De International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

Grondige kennismaking met de International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

Omschrijving opleiding

In de ondernemingswereld is men reeds geruime tijd vertrouwd met internationaal erkende rapporteringsstandaarden (IAS/IFRS) om de financiële rapportering van ondernemingen meer en meer te harmoniseren.. In de overheidssector komt langzaam maar zeker een gelijkaardig proces op gang en dit op initiatief van de International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) en dit middels International Public Sector Accounting Standards (IPSAS).

Ondertussen hebben internationale organisaties zoals de Europese Commissie, de NAVO, de Verenigde Naties en Interpol beslist om over te stappen naar de IPSAS. Ook bepaalde landen passen de IPSAS (gedeeltelijk) toe. De Europese Commissie bestudeert op dit ogenblik de wenselijkheid en mogelijkheid om de IPSAS, al dan niet in aangepast vormen, op een of andere manier als standaardrapportering voor alle Europese Lidstaten te gebruiken. Ook bij Belgische overheden begint men steeds meer en meer oog te hebben voor deze standaarden. Zo heeft de Vlaamse overheid er bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten rond de beheers- en beleidscyclus (BBC) voor de lokale en provinciale overheden voor geopteerd om de boekhoudkundige bepalingen in belangrijke mate te laten aansluiten bij de IPSAS.

Tijdens deze opleiding zullen de volgende aspecten aan bod komen:

  • Algemene kennismaking met de IPSAS: Wat zijn ze? Hoe komen ze tot stand? Zijn ze afdwingbaar? Welke standaarden zijn er en welke zijn in ontwikkeling? Welke zijn de voor- en nadelen van de IPSAS?
  • Bespreking in detail van enkele in een overheidscontext belangrijke IPSAS (bv. belastingen, PPS, sociale voordelen, …)
  • Toelichting bij de stand van zaken m.b.t. de eventuele toepassing van de IPSAS door de Europese lidstaten (EPSAS)
  • Link tussen de IPSAS en het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR2010)

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot beleidsmedewerkers en financiële verantwoordelijken van alle overheidsniveaus, toezichthoudende instanties, consultants en eenieder met interesse voor de internationale ontwikkelingen op het gebied van publiek sector accounting.

Praktische informatie

Voor deze opleiding wordt gewerkt met een systeem van voorinschrijvingen.
Van zodra er voldoende (minimum 8) geïnteresseerden zijn, zal een nieuwe sessie van deze opleiding worden ingepland en kenbaar gemaakt. Diegenen die zich vooraf inschreven, kunnen zich prioritair definitief inschrijven voor deze opleiding. Voor zover de omstandigheden het toelaten, zal deze opleiding on campus georganiseerd worden.
Plaats on campus:

Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit
Sint-Pietersplein 7
9000 Gent

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het maximumaantal deelnemers beperkt tot 15.

De deelnamekost bedraagt € 350,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze.

Na ontvangst en verwerking van uw voorinschrijving sturen wij u een elektronische bevestiging hiervan.  Van zodra er 8 voorinschrijvingen zijn krijgt u van Christophe Vanhee melding van de datum van de opleiding, en wordt u gevraagd om definitief in te schrijven.

Na ontvangst en verwerking van de definitieve inschrijving sturen wij u opnieuw een elektronische bevestiging hiervan (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u elektronisch de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Indien gewenst en op uitdrukkelijke verzoek (per email), wordt na afloop van de opleiding een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee die als wetenschappelijk medewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent. Dhr. Christophe Vanhee is reeds betrokken geweest bij diverse onderzoeks- en adviesprojecten rond de IPSAS, heeft hieromtrent al verschillende nationale en internationale publicaties en heeft al gelijkaardige opleidingen verzorgt in binnen- en buitenland.

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of Christophe.Vanhee@UGent.be.