Keuzevakken Business Engineering - Operations Management- 2022-2023

In de master Business Engineering: Operations Management is er een keuzeruimte van 12 studiepunten, verdeeld over 1ste en 2de master. De meeste studenten kiezen ervoor om 6 studiepunten in hun 1ste masterjaar en 6 studiepunten in hun 2de masterjaar., maar het is niet verplicht om dit te verdelen als 6 studiepunten in 1ste master en 6 studiepunten in 2de master. Elke andere verdeling is toegestaan, zolang er uiteindelijk over de 2 masterjaren heen voor minstens 12 studiepunten aan keuzevakken werd gevolgd.

Alle details m.b.t. inhoud van het keuzevak, lesgever, semesterverdeling, onderwijstaal,...  staan weergegeven in de Studiekiezer-pagina van de afstudeerrichting Data Analytics. Een samenvatting van de keuzemogelijkheden staat hieronder weergegeven:

 

  • Studenten kunnen hun 12 studiepunten keuzevakken invullen uit 1 of meerdere modules hieronder.
  • Een aantal keuzevakken in onderstaande lijst worden modulair georganiseerd (dit zijn plichtvakken uit de 'modulaire' master Business Economics). Deze vakken zijn in de lijst hieronder aan geduid met '(M)'. Voor modulaire vakken gelden er op vlak van curriculumwijzigingen andere deadlines dan de reguliere deadlines:

      - voor modulaire vakken uit het eerste blok van het 1ste semester geldt dat er na 2 oktober 2022 geen in- of uitschrijvingen meer worden toegestaan

      - voor modulaire vakken uit het eerste blok van het 2de semester geldt dat er na 19 februari 2023 geen in- of uitschrijvingen meer worden toegestaan.

  • Het opnemen van het keuzevak Stage is aan deadlines gebonden, die verschillen naargelang de periode waarin de student de stage wil afleggen. Meer informatie omtrent het keuzevak Stage vind je hier.

 

Module: Keuze gevorderde opleidingsonderdelen (Elective Advanced Courses)
naam vak stp semester
Analytische klantenbeheerssystemen (Analytical Customer Relationship Management) 6 1
Machine Learning 6 1
Voorspellende en voorschrijvende analytische methoden (Predictive and Prescriptive Analytics) 6 2
Big data (Big Data) 6 1
Beleggingsleer (Investment Analysis) 6 1
Bedrijfswaardering (Business Valuation) 4 1
Management accounting (Management Accounting) 4 1
Financieel risicomanagement (Financial Risk Management) 6 1
Econometrie: tijdreeksanalyse (Econometrics: Time Series Analysis) 6 1
Netwerken in sociaal-economische systemen (Networks in Socio-economic Systems) 6 2
Deep learning (Deep Learning) 6 2
Stage (Internship) 6 J
Artificiële intelligentie (Artificial Intelligence) 6 1
Clean technology (Clean Technology) 5 1
Rationeel materiaalgebruik (Rational Use of Materials) 5 1
Heuristieken en zoekmethoden (Heuristics and Search Methods) 4 1
Tijd- en methodestudie (Methods Engineering and work Measurement) 6 1
Geavanceerde databanken (Advanced Databases) 6 1
Informatietechnologie en gegevensverwerking (Information Technology and Data Processing) 6 2
Netwerkmodellering en -ontwerp (Network Modelling and Design) 4 2
Kwaliteitstechnieken en industriële statistiek (Quality Engineering and Industrial Statistics) 6 1
Wachtlijntheorie (Queueing Theory) 6 2
Softwarearchitectuur (Software Architecture) 4 1
Totale fabrieksautomatisering (Total Plant Automation) 6 2

 

Module: Keuze algemene opleidingsonderdelen (Elective General Courses)
naam vak stp semester
Economische analyse van banken (Economics of Banking) 6 1
Economische analyse van financiële markten (Economics of Financial Markets) 6 1
Gevorderde econometrie: niet-lineaire technieken (Advanced Econometrics: Non-linear Methods) 6 2
Gevorderde micro-economie: speltheorie en asymmetrische informatie (Advanced Microeconomics: Game Theory and Asymmetric Information) 6 1
Micro-economie: beslissingstheorie (Microeconomics: Decision Theory) 6 1
Monetaire economie (Monetary Economics) 5 1
Ecologische economie (Ecological Economics) 6 2
Verzekeringen (Insurances) 6 1
Audit (Audit) (M) 6 1
Beheerscontrole (Management Control) (M) 6 2
Fiscaliteit (Taxation) 5 2
Gevorderde financiële analyse (Advanced Financial Statement Analysis) (M) 6 1
Onderzoeksmethoden in marketing: marktonderzoek (Market Research Methods) (M) 6 1
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Corporate Social Responsibility) 3 2
Rechtseconomie (Law and Economics) 3 2
Milieu-economie (Environmental Economics) 4 1
Ethiek, techniek en samenleving (Ethics, Engineering and Society) 3 2
Gezondheidseconomie (Health Economics) 5 1
Coaching en diversiteit (Coaching and Diversity) 3 J
Bewegen en sport: nu en later (Movement and Sports: Now and Later) 3 2
Duurzaamheidsdenken (Sustainability Thinking) 5 J

 

Module: Keuzeopleidingsonderdelen onderwijs (Elective Courses Academic Teacher Education)
naam vak stp semester
Krachtige leeromgevingen (Powerful Learning Environments) 6 1
Klasmanagement en reflectie (Classroom Management and Reflection) 4 2
De leraar binnen school en maatschappij (The Teacher within School and Society) 4 1
Psychologie van de adolescentie (Psychology of Adolescence) 4 1

Gerelateerde inhoud