Commissie Internationalisering

Opdracht

Deze commissie is belast met de uitwerking en de implementatie van het facultaire beleid inzake internationalisering en is als dusdanig onder meer belast met het beheer van de facultaire uitwisselingsprogramma's (o.a. Erasmus).

Samenstelling

Voorzitter: Luc Van Ootegem (vicedecaan internationalisering)
Secretarissen: Elke De Vidts, Laura Haek, Veronique L’Ecluse, en Nick Provoost
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Ignace De Beelde (vicedecaan onderwijs)
  • Gerdie Everaert (Economische Wetenschappen)
  • Frederik Gailly (Handelsingenieur)
  • Claire Dupont (Bestuurskunde en Publiek Management)
  • Dirk Van den Poel (Masters na Masters)
  • Heidi Vander Bauwhede (Toegepaste Economische Wetenschappen)
  • Bertel De Groote (Handelswetenschappen)
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Lara Coulier
  • Els De Wielemaker
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be/leden/stuvers)
  • Margaux Corens
  • Zoé Bauwens
  • Yu Xu
 • Waarnemend (zonder stemrecht)
  • Paul Leys (afdeling Internationalisering)
  • Maggie Geuens (vicedecaan onderzoek)
  • Veronique Limère (vertegenwoordiger FEB in regionale platformen)
  • Koen Schoors (vertegenwoordiger FEB in regionale platformen)
  • Frank Naert (emeritus/expert)
  • Jacob Vermeire (vertegenwoordiger FEB in COS)
  • Nina Hovaert (vertegenwoordiger team communicatie)