Faculteitsraad

Opdracht

De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad welke wordt voorgezeten door de Decaan. De Faculteitsraad is samengesteld uit verkozen vertegenwoordigers van het zelfstandig academisch personeel, van het assisterend en overig academisch personeel, van het administratief personeel en van de studenten. De faculteitsraad is belast met de organisatie en de coördinatie van de onderwijsverstrekking en van de wetenschapsbeoefening in de onderscheiden vakgebieden die tot de faculteit behoren.
Zo duidt de faculteitsraad onder meer de lesgevers aan, verleent hij studieduurverkorting, beslist hij welke studiejaren deeltijds ingericht worden enz. De faculteitsraad adviseert het universiteitsbestuur onder meer over het vaststellen van een onderwijsregeling en een opleidingsprogramma, het organiseren van voortgezette academische opleidingen, de toelatingsvoorwaarden tot de academische opleidingen van de tweede cyclus, het inrichten van bepaalde toelatingsexamens, het vaststellen van vacatures voor academisch personeel, de benoeming, aanstelling en bevordering van professoren.

Samenstelling

Voorzitter: Patrick Van Kenhove
Secretaris: Bertel De Groote (niet stemgerechtigd)
Notulist: Wieland de Caluwe / Silvia Van der Biest (niet stemgerechtigd)
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Mieke Audenaert
  • Ignace De Beelde
  • Adelien Decramer
  • Selien De Schryder
  • Marleen Easton
  • Patricia Everaert
  • Paul Gemmel
  • Maggie Geuens
  • Freddy Heylen
  • Mirjam Knockaert
  • Sophie Manigart
  • Bruno Merlevede
  • Gert Peersman
  • Glenn Rayp
  • Ilse Ruyssen
  • Koen Schoors
  • Dirk Van den Poel
  • Heidi Vander Bauwhede
  • Rudi Vander Vennet
  • Mario Vanhoucke
  • Amy Van Looy
  • Luc Van Ootegem
  • Elsy Verhofstadt
  • Bram Verschuere
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Bieke Henkens
  • Thomas Present
 • Administratief technisch personeel
  • Fanny Buysschaert
  • Annelies Roegiers
  • Bruno Vandenbussche
 • Studenten
  • Margaux Corens
  • Laurens De Smet
  • Louise Dillen
  • Laurent Duthois
  • Gevorg Shahinyan
  • Max Thomas

Opmerking:

 • Alle overige ZAP-leden worden als waarnemend lid uitgenodigd.

 

Data van de vergaderingen zijn terug te vinden in de academische kalender.