Het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR)

Grondige kennismaking met het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR)

Omschrijving opleiding

Het belang van en de discussie omtrent de Europese begrotingsregels (o.a. m.b.t. overheidstekorten en -schulden) is het afgelopen decennium alleen maar in belang toegenomen. Denken we maar aan het zogenaamde Six pack en Two pack uit 2011 en het Fiscal compact uit 2012/2013 en de activering van de algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact n.a.v. de corona-pandemie. Deze begrotingsregels worden gemonitord middels het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR). Dit stelsel bevat de regels op basis waarvan de nationale boekhoudingen van de Europese lidstaten moeten worden gevoerd en de nationale rekeningen moeten worden opgemaakt. Op basis van deze boekhouding worden verschillende aggregaten berekend om de overheidsfinanciën van de lidstaten op te volgen. Kortom, zonder het misschien te beseffen, hebben deze regels een directe impact op de politieke besluitvorming en ons dagelijks leven. Accurate nationale rekeningen zijn dan ook een conditio sine qua non om te komen tot een gezond en duurzaam (financieel) overheidsbeleid.

Deze opleiding wordt opgevat als een grondige eerste kennismaking met het ESR waarbij de volgende aspecten aan bod zullen komen:

  • Algemene kennismaking met het ESR: oorsprong, wettelijk kader en bestaansreden, rol Eurostat, INR en bedrijfsrevisoren, organisatie van de totstandkoming van de nationale rekeningen in België
  • Korte bespreking van de rekeningen van de overheid (algemene structuur, opbouw en inhoud)
  • Afbakening van de sector overheid (samenstelling consolidatiekring)
  • Waarderingsregels en aanrekeningsregels volgens ESR
  • Reconciliaties tussen de ESR-rapportering en klassieke ondernemingsboekhouding
  • Special topics: belastingen, langetermijncontracten, superdividenden, adviezen INR, adviezen Eurostat, adviezen Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen…

 

Voor wie?

Deze opleiding is in eerste instantie bedoeld voor beleidsmedewerkers en financiële verantwoordelijken van alle overheidsniveaus en andere entiteiten die onder het toepassingsgebied van het ESR vallen. Daarnaast richt deze opleiding zich ook tot ieder die op een of andere manier in aanraking komt met het ESR zoals bijv. toezichthoudende instanties (bedrijfsrevisoren, medewerkers Rekenhof, Inspectie van Financiën, ...) of interesse heeft in de ESR-rapportering (onderzoekers, medewerkers studiediensten, ...).

Praktische informatie 

De eerstvolgende sessie van deze opleiding zal plaatsvinden op:

  • Donderdag 16 september 2021 (on campus indien de omstandigheden het toelaten) van 9u tot 16u (over de middag wordt voorzien in een broodjeslunch).
Plaats on campus:

Vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit

Sint-Pietersplein 7

9000 Gent

De deelnamekost bedraagt € 350,00 (vrijgesteld van BTW) per persoon, inclusief documentatie, en, in geval van on campus, broodjeslunch en koffiepauze.

Inschrijven

Om voldoende tijd te kunnen voorzien voor vragen, ervaringsuitwisseling en intervisie wordt het aantal deelnemers beperkt tot 15 per sessie.

Na ontvangst en verwerking van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging (incl. wegbeschrijving in geval van on campus). Enkele dagen voorafgaand aan de opleiding wordt u elektronisch de factuur toegestuurd en, in het geval van een online sessie, een Microsoft Teams link om toegang te krijgen tot de online opleiding. Het documentatiemateriaal wordt voorafgaand aan de opleiding elektronisch ter beschikking gesteld van de deelnemers. Indien gewenst en op uitdrukkelijk verzoek (per email), wordt na afloop van de opleiding een attest van deelname uitgereikt en per email toegestuurd.

Inschrijven kan tot één week voor de dag van de desbetreffende sessie. Inschrijvingen kunnen uitsluitend per email, tot uiterlijk één week voor de dag van de desbetreffende sessie worden geannuleerd. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een verhinderde deelnemer kan zich steeds door een collega laten vervangen.

De opleiding wordt gedoceerd door dhr. Christophe Vanhee, die als onderzoeksmedewerker verbonden is aan de vakgroep Accountancy, Bedrijfsfinanciering en Fiscaliteit van de Universiteit Gent.
Dhr. Christophe Vanhee heeft meegewerkt aan diverse onderzoeks- en adviesprojecten rond het ESR en heeft hieromtrent al verschillende publicaties en opleidingen verzorgd.

Voor inhoudelijke en praktische toelichting m.b.t. deze opleiding kan u contact opnemen met dhr. Christophe Vanhee, tel. 09/264 35 75 of