IJkingstoets

Wat?

De ijkingstoets Farmaceutische Wetenschappen is een oriënteringsproef, bedoeld om je te helpen bij de overgang van secundair naar academisch onderwijs. Met deze toets kun je nagaan of je beschikt over voldoende academisch potentieel én over de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden om de opleiding aan te vatten.
Deelname aan de ijkingstoets is vanaf 2022 verplicht voor de opleiding farmaceutische wetenschappen. 

Inschrijven?

Meer informatie over de praktische organisatie en de inschrijvingsmodaliteiten vind je op www.ijkingstoets.be


Wat mag ik verwachten op de ijkingstoets Farmaceutische Wetenschappen ?

De ijkingstoets voor toekomstige studenten farmaceutische wetenschappen bestaat uit meerkeuzevragen die opgelost kunnen worden zonder rekentoestel.
De thema's die aan bod komen zijn:

  • Wiskunde: redeneren, begrippenkennis, rekenvaardigheden
  • Chemie: atoombouw, bindingen, stoichiometrie, chemisch evenwicht, zuur-basereactie (pH-berekening), redoxreacties, kinetica en functionele groepen in de organische chemie
  • Basisvaardigheden: interpreteren van grafische voorstellingen.


De inhoud van de vragen bouwt verder op de leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 6 uur wiskunde en 1 uur chemie.

Kan ik me voorbereiden op de ijkingstoets?

Ja. Op www.ijkingstoets.be kan je alvast enkele voorbeeldvragen uit voorgaande edities van de ijkingstoets bekijken.

Voor de modules wiskunde en chemie biedt USolv-IT de mogelijkheid om interactief te oefenen aan de hand van ijkingstoetsvragen van voorgaande jaren.

Wanneer krijg ik mijn resultaat?

Je krijgt jouw resultaat via mail ten laatste 7 dagen na het afleggen van de toets. Naast je procentueel resultaat wordt ook meegedeeld hoe je scoorde relatief t.o.v. je collega's. Je krijgt dan ook een inschatting over je academisch potentieel, je wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden.

Wat erna?


Ben je geslaagd voor de ijkingstoets, dan heb je bewezen over voldoende academisch potentieel én de nodige wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden te beschikken om de opleiding farmaceutische wetenschappen aan te vatten.
Blijkt uit de ijkingstoets dat jouw basiskennis chemie bijgeschaafd moet worden, dan kan je deelnemen aan de vakantiecursus chemie die doorgaat begin september. Ben je niet in de mogelijkheid om de vakantiecursus te volgen of dien je slechts enkele specifieke topics bij te spijkeren, dan kan je via dezelfde website een online zelfstudiepakket chemie aanvragen.
Voor wiskunde biedt de faculteit geen vakantiecursus aan. Wel worden er bij het begin van het academiejaar door het monitoraat extra groepslessen georganiseerd over de belangrijkste onderwerpen die vanuit het secundair onderwijs gekend verondersteld zijn.
Verder kan je gedurende het ganse academiejaar terecht bij de facultaire studiebegeleiders voor een meer gepersonaliseerde begeleiding bij het verwerken van de leerinhoud van de vakken wiskunde, chemie en fysica.