Regels GIT HW in een notendop

Alle info over het opnemen van een geïndividualiseerd traject (GIT) binnen de opleiding Handelswetenschappen (HW) aan de UGent

Wanneer is een GIT mogelijk?

1. GIT binnen de bachelor

Een GIT binnen de bachelor HW, is mogelijk van zodra je voor minstens 30 studiepunten credits hebt verworven uit de eerste bachelor.
Moet je nog meer dan 30 studiepunten afwerken uit de eerste bachelor, dan is een GIT niet mogelijk en mag je enkel de resterende vakken uit eerste bachelor opnemen in jouw curriculum.

 

2. GIT bachelor + master

Een GIT waarbij je jouw resterende vakken uit de bachelor HW wil combineren met vakken uit de master HW, is enkel mogelijk indien je voor alle vakken uit de eerste bachelor reeds bent geslaagd (= credit verworven, vrijgesteld of gedelibereerd).

Moet je nog één of meerdere eerste-bachelor-vak(ken) afwerken, dan is een GIT met mastervakken niet mogelijk.

Kortom: een GIT bachelor+master mag niet als het eerste bachelorjaar niet volledig is afgewerkt!

 

3. GIT schakelprogramma + master

Een GIT waarbij je jouw resterende vakken uit het schakelprogramma HW wil combineren met vakken uit de master HW, is mogelijk van zodra je voor minstens één vak een credit hebt verworven (of vrijgesteld bent) binnen het schakelprogramma.

 

4. GIT voorbereidingsprogramma + master

Een GIT waarbij je jouw resterende vakken uit het voorbereidingsprogramma HW wil combineren met vakken uit de master HW, is mogelijk van zodra je voor minstens 33 studiepunten credits hebt verworven (of vrijgesteld bent) binnen het voorbereidingsprogramma.

Omvang van jouw GIT: hoeveel studiepunten?

In principe zijn er 3 soorten GIT mogelijk, met telkens 3 verschillende maximumgrenzen qua toegestaan aantal studiepunten:

1. COMBI-GIT in een afstudeerjaar van de Master = maximaal 80 stp.

Kan je jouw GIT zodanig samenstellen dat je daardoor op het eind van academiejaar 2020-2021 kan afstuderen als Master?
Dan kan je een "COMBI-GIT in een afstudeerjaar" opnemen die maximaal 80 studiepunten mag bevatten.

 Voorbeelden:

 • Je dient nog 18 studiepunten af te werken uit de bachelor/het schakelprogramma/het voorbereidingsprogramma en je moet nog jouw volledige master afwerken. Je mag deze 18 studiepunten uit de bachelor/het schakelprogramma/het voorbereidingsprogramma combineren met de volledige master. Je neemt in 2020-2021 bijgevolg 78 studiepunten op, zodat je op het einde van het academiejaar kan afstuderen als master.
 • Je dient nog 31 studiepunten af te werken uit de bachelor/het schakelprogramma/het voorbereidingsprogramma en je moet nog 45 studiepunten afwerken uit de master. Je mag deze 31 studiepunten uit de bachelor/het schakelprogramma/het voorbereidingsprogramma combineren met de resterende 45 studiepunten uit de master. Je neemt in 2020-2021 bijgevolg 76 studiepunten op, zodat je op het einde van het academiejaar kan afstuderen als master.

 

2. COMBI-GIT = maximaal 72 stp.

Kan je jouw GIT zodanig samenstellen dat je daardoor bij start van academiejaar 2021-2022 opnieuw een modeltraject kan volgen?
Dan kan je een "COMBI-GIT" opnemen die maximaal 72 studiepunten mag bevatten.

Voorbeelden:

 • Je moet nog 10 studiepunten uit de eerste bachelor hernemen en je moet nog jouw volledige tweede bachelor afwerken. Je mag deze 10 studiepunten uit de eerste bachelor combineren met de volledige 60 studiepunten uit de tweede bachelor. Je neemt in 2020-2021 bijgevolg 70 studiepunten op, zodat je bij de start van academiejaar 2021-2022 de mogelijkheid hebt om opnieuw het modeltraject van derde bachelor te volgen.
 • Je moet nog 18 studiepunten uit eerste bachelor hernemen en je moet nog 50 studiepunten uit de tweede bachelor afwerken. Je mag deze 18 studiepunten uit de eerste bachelor combineren met de resterende 50 studiepunten uit de tweede bachelor. Je neemt in 2020-2021 bijgevolg 68 studiepunten op, zodat je bij de start van academiejaar 2021-2022 de mogelijkheid hebt om opnieuw het modeltraject van derde bachelor te volgen.
 • Je moet nog 3 studiepunten uit de eerste bachelor hernemen, nog 9 studiepunten uit tweede bachelor hernemen en je moet nog jouw volledige derde bachelor afwerken. Je mag deze 3 studiepunten uit eerste bachelor, 9 studiepunten uit tweede bachelor en de volledige 60 studiepunten uit derde bachelor combineren. Je neemt in 2020-2021 bijgevolg 72 studiepunten op, zodat je bij de start van academiejaar 2021-2022 de mogelijkheid hebt om opnieuw het modeltraject van de master te volgen.
 • Je moet nog 20 studiepunten uit de tweede bachelor hernemen en je moet nog 51 studiepunten uit de derde bachelor afwerken. Je mag deze 20 studiepunten uit de tweede bachelor combineren met de resterende 51 studiepunten uit de derde bachelor. Je neemt in 2020-2021 bijgevolg 71 studiepunten op, zodat je bij de start van academiejaar 2021-2022 de mogelijkheid hebt om opnieuw het modeltraject van de master te volgen.
 • Je hebt reeds 25 studiepunten verworven binnen het voorbereidingsprogramma Handelswetenschappen. Je mag bijgevolg in  2020-2021 alle resterende 71 studiepunten opnemen uit het voorbereidingsprogramma, zodat je bij start van academiejaar 2021-2022 de mogelijkheid hebt om opnieuw het modeltraject van de master te volgen.

