GIT binnen HIR/Business Engineering (geïndividualiseerd traject)

Volg onderstaand stappenplan om zelf jouw GIT in HIR /Business Engineering samen te stellen. Hou er rekening mee dat een GIT samenstellen wel wat tijd vergt. Voorzie enkele uren om het meest ideale traject voor jou samen te stellen. Kopieer niet het traject van een medestudent: een GIT samenstellen hangt immers niet alleen af van regelgeving ; je houdt best ook rekening met je persoonlijke voorkeuren en capaciteiten.

1. GIT-reglement

Een GIT volgen is pas mogelijk wanneer je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Bovendien moet jouw GIT ook volgens bepaalde regels samengesteld zijn.

Lees de voorwaarden en regels in GIT-reglement.

Uitzondering op het GIT-reglement: voor HIR-studenten die een combi-GIT 1ste-2de bachelor opnemen ligt de maximum-grens op 73 studiepunten i.p.v. 72 studiepunten (omdat de omvang van de 2de bachelor HIR 61 studiepunten is i.p.v. 60 studiepunten).

 2. Onze tips

Naast het GIT-reglement zijn er nog heel wat andere zaken waarmee je best rekening houdt om een haalbaar traject samen te stellen. Bekijk onze tips omtrent lesroosters, voorkennis,...

3. Veelgestelde vragen

Doorheen de jaren merken we dat studenten vaak worstelen met dezelfde vragen en problemen. Lees onze FAQ's vooraleer je jouw vraag voorlegt aan onze medewerkers.

4. Documenten om zelf je GIT gemakkelijk samen te stellen

 Aan de hand van een excel-overzicht van HIR/Business Engineering  en aan de hand van een blanco lesrooster kan je aan de slag om jouw traject in beeld te brengen. Het gebruik van deze documenten is niet verplicht. Ze zijn vooral bedoeld voor jezelf of je kunt een excel of lesrooster dat je voor jezelf reeds samengesteld hebt op deze manier voorleggen wanneer je een individuele bespreking van jouw GIT hebt met een studie- of trajectbegeleider.

Lees meer over onze begeleidingsinitiatieven.

  • Heb je de online groepssessie voor GIT EW/TEW/HIR 1ste + 2de bachelor bijgewoond? Lees dan hier nog eens de slides na die tijdens deze sessie werden toegelicht.
  • Heb je de online groepssessie voor GIT HIR 2de+ 3de bachelor (of 1ste + 2de + 3de bachelor) bijgewoond? Lees dan hier nog eens de slides na die tijdens deze sessie werden toegelicht.
  • Heb je de online groepssessie voor GIT HIR / Business Engineering bachelor + master bijgewoond? Lees dan hier nog eens de slides na die tijdens deze sessie werden toegelicht.
  • Heb je de online groepssessie voor GIT Business Engineering master 1 + master 2 bijgewoond? Lees dan hier nog eens de slides na die tijdens deze sessie werden toegelicht.
  • Heb je de online groepssessie voor studieverandering (overstap van de ene bachelor naar de andere bachelor) gevolgd? Lees dan hier nog eens de slides na die tijdens die sessie werden toegelicht.

5. Officieel vastleggen van jouw GIT

Het officieel vastleggen van jouw GIT gebeurt via OASIS. Lees na hoe je je voor jouw opleiding inschrijft, hoe je jouw curriculum vastlegt en wat hiervoor de deadlines zijn.