Studiedag Accounting Education - 20 april 2017

Programma

  • 09u30  Onthaal
  • 10u00  Een diepere leerbenadering in een economische setting: hoe stimuleren? (dr. Evelien Opdecam)
  • 10u45  Effect van nieuwe boekhoudwetgeving op leerstof binnen secundair onderwijs (prof. dr. Patricia Everaert)
  • 11u45  Broodjeslunch
  • 12u45  Hot topics in accounting (prof. Jan Verhoeye, voorzitter CBN)
  • 13u45  Workshop 1 (naar keuze)
  • 14u35  Koffiebreak
  • 15u00  Workshop 2 (naar keuze)
  • 16u00  Netwerkreceptie

Algemene sessies

Een diepere leerbenadering in een economische setting: hoe stimuleren?

Op basis van empirische data hebben we kunnen bewijzen dat een diepere verwerking van de leerstof leidt tot meer leerwinst binnen een economische leercontext. De relatie tussen een diepere leerbenadering en de leertijd wordt uitgespit. In deze uiteenzetting worden de 'drivers' van een diepe en een oppervlakkige leerbenadering besproken. Tot slot wordt er aangegeven hoe een diepere verwerking van de leerstof kan worden gestimuleerd.

Effect van de nieuwe boekhoudwetgeving op de leerstof van het secundair onderwijs

Welke zijn de boekhoudkundige veranderingen sinds 01/01/2016 en welke impact hebben deze op de lescontext binnen het secundair onderwijs? De gewijzigde structuur van de resultatenrekening met de niet-recurrente kosten/opbrengsten wordt getoond. Daarnaast wordt stilgestaan bij drie belangrijke wijzigingen: Kosten van onderzoek en ontwikkeling: een vaag verschil, maar een groot verschil in boekhoudkundige verwerking. Bestellingen in uitvoering en vooruitbetalingen: uitzondering op niet-compensatie principe, hoe concreet noteren in de boekhouding? Herwaarderingsmeerwaarden: waarom zo'n ingewikkelde regelgeving rond incorporatie in kapitaal?

Hot topics in accounting

In deze sessie zal de lesgever ingaan op enkele actuele onderwerpen en/of topics waar bijzonder veel vraag naar is vanuit het secundair onderwijs.

Workshops

CLIL > een vak in een vreemde taal (mevr. Hanne Mortier en een student SLO Economie)

In Vlaanderen is de interesse in Content and Language Integrated Learning de laatste jaren sterk gegroeid. Toch blijven heel wat scholen en leerkrachten nog met vragen zitten. Hoe pak ik een CLIL-les concreet aan? Wat zeggen de resultaten van reeds uitgevoerde studies? Welke impact heeft dit op de leerlingen? Een antwoord op deze vragen en meer worden in deze workshop aangeboden met voldoende ruimte voor vragen en overleg.

MCE - multiple choice (mevr. Elke Minnaert en dr. Evelien Opdecam)

Wat denkt u over meerkeuzevragen: enkel iets voor de universiteit of ook inzetbaar in het middelbaar? Enkel formatief of ook summatief? Hoe corrigeren we best meerkeuzevragen? Is giscorrectie nog van deze tijd? Kan je veel leren uit de antwoorden die jouw leerlingen hebben gegeven? Kent u ook al Kahoot, Educaplay en andere interessante tools voor het opstellen van meerkeuzevragen? Dit en meer kan je ontdekken in deze sessie rond 'multiple choice'-vragen.

Socrative (dhr. Luc Aercus)

Socrative is een klasapp om op een leuke en effectieve manier de leerlingen bij het klasgebeuren te betrekken. Het maakt niet uit wat of waar je lesgeeft, actieve participatie kan meteen plaats vinden. Socrative kan je bijvoorbeeld ook helpen om onmiddellijk inzicht te krijgen in de voorkennis van de leerlingen. Deze demonstratie wordt op maat van het secundair onderwijs gepresenteerd, op basis van ervaringen van leerkrachten.

Micro-ondernemingen (mevr. Els De Wielemaker)

Ondernemingen waarvan het boekjaar start na 31 december 2015 moeten een jaarrekening opmaken volgens de nieuwe boekhoudwetgeving (BS 18 december 2015). Concreet worden de criteria aangepast voor het bepalen van een grote en kleine vennootschap (VOL en VKT schema) en wordt een nieuwe categorie kleine vennootschappen toegevoegd (MICRO). Daarnaast lichten we ook de inhoudelijke aanpassingen toe (gewijzigde structuur van de balans en resultatenrekening, verdwijnen van de uitzonderlijke kosten en opbrengsten, kosten van onderzoek en ontwikkeling, compensatie bestellingen in uitvoering – vooruitbetalingen, ...).

Locatie

De studiedag gaat door op de Universiteit Gent, faculteit Economie en Bedrijfskunde, campus Tweekerken, Tweekerkenstraat 2 te 9000 Gent.

Komt u met de trein? Neem aan het station tram 1 richting Evergem Brielken of Wondelgem en stap na 5 minuten af aan de halte ‘Verlorenkost’. Wandel vervolgens 500 meter tot aan de Tweekerkenstraat.
Kom u met de wagen? De Tweekerkenstraat ligt naast de kerk aan het Sint-Pietersplein. U kan parkeren in de betaalparking Sint-Pietersplein P10. Volg de pijlen P10 op de stadsring. Houd rekening met de files en drukte in de stad Gent, die uw reistijd mogelijks verlengen. Opgelet, vanaf 3 april is het nieuwe mobiliteitsplan in voege.

Inschrijven

Deelname is gratis, maar online inschrijven is verplicht.

Contact

Dhr. Grégory Maes

+32 (0)9 264 33 08