 

3. IAJ-GIT = maximaal 66 stp.

Kan je op het einde van 2020-2021 niet afstuderen als master (= COMBI-GIT in een afstudeerjaar) of kan je in 2021-2022 niet opnieuw in een modeltraject terechtkomen (COMBI-GIT)?
Dan kan je een gewoon "IAJ-GIT" opnemen die maximaal 66 studiepunten mag bevatten.

Voorbeelden:

 • Je moet nog 18 studiepunten uit de eerste bachelor hernemen en je moet nog jouw volledige tweede bachelor afwerken. Je mag deze 18 studiepunten uit de eerste bachelor niet combineren met de volledige 60 studiepunten uit de tweede bachelor (78 studiepunten), aangezien je dan de COMBI-GIT grens van 72 studiepunten zou overschrijden. Je valt daardoor automatisch onder de IAJ-GIT bepalingen: Je neemt in 2020-2021 eerst de resterende 18 studiepunten uit eerste bachelor op en je mag jouw GIT aanvullen met maximaal 48 studiepunten uit de tweede bachelor. Jouw GIT zal bijgevolg maximaal 66 studiepunten omvatten.
 • Je moet nog 15 studiepunten uit de tweede bachelor hernemen en je moet nog jouw volledige derde bachelor afwerken. Je mag deze 15 studiepunten uit de tweede bachelor niet combineren met de volledige 60 studiepunten uit de derde bachelor (75 studiepunten in totaal), aangezien je dan de COMBI-GIT grens van 72 studiepunten zou overschrijden. Je valt daardoor automatisch onder de IAJ-GIT bepalingen: Je neemt in 2020-2021 eerst de resterende 15 studiepunten uit tweede bachelor op en je mag jouw GIT aanvullen met maximaal 51 studiepunten uit de tweede bachelor. Jouw GIT zal bijgevolg maximaal 66 studiepunten omvatten.
 • Je moet nog 6 studiepunten uit de eerste bachelor hernemen, nog 20 studiepunten uit tweede bachelor hernemen en je moet nog jouw volledige derde bachelor afwerken. Je mag deze 26 studiepunten uit de eerste en tweede bachelor niet combineren met de volledige 60 studiepunten uit de derde bachelor (86 studiepunten in totaal), aangezien je dan de COMBI-GIT grens van 72 studiepunten zou overschrijden. Je valt daardoor automatisch onder de IAJ-GIT bepalingen: Je neemt in 2020-2021 eerst de resterende 6 studiepunten uit eerste bachelor op, vervolgens 20 studiepunten uit tweede bachelor op en je mag jouw GIT aanvullen met maximaal 40 studiepunten uit de derde bachelor. Jouw GIT zal bijgevolg maximaal 66 studiepunten omvatten.
 • Je moet nog 30 studiepunten afwerken uit de derde bachelor en je moet nog jouw volledige master afwerken. Je mag deze 30 studiepunten uit de derde bachelor niet combineren met de volledige 60 studiepunten uit de master (90 studiepunten in totaal), aangezien je dan de COMBI-GIT grens in een afstudeerjaar van 80 studiepunten zou overschrijden. Je valt daardoor automatisch onder de IAJ-GIT bepalingen: Je neemt in 2020-2021 eerst de resterende 30 studiepunten uit derde bachelor op en je mag jouw GIT aanvullen met maximaal 36 studiepunten uit de master. Jouw GIT zal bijgevolg maximaal 66 studiepunten omvatten.
 • Je moet nog 21 studiepunten afwerken uit het schakelprogramma en je moet nog jouw volledige master afwerken. Je mag deze 21 studiepunten uit het schakelprogramma niet combineren met de volledige 60 studiepunten uit de master (81 studiepunten in totaal), aangezien je dan de COMBI-GIT grens in een afstudeerjaar van 80 studiepunten zou overschrijden. Je valt daardoor automatisch onder de IAJ-GIT bepalingen: Je neemt in 2020-2021 eerst de resterende 21 studiepunten uit het schakelprogramma op en je mag jouw GIT aanvullen met maximaal 45 studiepunten uit de master. Jouw GIT zal bijgevolg maximaal 66 studiepunten omvatten.
 • Je moet nog 80 studiepunten afwerken uit het voorbereidingsprogramma. Je mag deze 80 studiepunten uit het voorbereidingsprogramma niet in één academiejaar opnemen, aangezien je dan de COMBI-GIT grens van 72 studiepunten zou overschrijden. Je valt daardoor automatisch onder de IAJ-GIT bepalingen: Je neemt in 2019-2020 maximaal 66 studiepunten uit het voorbereidingsprogramma op.
 • Je moet nog 25 studiepunten afwerken uit het voorbereidingsprogramma en je moet nog jouw volledige master afwerken; Je mag deze 25 studiepunten uit het voorbereidingsprogramma niet combineren met de volledige 60 studiepunten uit de master (85 studiepunten in totaal), aangezien je dan de COMBI-GIT grens in een afstudeerjaar van 80 studiepunten zou overschrijden. Je valt daardoor automatisch onder de IAJ-GIT bepalingen: Je neemt in 2020-2021 eerst de resterende 25 studiepunten uit het voorbereidingsprogramma op en je mag jouw GIT aanvullen met maximaal 41 studiepunten uit de master. Jouw GIT zal bijgevolg maximaal 66 studiepunten omvatten.

