De jaarrekening van vzw's en stichtingen

Grondige bespreking van de jaarrekening van vzw's en stichtingen

Omschrijving opleiding

In vzw's en stichtingen wordt de jaarrekening langzaam maar zeker een vertrouwd begrip. Meer en meer wordt het ook actiever gebruikt als een (financieel) managementinstrument. Toch is het voor velen nog een abstract begrip en wordt de jaarrekening vaak goedgekeurd zonder kennis van zaken bij de betrokkenen.  Soms wordt het ook nog aanzien als een louter administratieve last, terwijl een jaarrekening, indien opgemaakt volgens de regels van de kunst, een schat aan informatie bevat omtrent de (financiële) werking van de vzw of stichting.

Tijdens deze opleiding worden aan de hand van het gestandaardiseerd volledig (VOL), verkort (VKT) en micro (MIC) model van de jaarrekening, zoals opgelegd door de Nationale Bank van België (Afdeling Balanscentrale), de verschillende onderdelen van de jaarrekening in detail besproken. Concreet zullen volgende aspecten aan bod komen:

  • de elementen die toelaten de vzw of stichting te identificeren;
  • de verschillende rubrieken van de balans;
  • de verschillende rubrieken van de resultatenrekening;
  • de resultaatverwerking (o.a. aanleggen van bestemde fondsen);
  • de verschillende toelichtingen bij de balans en resultatenrekening (o.a. relaties met verbonden entiteiten en bestuurders);
  • de verschillende rubrieken van de sociale balans;
  • de samenvatting van de waarderingsregels;
  • het verslag van de commissaris
  • de opgave van de bijkomende inlichtingen die moeten worden verstrekt; en
  • het jaarverslag

Niet het kunnen voeren van de boekhouding staat in deze opleiding centraal, maar wel het kunnen lezen en interpreteren van het eindproduct ervan, zijnde de jaarrekening.

 

Voor wie?

Deze opleiding richt zich zowel tot bestuurders, leidinggevenden (coördinatoren, directeurs, managers, projectverantwoordelijken,…) als medewerkers van financiële diensten van vzw's en stichtingen. Deze opleiding is ook uiterst geschikt om nieuwe medewerkers op de financiële dienst kennis te laten maken met de jaarrekening van een vzw of stichting. Ook voor medewerkers van toezichthoudende/subsidiërende overheden die in het kader van hun toezicht of afrekeningsdossier in contact komen met de jaarrekeningen van vzw's en stichtingen, kan deze opleiding bijdragen tot een beter begrip en inzicht in deze rapportering. Voor het volgen van deze opleiding is geen boekhoudkundige voorkennis vereist.

 

Praktische informatie

Plaats on campus:

Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit

Sint-Pietersplein 7

9000 Gent

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15 per sessie. De deelnemers wordt gevraagd om tijdens de sessie over een jaarrekening van een (hun) vzw of stichting te beschikken zodat deze interactief kan gebruikt worden tijdens de opleiding. Zodoende kan tijdens de opleiding reeds de theorie aan de praktijk gekoppeld worden.

De deelnamekost bedraagt € 260,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, en, in geval van on campus, broodjeslunch en koffiepauze.

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een elektronische bevestiging ervan (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u elektronisch de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een MIcrosoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaande aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Indien gewenst en op uitdrukkelijk verzoek (per email) wordt na afloop van de opleiding een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee, die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is o.a. medeauteur van het Vzw-jaarrekeningzakboekje (Kluwer, ISBN 978 90 4654 059 6) en auteur van diverse artikels in de nieuwsbrief 'VZW Actueel' (Larcier Business) en heeft ondertussen in het kader van diverse onderzoeks- en adviesprojecten een ruime ervaring opgebouwd in de vzw-sector.

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.