Schakelprogramma Business Economics

Het programma van Business Economics is gericht naar studenten die geïnteresseerd zijn in de zakenwereld.

Het bereidt hen voor op een breed takenpakket in de financiële, industriële of dienstensector waarin bedrijven en non-profitorganisaties opereren. Studenten maken kennis met de belangrijkste functionele aspecten van de bedrijfswereld. Hoe run je een bedrijf? Hoe financier je het? Hoe regel je de administratie? Hoe produceer je goederen en diensten? Hoe stuur je personeel aan?

Bij Business Economics ligt de nadruk op de binnenkant van het bedrijf en zijn werking.

Programma

De opleiding Business Economics bestaat uit:

I. Schakelprogramma 

Het Nederlandstalige schakelprogramma bevat 58 studiepunten. In dat programma zie je de belangrijkste en meest essentiële bachelorvakken, zodoende dat je voldoende kennis hebt om aan de master te starten. 

Omdat Wiskunde I(A) en Wiskunde II samen in het eerste semester worden gedoceerd, kiezen studenten er soms voor om wiskunde II (en eventueel financiële wiskunde A) door te schuiven en samen op te nemen met de master. Dit is echter een persoonlijke keuze van de student. 

 

II. Masterprogramma

Het Engelstalige modulaire masterprogramma bestaat uit 60 studiepunten.

Je kiest tussen 3 afstudeerrichtingen:

Elk van de drie afstudeerrichtingen bevat het algemeen vak 'strategic management', 33 studiepunten afstudeerspecifieke vakken, 6 studiepunten keuzevakken en een masterproef. De masterproef (15 studiepunten) peilt naar je vermogen om de verworven kennis zelfstandig toe te passen. 

Modulaire master

De masteropleiding Business Economics is modulair opgebouwd. Je krijgt niet langer les volgens het klassieke semestersysteem. Voortaan zijn jouw opleidingsonderdelen gebundeld in vier modulaire blokken van elk zes à zeven lesweken. Per blok heb je slechts twee vakken wat jou toelaat om de leerstof
meer gefocust en diepgaand te verwerken. De lesmethoden zijn uitdagend: case studies, groepswerken, discussie panels, hoorcolleges, business games, etc. Op het eind van elk modulair blok heb je examens van de twee afgelopen vakken. Gedurende een modulair blok krijg je ook tussentijdse testen en (groeps)werken. Daardoor heb je geen examens meer in januari of juni. Deze vrijgekomen tijd kan je besteden aan de masterproef of een stage als keuzevak. In het tweede semester krijg je een praktijkgericht vak dat aansluit bij jouw afstudeerrichting en waarin je kennismaakt met het werkveld. Je krijgt voldoende tijd in het programma om te werken aan jouw masterproef.

Cursusmateriaal inkijken

Hieronder kan je enkele compilaties uit cursussen en handboeken doorbladeren die voorkomen in het schakelprogramma Business Economics. De meeste compilaties bevatten de cover, de inhoudsopgave en één hoofdstuk uit het handboek of de cursus. Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming verder worden gedistribueerd.

Schakelprogramma

Toelatingsvoorwaarden

De opleiding is enkel toegankelijk voor studenten met een diploma uit de volgende vier professionele bacheloropleidingen.

  • Bachelor in het bedrijfsmanagement
  • Bachelor in de netwerkeconomie
  • Bachelor of International Business Management
  • Bachelor of Business Management

Conform de universitaire regels kunnen studenten, die het diploma van hun vooropleiding nog niet hebben behaald, de opleiding starten voor zover het aantal nog te behalen studiepunten beperkt is. Zij kunnen een aanvraag tot externe git indienen. 

Wat met wiskunde?

Wiskunde vormt een belangrijk opleidingsonderdeel in het schakelprogramma Business Economics en is voor veel studenten die overstappen na een professionele bachelor een struikelblok.

De wiskunde binnen de opleiding Business Economics bouwt voort op het wiskundepakket uit de derde graad ASO van 5 à 6 uur wiskunde per week.

De faculteit Economie en Bedrijfskunde organiseert een online cursus wiskunde in de zomervakantie en een vakantiecursus wiskunde in september ter voorbereiding van het schakelprogramma. Het bijwonen van de vakantiecursus is niet verplicht, maar is wel aan te raden. Zeker indien de wiskunde de laatste drie jaar niet meer werd opgefrist en/of wiskunde in het middelbaar niet vlot verliep.

Lees meer en bekijk een video over de inhoud, de vereiste voorkennis en de mogelijke voorbereiding voor wiskunde.

Veelgestelde vragen

Kan ik werken en studeren? Kan ik vrijstellingen krijgen? Is er begeleiding mogelijk? Starten in januari? ... Lees onze FAQ's.

Instappen in het 2de semester

Je kan instappen in het 2de semester binnen het schakelprogramma Business Economics. We voorzien niet in een specifiek februari-traject.

Lees meer over de richtlijnen en de specifieke aandachtspunten bij een instap in het 2de semester.

Studentenverenigingen

De UGent is meer dan studeren alleen! Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde zijn meerdere studentenverenigingen actief: Stuveco (studentenraad), Vlaams Economische Kring (VEK), Moeder Lies en alumnivereniging FEB alumni.

 

Alles over studeren aan de UGent

Kom meer te weten over studiegeld, huisvesting, inschrijven aan UGent, structuur van het hoger onderwijs, hoe ziet een academiejaar eruit, wat met leerkrediet, efficiënter leren studeren ... 

Alles over studeren aan de UGent

Infomoment

We voorzien in een fysiek infomoment op campus Tweekerken om kennis te maken met onze opleidingen, studenten en docenten te spreken en cursusmateriaal te doorbladeren. 

Meer informatie over deze infodag

Contact

Heb je na het doornemen van de pagina nog een vraag of wens je een afspraak, kan je terecht bij de trajectbegeleider