Inhoud van jouw GIT: welke vakken?

1. Van onderuit aanvullen

Je bent verplicht jouw curriculum steeds "van onderuit" aan te vullen. Eerst moet je alle resterende vakken uit het laagste modeltrajectjaar opnemen, alvorens je jouw GIT kan aanvullen met vakken uit een hoger modeltrajectjaar.

Voorbeelden:

 • Wil je reeds tweede-bachelor-vakken opnemen, dan moeten ook minstens alle resterende eerste-bachelor-vakken opgenomen staan in jouw curriculum.
 • Wil je reeds derde-bachelor-vakken opnemen, dan moeten ook minstens alle resterende eerste- én tweede-bachelor-vakken opgenomen staan in jouw curriculum.
 • Wil je reeds mastervakken opnemen, dan moeten ook minstens alle resterende vakken uit de bachelor/schakelprogramma/voorbereidingsprogramma opgenomen staan in jouw curriculum.

 

2. Volgtijdelijkheid

Volgtijdelijkheid houdt in dat je moet geslaagd zijn voor vak X alvorens je mag inschrijven voor vak Y.

Binnen de opleiding Handelswetenschappen geldt er geen bindende volgtijdelijkheid.

Hou er wel rekening mee dat er voor bepaalde vakken aanbevolen volgtijdelijkheid geldt, waardoor je best bepaalde begincompententies reeds onder de knie hebt, alvorens je inschrijft voor een "vervolgvak". De aanbevolen volgtijdelijkheid vind je steeds terug in de studiefiches van de vakken via de studiegids.

 

3. Gelijktijdigheid

Gelijktijdigheid houdt in dat je pas mag inschrijven voor vak X, indien je ook minstens gelijktijdig bent ingeschreven voor vak(ken) A, B, C...

Binnen de opleiding Handelswetenschappen worden voor volgende vakken gelijktijdigheidsregels toegepast:

 • Bachelorproef (Ba HW): Het is niet mogelijk om “Bachelorproef” voorafgaand aan andere onderzoeksmethodologische en statistische opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding op te nemen in het curriculum: m.a.w. de bachelorproef kan pas worden opgenomen indien de student minstens gelijktijdig is ingeschreven voor Statistiek voor bedrijfskundigen I + Statistiek voor bedrijfskundigen II + Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I + Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen II.
 • Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen III (SP HW): Het is niet mogelijk om “Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen III” voorafgaand aan andere onderzoeksmethodologische en statistische opleidingsonderdelen uit het schakelprogramma op te nemen in het curriculum: m.a.w. Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen III kan pas worden opgenomen indien de student minstens gelijktijdig is ingeschreven voor Statistiek voor bedrijfskundigen II + Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen I + Onderzoeksmethoden voor bedrijfskundigen II.
 • Stage: Het is niet mogelijk om de stage voorafgaand aan andere opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma en masteropleiding op te nemen in het curriculum, met uitzondering van de masterproef. De student dient er zelf over te waken dat de vakken die hij/zij overweegt te combineren met de stage, geen (of slechts zeer beperkte) niet-periodegebonden evaluatie bevatten, noch regelmatig verplichte aanwezigheid vereisen. Daartoe dient de student de studiefiches op voorhand te controleren. Het combineren van een stage met andere vakken (bachelorproef e.d.) ontheft de student niet van de verplichtingen die met deze beide (of meerdere) vakken gepaard gaan.
 • Masterproef: Het is niet mogelijk om de masterproef voorafgaand aan andere opleidingsonderdelen uit de bacheloropleiding, schakelprogramma, voorbereidingsprogramma en masteropleiding op te nemen in het curriculum: m.a.w. de masterproef is steeds het slotstuk van de masteropleiding.