Diversiteitscommisie

Doelstelling

Het Diversiteitsteam is een facultair overlegorgaan dat is opgericht om een overkoepelend zicht te krijgen op wat leeft inzake diversiteit in de faculteit. De stuurgroep functioneert als evaluatie instrument voor bestaande en toekomstige projecten en stippelt een facultair diversiteitsbeleid uit. Het is de bedoeling dat leden vanuit hun eigen ervaring en vakgebied informatie uitwisselen en problemen met betrekking tot diversiteit signaleren. De stuurgroep functioneert als denktank en overlegforum.

Contact

Prof. Christophe Stove (voorzitter)
Prof. Sarah De Saeger
Prof. Lies Lahousse
Mevr. Gülsüm Gücenmez (student)
Dhr. Seppe Ghijs (student)
Dhr. Juan Fraire (WP) tot mei 2021
Mevr. Sigrid Deprez vanaf mei 2021
Mevr. Ine Lentacker (WP/ATP)
Dhr. Izet Karalic (ATP)
Mevr. Marianne Bailleul (ATP)
Mevr. Manon Uijttewaal (ATP), Mevr. Lien Van den heede (ATP, trajectbegeleider) vervanger