Hoe kunnen we COVID-19 data vergelijken?

(02-06-2020) Hoe kunnen we COVID-19 data vergelijken?

In een nieuw artikel gepubliceerd in Public Administration Review bieden prof. dr. Bert George, prof. dr. Bram Verschuere, prof. dr. Ellen Wayenberg en Bishoy Zaki (allen van de vakgroep bestuurskunde en publiek management) een gids aan om COVID-19 data te vergelijken tussen overheden. Op basis van een verkenning van data op land-niveau worden specifieke metingen en indicatoren, hun sterktes en zwaktes, en databronnen aangeboden. Het artikel eindigt met concrete aanbevelingen aan beleidsmakers, experts en publiek managers gefocust op meetequivalentie, systeemdenken, een spatiaal en temporaal perspectief, multilevel bestuurlijke uitdagingen en multi-methode onderzoek. Dit artikel is onderdeel van een speciale uitgave van Public Administration Review over COVID-19.

Link naar het artikel: