Vacature Projectmedewerker Levenslang leren FEB

Projectmedewerker Levenslang leren FEB

 • Projectmedewerker om Levenslang leren binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde mee vorm te geven

 • Type tewerkstelling: Contract van bepaalde tijd

 • Geboden barema:  WM1 tot WM4 (masterdiploma)

 • Diplomavoorwaarde: Master

Binnen de faculteit Economie en Bedrijfskunde werd de FEB Academy, het opleidingsinstituut voor levenslang leren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, opgericht. De FEB Academy organiseert diverse types opleidingen om werknemers, ondernemers, ambtenaren, alumni en andere geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden zich gedurende hun loopbaan verder bij- of om te scholen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de vertaling van onderzoeksbevindingen naar de bedrijfscontext en naar diverse maatschappelijke vraagstukken.

Levenslang leren is één van de speerpunten van het Europees en Vlaams (universitair) onderwijs van de toekomst. Binnen het Apollo 8-project van de UGent, dat verwijst naar 8 strategische onderwijsprojecten die worden uitgevoerd van november 2021 tot oktober 2023, zijn middelen voorzien voor de uitbouw van Levenslang Leren aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

De context van Apollo 8 en info over “Project 4: De academies als motor van levenslang leren aan de UGent” kan je verder nalezen.

Wil je graag de verbinding maken tussen het academische- en maatschappelijke/werkveld? Heb je een masterdiploma en wil je mee je schouders zetten onder het uitbouwen van Levenslang leren? Als wetenschappelijk medewerker maak je deel uit van het team van de FEB Academy en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. 

JOUW OPDRACHT

Jouw opdracht bestaat uit onderstaande taken die gekoppeld zijn aan Project 4 van de Apollo 8-projecten:

 • Faciliteren en coördineren van onderwijs activiteiten ikv Levenslang Leren zoals postgraduaten, permanente vormingen, lang- en kortlopende opleidingen, lezingen en studiedagen;
 • Nauw samenwerken met onderzoekers en docenten aan de ontwikkeling van opleidingsinitiatieven;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe vormen van opleidingen zoals micro-credentials en vormen van blended learning;
 • Uitbouwen van een netwerk met het werkveld;
 • Verzorgen van het platform en de communicatie van de FEB Academy;
 • Opzetten van samenwerkingen met externe partners;
 • Budgetbeheer van de FEB Academy.

In samenwerking met de directeur en voorzitter van de FEB Academy realiseer je volgende doelstellingen:

 • het afstemmen van het aanbod op de vraag uit het werkveld en de brede maatschappij
 • het ontwikkelen van nieuwe lezingen, studiedagen, kort- en langlopende opleidingen en postgraduaten
 • het uitwerken van een aanbod micro-credentials

JOUW PROFIEL
 • Je bent houder van een diploma van master met affiniteit inzake bedrijfseconomie, (publiek) management, communicatie of marketing
 • Je hebt kennis van actuele, ook internationale onderwijsvernieuwingen in het hoger onderwijs
 • Je beschikt over uitstekende digitale vaardigheden
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Je bent teamgericht
 • Je bent een dynamische en positief ingestelde persoonlijkheid
 • Je drukt je makkelijk uit in het Nederlands en het Engels (zowel schriftelijk als mondeling)

Je beschikt over voldoende technische kennis en/of ervaring op vlak van onderwijs; kent het onderwijs- en onderzoeksveld in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde; en beschikt over een netwerk in het werkveld, of bent in staat dit uit te bouwen.

Je hebt een talent voor plannen, coördineren en beheren. Je houdt ervan te inspireren en te motiveren, werkt en leert graag samen. Je bent enthousiast om onbekend terrein te verkennen en ideeën om te zetten naar nieuwe initiatieven.

Je bent in staat een stevig onderbouwd dossier uit te schrijven en/of hebt ervaring met projectmanagement en -rapportering (inclusief budgetbeheer), en het opzetten en beheren van partnerschappen.

ONS AANBOD

Wij bieden je een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd:

 • De looptijd is voor een korte periode van maximaal 18 maanden
 • De maximale einddatum van deze functies is 14/10/2023
 • De functie kan zowel deeltijds als voltijds opgenomen worden
 • De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 15/11/2021
 • De verloning gebeurt volgens barema WM1 tot WM4. Meer informatie over onze salarisschalen
 • Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidings- en vormingsaanbod, 36 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen
 • Je werkt mee aan een uitdagend en veelzijdig project die het universitaire onderwijs van de toekomst mee zullen bepalen
 • Je doet werkervaring op bij een gerenommeerde werkgever
 • Je komt terecht in een dynamisch, ambitieus en warm team en wordt ondersteund door ervaren collega’s die hun kennis graag met jou delen

OVER DE UGENT

De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 80 vakgroepen, die in elk van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen aanbieden.

INTERESSE?

Solliciteren kan alleen online via e-recruitment  We aanvaarden geen sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.

 Volgende documenten dien je toe te voegen aan je sollicitatie:

 • In het veld ‘Cv’: je cv
 • In het veld ‘Motivatiebrief’: je motivatiebrief met daarin een duidelijke vermelding van
  • de taken/functie/project(en) waarvoor je wil solliciteren
  • wat jouw voorkeur is naar looptijd van de arbeidsovereenkomst
  • wat jouw voorkeur is van % tewerkstelling
  • je eventuele voorkeur voor een tewerkstelling binnen de centrale directie onderwijsaangelegenheden of in één of meerdere faculteiten en welke
 • In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in je bezit)
 • In het veld “Andere documenten”: een referentiebrief, studieresultaten, … 

Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te solliciteren.

MEER INFORMATIE

Meer informatie over de projecten en de gevraagde expertise vind je op onze website.  

Voor meer info over de functie bij de FEB Academy kan je terecht bij Vanessa Bombeeck, coördinator FEB Academy (Vanessa.Bombeeck@ugent.be - 09 264 3956).

Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar solliciteer online. 

Vragen over online solliciteren? Bekijk de FAQ.