Opleidingscommissie Handelsingenieur

Opdracht

De opleidingscommissies zijn permanente adviesorganen van de faculteit m.b.t. het algemeen beleid en de organisatie van het onderwijs van de betrokken opleiding(en).
In dit kader staan zij in voor het bepalen van de doelstellingen, de vormgeving en de praktische uitwerking van de inhoud van het onderwijs, voor het verloop en de begeleiding van de onderwijsleerprocessen en dragen zij verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan.
Hun taak omvat tevens de voortdurende optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs.
In die zin zijn zij belast met de totale curriculumconstructie voor een of verschillende opleidingen (ontwikkeling, implementatie en evaluatie).

Samenstelling

Voorzitter: Broos Maenhout
Secretaris: Frederik Gailly
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Dries Benoit
  • Veronique Limère
  • Klaas Mulier
  • Leentje Moortgat
  • Dirk Van den Poel
  • Mario Vanhoucke
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Evy Van Lancker
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be)
  • An Bouckaert
  • Niels Clymans
  • Mart De Brandt
  • Laurens De Smet
  • Leon Moralis
  • Mariska Van de sompele
 • Alumni (raadgevende stem)
  • Fréderique Lotin
  • Ben Moens
  • Pieterjan Nuitten