Externe vrijstellingen voor onze initiële opleidingen

Heb je reeds een academisch diploma behaald of heb je reeds credits behaald voor vakken binnen een academische opleiding?
Dan kom je misschien in aanmerking voor vrijstellingen op basis van EVK's (eerder verworven kwalificaties).

Welke vrijstellingen aanvragen?

Er zijn geen standaardlijsten met vrijstellingen die toegekend worden per vooropleiding. De reden hiervoor is dat vakken elk jaar kunnen wijzigen (studiepunten kunnen aangepast worden, lesgevers en cursusmateriaal kunnen vervangen worden, vakken kunnen verdwijnen,...).
Daarom beoordeelt de curriculumcommissie elke ingediende aanvraag volledig opnieuw.
Je moet dus eerst zelf een screening doen op basis van de studiefiches van de vakken van de opleiding die je zal volgen

Maak een screening op basis van de studiefiches van vakken in de UGent-Studiekiezer > sorteer op faculteit: Economie en Bedrijfskunde > ga naar de opleiding waarbinnen je vrijstellingen wil aanvragen.
Als je op basis van de studiefiche merkt dat de inhoud van een vak in de opleiding sterk overeenstemt (zowel qua inhoud, niveau, studiepunten,...) met één of meerdere vakken waarvoor je reeds een credit behaalde in een vorige opleiding, dan kan je een vrijstellingsaanvraag indienen.

Een vrijstellingsaanvraag kan je enkel indienen op basis van vakken waarvoor je reeds een credit behaalde (dus geen vrijstelling of deliberatie) binnen een academische opleiding (dus geen professionele bachelor).

Hoe vrijstellingen aanvragen?

Voor academiejaar 2021-2022 kan je vrijstellingen aanvragen vanaf 1 juli 2021, online via onze vrijstellingenapplicatie: https://www.vrijstellingen.ugent.be/eb/

(gebruik bij voorkeur Firefox of Google Chrome als browser, niet Internet Explorer)

 • Ben je reeds student aan de UGent? Meld je dan aan met je UGent-account
 • Nog geen student aan de UGent? Maak dan een (gratis) gastaccount aan om je aan te melden

Na het indienen van jouw aanvraag kan je de status van jouw dossier online opvolgen. Je wordt sowieso per e-mail op de hoogte gebracht indien je dossier is afgehandeld. Indien er een probleem is met je dossier of jouw dossier blijkt onvolledig te zijn, dan zal je hiervan eveneens op de hoogte worden gebracht, in dat geval zal jouw dossier opnieuw achteraan in de wachtrij worden geplaatst. Zorg dus dat je dossier volledig is!
Om een volledig dossier in te dienen moet je de volgende zaken zeker indienen:

  • kopie van de puntenlijst waaruit blijkt dat de credit werd verworven
  • studiefiches van de vakken op basis waarvan je vrijstellingen aanvraagt (= studiefiche van het academiejaar waarin het credit werd behaald)
  • kopie van creditbewijzen en/of andere kwalificatiebewijzen (enkel vereist indien de opleiding niet werd gevolgd aan de UGent)

Wanneer vrijstellingen aanvragen?

Je kan een aanvraag indienen van zodra je een credit hebt behaald voor het vak op basis waarvan je een vrijstelling wil aanvragen.
Je hoeft nog niet officieel ingeschreven te zijn in de opleiding om de vrijstelling te kunnen aanvragen. De officiële inschrijving en de vrijstellingsaanvraag staan met andere woorden los van elkaar.

Je aanvraag indienen kan tot en met de onderstaande data:

 • voor vakken van het eerste semester: 14 november 2021
 • voor vakken van het tweede semester en jaarvakken: 28 februari 2022

Ben je bij aanvang van het academiejaar al zeker dat je ook voor bepaalde 2de semestervakken vrijstellingen wenst aan te vragen, dan kan je die aanvragen best samen indienen met die voor het 1ste semester en hoef je niet te wachten tot het begin van het 2de semester om de beslissing van de curriculumcommissie te kennen.

Behandelingstermijn?

 • de behandeling van een vrijstellingsaanvraag kan tot vier weken duren, in de zomer tot zes weken.
 • wie zijn aanvragen pas in september indient, wordt niet gegarandeerd dat hij/zij een antwoord zal ontvangen vóór de start van het academiejaar. Indienen in de loop van de zomer is dus de boodschap!
 • er wordt gewerkt met het principe van 'first come, first served'. hoe sneller je een aanvraag indient, hoe sneller je weet welke vrijstellingen je kan krijgen en hoe jouw studietraject er kan uitzien.

OASIS

Vakken waarvoor je vrijstellingen aangevraagd hebt, moet je ook toevoegen in OASIS. Wanneer een vrijstelling wordt goedgekeurd, zal de curriculumcommissie dat vak voorzien van de notatie van de vrijstelling. Vermeld in het opmerkingenscherm dat je een vrijstelling hebt verkregen/aangevraagd.

Staat er dat je het vak niet kan toevoegen (reeds opgenomen of gerealiseerd) dan mag je dit opgeven in het opmerkingenscherm, de administratie zal het vak dan toevoegen en er een vrijstelling aan koppelen.

Als een aangevraagde vrijstelling niet wordt toegekend, dan heb je nadien nog de mogelijkheid om dit vak uit jouw curriculum te verwijderen in geval je het desbetreffende vak niet wenst te volgen in 2021-2022.