GIT binnen EW/Economics (geïndividualiseerd traject)

Volg onderstaand stappenplan om zelf je GIT in EW/Economics samen te stellen. Hou er rekening mee dat een GIT samenstellen wel wat tijd vergt. Voorzie enkele uren om het meest ideale traject voor jou samen te stellen. Kopieer niet het traject van een medestudent: een GIT samenstellen hangt immers niet alleen af van regelgeving ; je houdt best ook rekening met je persoonlijke voorkeuren en capaciteiten.

1. GIT-reglement

Een GIT volgen is pas mogelijk wanneer je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Bovendien moet jouw GIT ook volgens bepaalde regels samengesteld zijn.

Lees de voorwaarden en regels in GIT-reglement.

2. Onze tips

Naast het GIT-reglement zijn er nog heel wat andere zaken waarmee je best rekening houdt om een haalbaar traject samen te stellen. Bekijk onze tips omtrent lesroosters, voorkennis,...

3. Veelgestelde vragen

Doorheen de jaren merken we dat studenten vaak worstelen met dezelfde vragen en problemen. Lees onze FAQ's vooraleer je jouw vraag voorlegt aan onze medewerkers.

4. Documenten om zelf je GIT gemakkelijk samen te stellen

 Aan de hand van een excel-overzicht van EW/Economics  en aan de hand van een blanco lesrooster kan je aan de slag om jouw traject in beeld te brengen. Het gebruik van deze documenten is niet verplicht. Ze zijn vooral bedoeld voor jezelf of je kunt een excel of lesrooster dat je voor jezelf reeds samengesteld hebt op deze manier voorleggen wanneer je een individuele bespreking van jouw GIT hebt met een studie- of trajectbegeleider. Lees meer over onze begeleidingsinitiatieven.

  • Heb je de online groepssessie voor GIT EW/TEW/HIR 1ste + 2de bachelor bijgewoond? Lees dan hier nog eens de slides na die tijdens deze sessie werden toegelicht.
  • Heb je de online groepssessie voor GIT EW 2de+ 3de bachelor (of 1ste + 2de + 3de bachelor) bijgewoond? Lees dan hier nog eens de slides na die tijdens deze sessie werden toegelicht.
  • Heb je de online groepssessie voor GIT EW/Economics bachelor + master bijgewoond? Lees dan hier nog eens de slides na die tijdens deze sessie werden toegelicht.
  • Heb je de online groepssessie voor GIT EW/Economics SP/VBP + master bijgewoond? Lees dan hier nog eens de slides na die tijdens deze sessie werden toegelicht.
  • Heb je de online groepssessie voor studieverandering (overstap van de ene bachelor naar de andere bachelor) gevolgd? Lees dan hier nog eens de slides na die tijdens die sessie werden toegelicht.

5. Officieel vastleggen van jouw GIT

Het officieel vastleggen van jouw GIT gebeurt via OASIS. Lees na hoe je je voor jouw opleiding inschrijft, hoe je jouw curriculum vastlegt en wat hiervoor de deadlines zijn.