Commissie Strategie en Organisatie

Opdracht

Deze commissie is belast met de beleidsvoorbereiding inzake structuur van de faculteit (o.a. indeling in vakgroepen), personeelsallocatie (AP en ATP), kredietverdeling, onderwijsbelasting, huishoudelijk reglement, nieuwbouw, toewijzing van lokalen, . . . Deze commissie geeft ook adviezen aan de faculteitsraad over strategische aangelegenheden.

Samenstelling

Voorzitter: Patrick Van Kenhove
Secretarissen: Wieland de Caluwe / Silvia Van der Biest (niet-stemgerechtigden)
Leden:

 • Facultair bestuur
  • Bertel De Groote (academisch secretaris)
  • Carine Smolders
  • Frederik Gailly
  • Patricia Everaert (facultaire vertegenwoordiger Raad van Bestuur UGent)
 • Vakgroepvoorzitters
  • Glenn Rayp
  • Bertel De Groote
  • Sebastian Desmidt
  • Mario Vanhoucke
  • Bram Verschuere
 • Voorzitter commissie internationalisering: Luc Van Ootegem
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Mathieu Simoens
  • Nicolai De Wulf
  • Bieke Henkens
 • Administratief en technisch personeel
  • Damien Decorte
  • Helena Goossens
  • Nick Provoost
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be)
  • Pieter-Jan Debruyckere