Knelpuntboekingen bij lokale en provinciale besturen

Omschrijving opleiding

Met de beleids- en beheerscyclus (BBC) heeft de wetgever het boekhoudkundig kader voor lokale en provinciale besturen gemoderniseerd. Niet alleen sluiten de boekhoudkundige bepalingen nauwer aan bij het ondernemingsboekhouden, er werd bij de uitwerking ervan ook rekening gehouden met internationale verplichtingen en standaarden.

Tijdens deze opleiding wordt dieper ingegaan op het boekhoudkundige luik van de BBC. Concreet zullen enkele complexe en minder evidente, maar voor lokale en provinciale besturen vaak zeer belangrijke activiteiten, transacties en gebeurtenissen worden behandeld en hun repercussies voor de budgettaire en algemene boekhouding. Enkele, niet-limitatieve, voorbeelden van topics die aan bod zullen komen zijn:

  • Boeking van herwaarderingen;
  • Boekingen van diverse schenkingen, legaten en (investerings)subsidies (hoe, wanneer en voor welk bedrag moet de verschillende types subsidies, schenkingen en legaten worden geboekt);
  • Boekhoudkundige verwerking van erfpachtconstructies;
  • Boekhoudkundige verwerking van leasings;
  • Boeking van voorzieningen;
  • Boeking van een ruil van materiële vaste activa;
  • Boekhoudkundige verwerking van erfgoederen;
  • Boekhoudkundige verwerking van interne facturaties en facturering tussen gemeente en ocmw;
  • Boekhoudkundige verwerking waarborgregelingen en onbeschikbare gelden;

Aan de deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om eventuele knelpuntboekingen binnen hun bestuur aan te brengen. Op voorwaarde dat deze enkele dagen voorafgaand aan de opleiding per email naar de docent worden doorgestuurd, zullen deze dan aan bod kunnen komen tijdens de opleiding.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich in eerste instantie tot de financiële verantwoordelijken (financieel directeurs) en medewerkers van de financiële afdeling van lokale en provinciale besturen (gemeenten/OCMW’s/provincies/AGB’s/APB’s/OCMW-verenigingen) die dagdagelijks betrokken zijn bij de boekhouding. Ook voor de medewerkers van de toezichthoudende/subsidiërende overheden en externe adviseurs van lokale en provinciale besturen kan deze opleiding een meerwaarde zijn.

 

Praktische informatie

Plaats on campus:

Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit

Sint-Pietersplein 7

9000 Gent

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15.

De deelnamekost bedraagt € 260,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze.

Na ontvangst en verwerking van uw voorinschrijving sturen wij u een elektronische bevestiging hiervan. Van zodra er 8 voorinschrijvingen zijn krijgt u van Christophe Vanhee melding van de datum van de opleiding, en wordt u gevraagd om definitief in te schrijven.

Na ontvangst en verwerking van de definitieve inschrijving sturen wij u opnieuw een bevestiging hiervan (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u elektronisch de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Indien gewenst en op uitdrukkelijke verzoek (per email), wordt na afloop van de opleiding een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is auteur van het deel Boekhoudpraktijk van Lokaal Financieel Management (Politeia) en de syllabus ‘Rubrieken en waarderingsregels’ (Politeia) en was nauw betrokken bij de voorbereiding van de BBC-boekhoudwetgeving. Dhr. Christophe Vanhee heeft naar aanleiding van diverse onderzoeks- en adviesopdrachten een ruime kennis opgebouwd in dit vakgebied.

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.