkt voor wie en onder welke omstandigheden.
Onderzoeksinteresses: gezondheidsbevordering, fysieke activiteit, preventie, e- en mHealth, just-in-time adaptive interventions 

Maxim De Sloovere

Opleiding: Master in revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, afstudeerrichting revalidatie en kinesitherapie bij musculoskeletale aandoeningen

Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck en dr. Lieze Mertens

Onderzoeksprojecten: vooraleer men effectieve omgevingsinterventies kan implementeren is er nood aan zo realistisch mogelijke experimentele onderzoeksresultaten. Het doctoraatsproject van Maxim zal a.d.h.v. virtual reality detecteren welke straatkarakteristieken belangrijk zijn voor kwetsbare weggebruikers. Als ultieme doel stelt dit project zich de creatie van veilige- en aantrekkelijke omgevingen om te fietsen als transport. Binnen dit onderzoeksproject is er nauwe samenwerking met stakeholders van de Stad Gent en met de doelgroep zelf (participatieve aanpak)

Onderzoeksinteresses: actief transport, fysieke omgeving, fietsen, micro omgeving, virtual reality 

Julie Latomme

Opleiding: Master in Science in de Experimentele en Theoretische Psychologie aan de Universiteit Gent

Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon, Prof. dr. Ilse De Bourdeaudhuij en dr. Ruben Brondeel

Onderzoeksproject(en): Op dit moment werkt Julie aan haar FWO-gefinancierd onderzoeksproject ("Run Daddy Run") dat als doel heeft een multicomponente eHealth levensstijlinterventie voor vaders en hun kinderen te ontwikkelen en te implementeren om overgewicht en obesitas in het gezin te voorkomen. Meer specifiek beoogt de interventie de gezamenlijk (vader-kind) fysieke activiteit te verhogen en het gezamenlijk (vader-kind) TV-kijken te limiteren door middel van (inter-)actieve vader-kind sessies en een online (website) component.

Onderzoeksinteresses: overgewicht, obesitas, type 2 diabetes, preventie, interventie, fysieke activiteit, sedentair gedrag, mannen, vaders, kinderen 

 Elien Lebuf

Opleiding: Master in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, specialisatie musculoskeletale met optie sportkinesitherapie

Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, dr. Jelle Van Cauwenberg en dr. Femke De Backere

Onderzoeksproject(en): Elien zal tijdens haar doctoraat de focus leggen op de ontwikkeling van geïndividualiseerde interventies om sedentair gedrag bij oudere volwassenen te reduceren, gebruik makende van e- & mHealth. In de eerste fase van dit onderzoek zal er gezocht worden naar de dynamische (i.e. tijds- en contextafhankelijke) mechanismen die aan de basis liggen van determinanten en gedragingen voor sedentair gedrag bij oudere volwassenen, rekening houdende met individuele en omgevingsgebonden factoren. Deze informatie zal in een tweede fase gebruikt worden om te onderzoeken hoe gedragsveranderingen geïnitieerd kunnen worden aan de hand van een e- & mHealth interventie, rekening houdend met de interactie tussen het individu en zijn/haar dynamische omgeving.

Onderzoeksinteresses: gezondheidsbevordering, sedentair gedrag, preventie, chronische aandoeningen 

   Laura Maenhout

Opleiding: Master in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek

Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon, Prof. dr. Geert Crombez & dr. Ann DeSmet

Onderzoeksproject(en): Laura is betrokken bij het MOV-E-STAR project. Dit project heeft als doel de geestelijke gezondheid van jongeren (12-15 jaar) te bevorderen via gezonde leefstijlen (meer bewegen, minder zitten, dagelijks een ontbijt nuttigen en voldoende slapen). Door de focus op gezonde leefstijlen die ze zelf in hun dagdagelijkse leven kunnen aanpakken, ondersteunt dit project het empowerment en sociale inclusie van jongeren, zonder drempels naar professionele zorg, en met grote maatschappelijke gezondheidsvoordelen als gevolg. De interventie zal bestaan uit drie geïntegreerde componenten:

 • een verhaallijn of ‘health narrative’ (Youtube filmpjes),
 • een chatbot
 • een mobiel app die zelfregulatie ondersteunt.
  Haar doctoraat zal zich richten op bijzondere doelgroepen (jongeren uit gezinnen met lagere SES)

Onderzoeksinteresses: Geestelijke gezondheid, jongeren, kwetsbare doelgroepen, gezonde leefstijlen, e- & mHealth, elaboration likelihood model (ELM)

