Deadlines

Info over deadlines m.b.t. het indienen en wijzigen van curricula

Samenstellen curriculum

De deadline voor het samenstellen van het curriculum is 3 oktober 2021. Dit wil zeggen dat je ten laatste tegen die datum jouw curriculum in OASIS moet voorgelegd hebben ter goedkeuring (= van status ‘ontwerp’ naar status ‘voorstel’).
Indien je toestemming kreeg om laattijdig voor de opleiding in te schrijven, dan vragen we om binnen de 48u na inschrijving jouw curriculum samen te stellen en het voor te leggen ter goedkeuring.

Wijzigen curriculum

Wijzigingen curriculum 1ste semester

Studenten kunnen t.e.m. 14 november 2021 hun curriculumwijziging m.b.t. eerste-semester-vakken aanvragen.

Uitzondering: Omwille van een modulaire lesaanpak geldt voor een aantal vakken van het 1ste semester een striktere deadline. Studenten kunnen zich na 3 oktober 2021 niet meer kunnen in- of uitschrijven voor volgende vakken:

 • Audit - Audit
 • Onderzoeksmethoden in accountancy - Research Methods in Accounting
 • Gevorderde financiële analyse - Advanced Financial Statement Analysis
 • Onderzoeksmethoden in corporate finance - Research Methods in Corporate Finance
 • Consumentengedrag - Consumer Behaviour
 • Onderzoeksmethoden in marketing: marktonderzoek - Market Research Methods

Wijzigingen curriculum 2de semester en jaarvakken

Studenten kunnen t.e.m. 28 februari 2022 hun curriculumwijziging m.b.t. tweede-semester-vakken en jaarvakken aanvragen.

Uitzondering! Omwille van een modulaire lesaanpak geldt voor een aantal vakken uit het 2de semester een striktere deadline. Studenten kunnen zich na 20 februari 2022 voor deze specifieke vakken niet meer in- of uitschrijven:

 • Beheerscontrole – Management Control
 • Digitale marketing – Digital Marketing
 • Gevorderde bedrijfsfinanciering – Advanced Corporate Finance
 • Gevorderde beleggingsleer - Advanced Investment Analysis
 • Industriële en international marketing – Business and International Marketing
 • Sociale media en webanalyse – Social Media and Web Analytics
 • Strategisch Management (master Handelswetenschappen)
 • Topics in gevorderde bedrijfsfinanciering – Topics in Advanced Corporate Finance
 • Voortgezet portefeuillebeheer - Advanced Asset Allocation