Opleidingscommissie Toegepaste Economische Wetenschappen

Opdracht

De opleidingscommissies zijn permanente adviesorganen van de faculteit m.b.t. het algemeen beleid en de organisatie van het onderwijs van de betrokken opleiding(en).
In dit kader staan zij in voor het bepalen van de doelstellingen, de vormgeving en de praktische uitwerking van de inhoud van het onderwijs, voor het verloop en de begeleiding van de onderwijsleerprocessen en dragen zij verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan.
Hun taak omvat tevens de voortdurende optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs.
In die zin zijn zij belast met de totale curriculumconstructie voor een of verschillende opleidingen (ontwikkeling, implementatie en evaluatie).

Samenstelling

Voorzitter: Johan Christiaens
Secretaris: Sophie Hoozée
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Patricia Everaert
  • Mirjam Knockaert
  • Tom Vanacker
  • Heidi Vander Bauwhede
  • Anneleen Van Kerckhove
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Karlien Coppens
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be)
  • Kenneth Bauwens
  • Bo Ivens
  • Mauro Kuyle
  • Seppe Vandicke
 • Alumni (raadgevende stem)
  • Eva Heeremans
  • Laurent Linkens
  • Sophie Maussen
  • Lorenzo Mulle
  • Eva Van Poucke
  • Timothy Vervaeke
 • International Office (met raadgevende stem)
  • Laura Haek
  • Nick Provoost