Over ons

Onze visie en missie

We beogen...

  • Wetenschappelijk gefundeerd onderzoek te voeren,
  • Via een grote variëteit aan onderzoeksdesigns, meetmethodes en analysestrategieën,
  • Binnen de domeinen opvoeding, onderwijs, gezonde levensstijl en hulpverlening,
  • Naar de persoonlijke en contextuele factoren die de groei van kinderen, jongeren en volwassenen ondersteunen,
  • Vanuit een interdisciplinair kader met academische partners, verbonden aan diverse faculteiten en onderzoeksgroepen aan de UGent.

 

We streven om...

  • De essentiële vitamines voor psychologische groei te identificeren en onderzoeken;
  • De persoonlijke (bv. intrinsieke motivatie) en relationele (bv. internalisatie) manifestatievormen van groei in kaart te brengen;
  • De voedende en ondermijnende factoren van deze vitamines te onderzoeken;
  • Groeibevorderende interventies te ontwikkelen en te testen;
  • Het praktijkveld te versterken.  

Betrokken onderzoeksgroepen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappenfaculteit_icons_2 (1)fppw.png

 

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappenfaculteit_icons_1nl (1)ggw.png