Overzicht

Vakgroepen en laboratoria

Vakgroep Geneesmiddelenleer

Voorzitter: Prof. dr. Chris Vervaet

Vakgroep Farmaceutische Analyse

Voorzitter: Prof. dr. Tom Coenye


Vakgroep Bioanalyse

Voorzitter: Prof. dr. Jan Van Bocxlaer

Doctoreren in de farmaceutische wetenschappen

Doctoreren in een periode waarin een onderzoeker zich specialiseert in een specifieke niche van de farmaceutische wetenscahppen en een expert wordt op dat terrein.

Mobiliteits- en sabbaticalfonds FFW

FCWO-mobility-FCWO-06 02 2020_na FR 21 04 2020

Beleidskader Onderzoekssabbaticals

Policy Framework for researchsabbaticals

Procedure voor terugvordering van kosten vanuit mobiliteits- en sabaticalfonds

Procedure for reimbursement of costs from mobility and sabatical fund

Opvang FWO kandidaten (PDF)

Regulations for interim scholarships_FCWO 06 02 2020_na FR 21 04 2020

Facultair doctoraatsreglement en tijdlijn

Supplementary doctorate regulations faculty and timeline

Template 'aanmeldingsformulier'

Template 'Report of the first deliberation / internal defence'

Template 'Report public defence'

Joint PhD-UGent (FFW) with non Flemish com inst. - suppl fac regulations 

Joint PhD-UGent (FFW) with non Flemish com inst. - template partnership agreement 

Joint PhD-UGent (FFW) with non Flemish com inst. - template student specific appendix

Joint PhD-UGent (FFW) with non Flemish com inst – EER – template partnership agreement

Joint PhD-UGent (FFW) with Flemish com inst. - suppl fac regulations

Aanvullend facultair reglement gecombineerde doctorstitels

Supplementary faculty regulations combined doctoral degrees

Administrative changes in the doctorate in the faculty of Pharmaceutical Sciences

Stagereglement ACJ 2020-2021 DEF

OER 2020 - 2021 part IV Doctorate (Dutch)

OER 2020 - 2021 part IV Doctorate (English)

  Alle documenten voor FFW doctorandi

  Meer info over doctoreren aan de UGent

  Publicaties

  Academische bibliografie UGent

  Web of science (externe link)

  Richtlijnen voor auteurschap

  Specialisaties en apparatuur

  Meettoestellen en onderzoeksapparatuur

  Professoren en hun specialisaties

  RESEARCH DAY & STUDENT RESEARCH SYMPOSIUM