On campus en online onderwijsactiviteiten tweede semester

(25-01-2021) Het lessenrooster voor het tweede semester is bekend. Studenten zullen opnieuw on campus les krijgen.

De eerste 6 lesweken van het tweede semester starten we in code rood. Vanaf heden zijn ook de concrete lessenroosters bekend. Studenten kunnen hun persoonlijk lessenrooster raadplegen en configureren via de online applicatie Centauro.

Terug on campus

De faculteit Economie en Bedrijfskunde heeft bijzonder veel inspanning geleverd en de roosters herwerkt zodat bijna alle studenten minstens 1 keer per week (of tweewekelijks) on campus lessen kunnen bijwonen conform de geldende veiligheidsmaatregelen.

"De roep van studenten naar on campus onderwijsactiviteiten viel niet in dovemansoren. Onze facultaire studentenadministratie en kwaliteitscel onderwijs hebben in nauw overleg met alle opleidingscommissies en lesgevers, en in functie van de beschikbare ruimtes, de roosters herwerkt zodat bijna elke FEB-student enkele malen kan terugkeren naar de vertrouwde UGent-campussen."
- Prof. Patrick Van Kenhove, decaan

De eerstejaarsstudenten en de studenten in een schakelprogramma zullen minstens 1 halve dag per week on campus bepaalde lessen kunnen bijwonen. Ook voor de hogerejaarsstudenten werden in deze 6 weken enkele on campus onderwijsactiviteiten voorzien, zij het mogelijks niet wekelijks, maar wel in een rotatiesysteem.

De nodige instructies voor de on campus en online onderwijsactiviteiten zullen per opleidingsonderdeel worden bekendgemaakt via Ufora.

We hopen onze studenten hiermee - binnen de modaliteiten van code rood - maximaal de kans te geven om in veilige omstandigheden van onderwijs on campus te genieten, maar ook om je medestudenten terug te zien. Benut zeker deze opportuniteit, maar houd het veilig!
- Annelies Roegiers, curriculummanager

Verloop epidemie

Iedereen weet dat de coronasituatie snel kan wijzigen. Dit kan ook als gevolg hebben dat de lesplanning (inclusief de on campus onderwijsactiviteiten) opnieuw herbekeken moet worden.