Onderzoeksgroepen

De vakgroep Bouwkundige constructies en bouwmaterialen verricht actief onderzoek in de domeinen betontechnologie, berekening van constructies uit beton, staal, glas of vezelversterkte composieten, duurzaamheid van constructies, brand en brandgedrag van constructies. Het verenigt daarbij de krachten van vier voormalige onderzoeksgroepen, namelijk

Laboratorium Magnel voor Betononderzoek

Het Laboratorium Magnel is het grootste Belgische onderzoekscentrum op het gebied van betontechnologie en betonconstructies en heeft bovendien een ruime internationale erkenning. Het laboratorium beschikt over een uitgebreide uitrusting, waaronder de unieke proefvloer voor het uitvoeren van grootschalige belastingsproeven. Het onderzoek richt zich op verschillende aspecten van betonconstructies gaande van fundamenteel materiaalonderzoek op microscopische schaal tot onderzoek nar het submicroscopische structureel gedrag en de structurele betrouwbaarheid van betonconstructies op grote schaal.

Voor verdere informatie kan u de Engelstalige pagina bezoeken van Laboratorium Magnel voor Betononderzoek.

Laboratorium voor Modelonderzoek

Het Laboratorium voor Modelonderzoek heeft een internationale erkenning voor zijn experimentele en numerieke studie van instabiliteit verschijnselen in dunwandige structuren. De activiteit bestaat uit structurele analyses in het algemeen, glasconstructies en constructief staalwerk in het bijzonder. De structurele glas onderzoeksgroep is sterk ingebed in internationale netwerken en is goed bekend op het internationale toneel. Glas onderzoeksonderwerpen variëren van fundamentele kwesties, zoals met betrekking tot glas sterkte en tussenlaagmateriaal wetten, tot toegepast onderwerpen, zoals de ontwikkeling van de structurele glas verbindingssystemen of projectgericht R & D.

Onderzoeksgroep Schoonmeersen

De onderzoeksgroep is ingebed in de vakgroep Vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen (EA14) van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de Universiteit Gent. Onze expertise heeft betrekking op de structurele analyse van gewapend beton/ composietmaterialen/ staal, betontechnologie, bruggenbouw, structurele topologie-optimalisatie, prestaties van gietmassa's, enz...

Onderzoeksgroep verbranding, brand- en brandveiligheid

De onderzoeksgroep ‘Verbranding, Brand en Brandveiligheid’ richt zich op onderzoek gerelateerd aan branddynamica. De kernactiviteit bestaat uit de ontwikkeling van modellen in numerieke simulaties, maar ook experimenten worden uitgevoerd, variërend van kleinschalig tot werkelijke grootte. Het onderzoek omvat fundamenteel wetenschappelijk en toegepast ingenieursonderzoek, met focus op aspecten van stromingsmechanica (bv. rook- en warmtebeheersing), turbulente verbranding (inclusief uitdoving), warmteoverdracht (convectie en straling) en meerfasige aspecten (bv. het effect van waterdruppels op rook en brand, maar ook spray verbranding).