Geïndividualiseerd Traject (GIT) Bestuurskunde en Publiek Management

Stappenplan tot het samenstellen van jouw geïndividualiseerd traject binnen de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management (GIT BPM)

Stap 1: Structuur van de opleiding

Maak je vertrouwd met de structuur van de opleiding. Bekijk in eerste instantie welke vakken je per "jaar" (= modeltraject) moet opnemen in jouw curriculum:

Stap 2: GIT-regels

Ga na of je voldoet aan de voorwaarden om een GIT te kunnen opnemen, hoeveel studiepunten je maximaal kan opnemen, welke vakken je kan opnemen edm. door het GIT-reglement grondig door te nemen: GIT-reglement.

De belangrijkste punten van het GIT-reglement kan je hier beknopt nalezen: GIT BPM in een notendop.

Stap 3: Tips en werkdocumenten

Naast de GIT-regels hou je ook rekening met de semesterspreiding, eventuele les- en examenoverlap, de stand van jouw leerkrediet, jouw studievoortgang, ...

Lees aandachtig de "Praktische tips en werkdocumenten voor een GIT BPM" door.

Stap 4: Programmawijzigingen

Zowel binnen de bachelor, het schakelprogramma als de master BPM, kent het opleidingsprogramma in 2021-2022 een kleine programmawijziging in vergelijking met academiejaar 2020-2021.

Het betreft voornamelijk naamswijzigingen van vakken en aanpassingen binnen de keuzevakkenlijsten. Deze kleine aanpassingen hebben normaal gezien geen impact op het vastleggen van jouw GIT 2021-2022.

Het volledige overzichtsdocument met alle programmawijzigingen en overgangsmaatregelen kan je hier terugvinden: programmawijzigingen en overgangsmaatregelen