De masteropleiding: afstudeerrichtingen

Vanaf het tweede semester moet je kiezen voor een afstudeerrichting. Een afstudeerrichting bestaat uit 36 studiepunten waarvan er 24 studiepunten opgelegd zijn, en 12 studiepunten die je kan kiezen uit een gegeven lijst.

De afstudeerrichting zorgt ervoor dat je je verder specialiseert in een bepaalde richting. De keuze van een afstudeerrichting bepaalt de richting waarin je je specialiseert (de afstudeerrichting wordt vermeld op je diploma). Door ook nog je keuzevakken en masterproef te kiezen in het domein van de afstudeerrichting kan je een aanzienlijke kennis opbouwen in het domein van een bepaalde afstudeerrichting (voor in totaal 78 studiepunten). Indien je het moeilijk vindt om je te binden aan één bepaalde afstudeerrichting kan je er ook voor opteren om jouw keuzevakken en masterproef te kiezen uit het aanbod van de andere afstudeerrichtingen. Op die manier kan je een breder profiel opbouwen. De combinatiemogelijkheden zijn werkelijk zeer uitgebreid.

Afstudeerrichting: Informatie- en communicatietechnologie

De bedoeling van deze afstudeerrichting is het vormen van afgestudeerden die in staat zijn complexe telecommunicatienetwerken en multimediale applicaties te ontwerpen, waarvan de moderne mobiele telefoon of elektronische agenda schoolvoorbeelden zijn. De vakken uit deze afstudeerrichting hebben voornamelijk te maken met de verwerking van multimediale informatie en het op een veilige en betrouwbare manier communiceren van deze informatie over een netwerk.

Afstudeerrichting: Ingebedde systemen

De bedoeling van deze afstudeerrichting is het vormen van afgestudeerden die in staat zijn complexe digitale informatieverwerkende systemen te ontwerpen, met de nadruk op de hardware-aspecten. Deze systemen worden typisch ingebouwd (ingebed) in tal van andere apparaten en toestellen, en bezorgen hen een zeer grote toegevoegde waarde. Een belangrijk aspect hier is prestatie, kostprijs en energieverbruik (dit laatste vooral voor mobiele toepassingen). De vakken uit deze richting hebben voornamelijk te maken met de hardware en met de onderste lagen van de software.

Afstudeerrichting: Software engineering

De bedoeling van deze afstudeerrichting is het vormen van afgestudeerden die in staat zijn om complexe softwaresystemen te ontwerpen en te realiseren. De uitdaging is hier het efficiënt omzetten van de wensen van de klant in een werkende applicatie, binnen een afgesproken tijd en budget. Het schoolvoorbeeld van een dergelijke toepassing zijn Enterprise Resource Planning (ERP) systemen, dit zijn alomvattende softwareprojecten die het geheel van bedrijfsprocessen proberen te vatten in één enkele applicatie. Het belang van dergelijke systemen zal in de toekomst enkel maar toenemen, zeker indien bedrijven hun computerinfrastructuur koppelen om aan efficiëntere gegevensuitwisseling te kunnen doen.