Juridische en fiscale aspecten van vzw's

Omschrijving opleiding

Bij de opstart van een vzw is een goede juridische onderbouwing ervan noodzakelijk om achteraf problemen en nodeloze discussies te vermijden. Ook eenmaal men van start is gegaan blijft een goede opvolging van de verschillende juridische aspecten belangrijk.

Hoewel de benaming misschien anders doet vermoeden, hebben ook vzw’s wel degelijk fiscale verplichtingen. Deze kunnen een verregaande (financiële) invloed hebben op het beheer van een vzw en vragen dus ook de nodige aandacht.

Tijdens deze opleiding worden, op een gestructureerde wijze, de verschillende mogelijke juridische en fiscale aspecten die verband houden met de werking en het beheer van een vzw verduidelijkt. Hierbij zullen o.a. aan bod komen:

  • Structuur: effectieve leden versus toegetreden leden, rol en samenstelling algemene vergadering en raad van bestuur;
  • Statuten: verplichte vermeldingen;
  • Verplichtingen: juridisch/administratief, boekhoudkundig, fiscaal, vrijwilligers, enz.;
  • Directe belastingen: rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting;
  • Indirecte belastingen: BTW-plicht;
  • Verenigingswerk.

Naar aanleiding van de nakende hervorming van het verenigingsrecht, zal in deze opleiding ook specifiek aandacht worden geschonken aan de reeds in werking getreden nieuwe juridische en fiscale bepalingen en de nog te verwachten wijzigingen. Ook de meest recente wijzigingen aan de bijkluswet en haar implicaties op het verenigingswerk in vzw's, zullen tijdens deze opleiding aan bod komen.

Na het volgen van deze opleiding zal u in staat zijn om, met de nodige kennis van zaken, de juridische en fiscale aspecten binnen uw organisatie verder op te volgen en aan te sturen.

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot (toekomstige) bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) als medewerkers van financiële diensten van vzw's. Deze opleiding is ook uiterst geschikt om nieuwe medewerkers/bestuurders kennis te laten maken met het juridische en fiscale reilen en zijlen binnen vzw’s. Voor het volgen van deze opleiding is geen bepaalde juridische of fiscale voorkennis vereist.

Praktische informatie

Inschrijven
Plaats on campus:

Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit

Sint-Pietersplein 7

9000 Gent

Om ervaringsuitwisseling en bijhorende intervisie tussen de deelnemers mogelijk te maken, wordt het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding beperkt tot 15. De deelnemers wordt gevraagd om eventuele specifieke vragen voorafgaand aan de opleiding door te sturen zodat deze eventueel kunnen verwerkt worden tijdens de opleiding.

De deelnamekost bedraagt € 275 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze's.

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u per post of elektronisch de factuur toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend schriftelijk, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door mevr. Isabel Demeyere, directeur Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw’s (VSDC). Mevr. Demeyere verzorgde in het verleden reeds talrijke seminaries, lezingen en voordrachten m.b.t. verschillende aspecten uit de vzw-wetgeving en heeft hieromtrent ook talkrijke publicaties verzorgt. Vanuit het VSDC behartigt mevr. Demeyere op beleidsniveau ook de belangen van de not-for-profit-sector in Vlaanderen.