Iris MaesIris Maes

Opleiding: Master in logopedische en audiologische wetenschappen – afstudeerrichting audiologie, Master in gezondheidsvoorlichting en – bevordering

Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Delfien Van Dyck

Onderzoeksproject(en): Het onderzoek van Iris richt zich op de determinanten van fysieke activiteit bij oudere volwassenen (65+). De eerste fase van het doctoraat van Iris focust op het identificeren van de dynamiek in de psychosociale determinanten van fysieke activiteit bij oudere volwassenen. Dit doet ze aan de hand van Ecological Momentary Assessment (EMA). EMA is een nieuwe monitoringsstrategie die gedragingen kan beoordelen op het moment dat ze zich voordoen in hun natuurlijke omgeving. In een latere fase van het doctoraat zullen er kleinere experimenten plaatsvinden, waarin bijvoorbeeld wordt nagegaan hoe oudere volwassenen het ervaren om meerdere keren per dag meldingen te ontvangen, via een applicatie op een smartphone, om hen aan te moedigen om fysiek actief te zijn. 

Onderzoeksinteresses: Gezondheidspromotie, Preventie, Interventies, Fysieke activiteit, EMA 

 Pieter-Jan Marent

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen - onderzoek in biomedische kinesiologie

Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Jannique van Uffelen

Onderzoeksproject(en): Het project van Pieter-Jan richt zich op de ontwikkeling en effectiviteit van een cognitief verrijkt wandelprogramma. Hiermee hoopt hij de cognitieve veerkracht van ouderen te verbeteren. Voor de interventieontwikkeling maakt hij gebruik van co-creatie methoden zodat het finaal programma optimaal aansluit bij de noden en wensen van de doelgroep. Daarnaast zal hij het effect van de ontwikkelde interventie op het cognitief en fysiek functioneren van ouderen nagaan. Voor dit project werkt hij samen met Arwen Vangilbergen en dr. Melanie Beeckman.

Onderzoeksinteresses: fysieke activiteit, sedentair gedrag, bewegingspromotie, ouderen, active ageing 

   Carmen Peuters


Opleiding: Master in Klinische en Gezondheidspsychologie – kinderen en adolescenten (KU Leuven), Master in Onderzoek in Psychologie Toegepast op Gezondheidswetenschappen – Sport- en Gezondheidspsychologie (UAB, Spanje)

Supervisors: Prof. dr. Geert Crombez, Prof. dr. Greet Cardon en dr. Ann DeSmet

Onderzoeksproject(en): Carmen werkt momenteel aan het MOV-E-STAR project, dat als doel heeft om de geestelijke gezondheid van jongeren (12-15 jaar) te bevorderen via gezonde leefstijlen die ze zelf in hun dagelijks leven kunnen aanpakken. Specifiek wordt er gefocust op meer bewegen, voldoende slapen, dagelijks ontbijten en minder zitten. Via participatieve ontwikkeling met jongeren en stakeholders en gebaseerd op het HAPA model en het (extended) Elaboration Likelihood Model, werd de mobiele app #LIFEGOALS gecreëerd.Deze omvat verschillende behaviour change techniques en bestaat o.a. uit een zelfregulatie component, een chatbot, en wekelijkse afleveringen van een jongerenserie. Het effect van #LIFEGOALS op het mentaal welbevinden en engagement zal geëvalueerd worden in een groep-RCT. Carmen haar doctoraat focust op engagement met de app alsook op de jongerenserie als een impliciete manier om attitudeverandering te bekomen.

Onderzoeksinteresses: Gezondheidspromotie, preventieve psychologie, gezonde leefstijlen, zelfregulatie, m-health, determinanten van mentaal welbevinden, stress- en emotieregulatie

   Helene Schroé

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

Supervisors: Prof. Dr. Ilse De Bourdeaudhuij en Prof. Dr. Geert Crombez

Onderzoeksproject(en): Het doel van Helene haar doctoraatsproject is het evalueren van een e- & mHealth interventie ‘Mijn Actieplan 2.0’ (website en app) ter promotie van fysieke activiteit en het verminderen van sedentair gedrag bij volwassenen. Helene gebruikt de zelfregulatie theorie om de deelnemers te begeleiden in het proces van gedragsverandering. Specifieker gaat Helene na welke zelfregulatie technieken nu juist de effectiviteit van de e- & mHealth interventie zullen bepalen. Verder zal ze ook het effect van de e- & mHealth interventie op gedragsverandering in een “real life” setting onderzoeken.

Onderzoeksinteresses: Gezondheidsbevordering; E- & mHealth; Fysieke activiteit; Sedentair gedrag; Zelfregulatie theorie

Arwen Vangilbergen

Opleiding: Master in de gezondheidsvoorlichting en – bevordering.

Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en Prof. dr. Jannique van Uffelen

Onderzoeksproject(en): Het project van Arwen richt zich op de preventie van cognitieve achteruitgang bij ouderen. Dit doet ze door een cognitief verrijkte beweeginterventie te ontwikkelen, waarbij ouderen hun hersenen kunnen trainen tijdens het wandelen. Arwen maakt voor de interventieontwikkeling gebruik van co-creatie zodat de interventie optimaal aansluit bij de noden en wensen van de ouderen. Daarnaast zal ze het effect van de ontwikkelde interventie op het cognitief en fysiek functioneren van ouderen nagaan. Voor dit project werkt ze nauw samen met collega’s van de KU Leuven.
Onderzoeksinteresses: Gezondheidsbevordering, ziektepreventie, fysieke activiteit, gezonde voeding, zelfdeterminatie, ouderen en dementie

Flore De VylderFlore De Vylder

Opleiding: Master of Science Sportvoeding – Bachelor Voedings- en Dieetkunde – Postgraduaat FODMAPs bij IBS

Supervisors: Prof. dr. Delfien Van Dyck, Prof. dr. Greet Cardon en dr. Lieze Mertens

Onderzoeksproject(en): Flore doet in haar doctoraat onderzoek naar de individuele en contextuele determinanten van eetbuien bij obese volwassenen. In een eerste fase van het onderzoek zal gebruik gemaakt worden van Ecological Momentary Assessment (EMA) om deze determinanten te bepalen. Deze techniek bestaat uit herhaaldelijke metingen in de natuurlijke omgeving van de proefpersoon. In de tweede fase van het doctoraatsonderzoek, zal de verzamelde data gebruikt worden om een e- & mHealth interventie te ontwikkelen. Het doel is om aan de hand van deze applicatie na te gaan hoe gedragsverandering bij eetbuien kan geïnitieerd worden.

Onderzoeksinteresses: Gezondheidsbevordering, Voeding, Preventie, e- & mHealth, Obesitas, Eetbuien


Evelien IlianoEvelien Iliano

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen – Fysieke Activiteit, Fitheid en Gezondheid

Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en dr. Melanie Beeckman

Onderzoeksproject(en): Het project van Evelien richt zich op het ontwikkelen en evalueren van een intergenerationeel bewegingsprogramma voor grootouders en hun kleinkinderen. Dit programma zal vorm krijgen door gebruik te maken van co-creatie, wat betekent dat alle deelnemers actief betrokken worden in de ontwikkeling hiervan. Hierdoor hebben zij een grote invloed op het proces en resultaat van het programma en voldoet het aan ieders wensen en noden. Het doel van het project is om enerzijds een evidence-based programmatheorie te ontwikkelen a.d.h.v. co-creatie en anderzijds om na te gaan of de fysieke en cognitieve activiteit van beide generaties verbeterd zijn door samen activiteiten te doen. De focus zal wellicht meer op de kinderen komen te liggen.

Onderzoeksinteresses: Bewegingspromotie, Fysieke Activiteit, Ouderen, Kinderen, Intergenerationeel, Co-creatie 

Kenneth VanhoveKenneth Vanhove

Opleiding: Master in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen – Sporttraining en coaching

Supervisors: Prof. dr. Greet Cardon en dr. Sofie Compernolle

Onderzoeksproject(en): Kenneth werkt in de onderzoeksgroep aan een project dat zich richt op sedentair gedrag bij ouderen. In een eerste fase van het doctoraat wordt gepoogd een dieper inzicht te krijgen in het zittend gedrag bij ouderen vanuit een ecologische benadering. In plaats van op zoek te gaan naar afzonderlijke, statische determinanten van sedentair gedrag en hun mediërende rol in de associatie tussen langdurig zitten en verschillende gezondheidsuitkomsten, wil dit project een dieper ontologisch inzicht verwerven in het complexe samenspel van al deze factoren in een realistische context. De bevindingen die hieruit voorvloeien zullen worden geïntegreerd in een m-health applicatie en empirisch worden geëvalueerd in kleinschalige m-health interventies. Op die manier wil dit project bijdragen tot de verdere ontwikkeling van m-health interventies ter reductie van sedentair gedrag bij ouderen onder realistische “real-life” omstandigheden en richting geven aan gezondheidsbeleid, gericht op deze doelgroep..

Onderzoeksinteresses: Bewegingspromotie, Sedentair gedrag, Ouderen, E- & m-health, Bewegingswetenschappen, Algemeen wijsgerig (gedrags-)Psychologie,