Opleidingsonderdelen

De onderwijsopdracht van de Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management omvat het doceren van cursussen, het begeleiden van studenten, het geven van oefeningen, het examineren van studenten en het begeleiden van eindverhandelingen. Hierna volgen de vakken die door de leden van de vakgroep worden verzorgd.

Wij maken intensief gebruik van Ufora, het centrale E-learning platform van de Universiteit Gent. Studenten die dit platform willen benutten, moeten eerst een aantal richtlijnen volgen.

laatste update: 10-02-2021

Lesgever

Studiegids 2020 - 2021

Aanbodsessies en werkvormen

Michiel Beelaerts   

Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 2 [nl]
Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 1 [nl]
Inleiding onderzoeksmethoden (F710362) SEM 2 [nl]

Lieselot Danneels

  Overheidsinformatisering (F000833) SEM 1 [nl]
  Onderzoeksmethoden toegepast in publiek management en bestuurskunde (F000817) SEM 1 [nl]

Claire Dupont

Politiek en beleid van de Europese Unie (F710382)
SEM 1 [en]
Europese Integratie en multi-level governance (F710383)
SEM 1 [nl]

Marleen Easton

  Veranderingsmanagement (F000820) SEM 2 [en]
Bestuur en management van veiligheid  (F710372) SEM 1 [en]
Seminarie beleidsdomein veiligheid (F710366) SEM 1 [nl]

Bert George

Publiek management  (F710350) SEM 2 [en]
Strategisch management en beleid (F000857) SEM 1 [nl]

Jurgen Neuts

Bestuursrecht: inleiding en rechtsbescherming (F710365) SEM 1 [nl]
Grondwettelijk recht voor bestuurskundigen (F710380) SEM 2 [nl]

Francesco Nicoli

Onderneming en overheid (F710082) SEM 1 [en]
Internationale economie (F710160) SEM 1 [en]

Sabine Rotthier

  Overheidsinformatisering (F000833) SEM 1 [nl]

Bruno Seutin

  Beginselen van regelgeving (F710363) SEM 2 [nl]

Carine Smolders

  Openbare financiën (F000205) SEM 1 [nl]
Publieke financiën  (F710364) SEM 1 [nl]
Beleidsevaluatie (F000822) SEM 1 [nl]
Onderzoeksmethoden kwantitatief  (F710353) SEM 1 [nl]

Eddy Storms

Bestuursrecht: inleiding en rechtsbescherming  (F710365) SEM 1 [nl]
Inleiding recht (F10379)
SEM 2 [nl]

Ben Suykens

Seminarie bestuursniveau: social profit sector (F710355) SEM 2 [nl]

Gudrun Vande Walle

Bestuurlijke ethiek  (F7000824) SEM 1 [nl]

Johan Vandendriessche

  ICT Recht (F710172) SEM 1 [nl]

Véronique Vanderhoudelingen

   Ondernemersvaardigheden  (F710117) SEM 2 [nl]
Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I (F710232) SEM 2 [nl]
Inleiding onderzoeksmethoden (F710362) SEM 2 [nl]

Sabine Vanoverbeke

  Sociaal recht (F710281) SEM 1 [nl]

Dries Verlet

  Onderzoeksmethoden kwantitatief (F710353) SEM 1 [nl]

Bram Verschuere

  Seminarie bestuursniveau: social profit sector (F710355) SEM 2 [nl]
  Vergelijkende bestuurskunde en publiek management (F000815) SEM 2 [en]
  Seminarie beleidsdomein welzijn (F710356) SEM 1 [nl]
Inleiding Bestuurskunde (F710340) SEM 1 [nl]

Joris Voets

Seminarie bestuursniveau: lokale besturen  (F710354) SEM 2 [nl]
  Onderzoeksmethoden toegepast in publiek management en bestuurskunde (F000817) JAAR [nl]
Netwerkmanagement in de publieke sector  (F710358) SEM 1 [nl]
Publieke Governance (F710384) SEM 2 [en]

Ellen Wayenberg

  Beleidsanalyse (F710341) SEM 2 [nl]
  Beleidskunde (F700002) SEM 1 [nl]
Beleidsevaluatie  (F000822) SEM 1+2 [nl]