Veelgestelde vragen over de opleiding ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur)

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd, ze werd vervangen door deze pagina

 

Bekijk het filmpje: Maak kennis met de opleiding burgerlijk ingenieur.

1ste bachelor Gemeenschappelijk jaar algemene vorming 60 studiepunten
2e bachelor
3de bachelor

Opleiding specifieke vorming: keuze uit 7 afstudeerrichtingen:

- Biomedische ingenieurstechnieken

- Bouwkunde

- Chemische technologie en materiaalkunde

- Computerwetenschappen

- Elektrotechniek

- Toegepaste natuurkunde (uniek in Vlaanderen)

- Werktuigkunde-elektrotechniek
120 studiepunten
1ste master
2de master

Gespecialiseerde vorming:

- Bioinformatics: engineering

- Biomedical engineering

- Chemical engineering

- Civil engineering

- Computer science engineering

- Electrical engineering

- Electromechanical engineering

- Engineering physics (uniek in Vlaanderen)

- Fire Safety engineering (uniek in Vlaanderen)

- Industrial engineering and operations research (uniek in Vlaanderen)

- Sustainable materials engineering

- Textile engineering (uniek in Vlaanderen)

- European master nucleair fusion science and engineering physics

- European master Photonics

- International master Fire safety engineering

120 studiepunten

Bachelor in de ingenieurswetenschappen

Bachelor in de ingenieurswetenschappen 2


Het eerste jaar is volledig gemeenschappelijk en bestaat uit 6 vakken in eerste semester, 6 vakken in tweede semester en een jaarvak (zie vraag ‘Welke vakken krijg ik in het eerste jaar?”). De focus ligt hier vooral op een stevige basisvorming in wiskunde en wetenschappen. Deze vakken worden aangevuld met het projectvak “Modelleren, maken en meten” en het vak “Duurzaamheid, ondernemerschap en ethiek”.

Gedurende de eerste lesmaand krijg je het vak Basiswiskunde. Dit vak frist de wiskunde uit het secundair onderwijs op en verdiept en vult aan waar nodig zodat je optimaal voorbereid bent op de rest van de opleiding.

Vanaf het tweede jaar maak je een keuze uit één van de 7 afstudeerrichtingen, waarvan één uniek in Vlaanderen, nl. toegepaste natuurkunde. Wiskunde en wetenschappen worden dan aangevuld met meer technische vakken: algemene ingenieursvakken (bv. signalen en systemen, mechanica van materialen, …) en specialisatievakken in het gekozen vakdomein (je afstudeerrichting). Maatschappelijk vormende vakken en de projectlijn blijven doorheen de opleiding behouden. Zo stimuleren we je creativiteit, communicatievaardigheden, ontwerpvaardigheden en zelfwerkzaamheid.

Na de bachelor kies je voor één van onze 15 masteropleidingen, waarvan enkele uniek zijn in Vlaanderen*. In de tweejarige masteropleiding zal je zowel je kennis verbreden, alsook je verder specialiseren in je vakgebied. Er zijn nog een aantal verplichte vakken, maar je kan ook kiezen uit een uitgebreid pakket aan keuzevakken, waaronder een stage, in binnen- of buitenland. De opleiding legt enerzijds de klemtoon op geavanceerde industriële toepassingen en technieken en anderzijds op de creatie van nieuwe kennis, innovatie dus. Die combinatie is een typisch kenmerk van de opleiding.

* Unieke opleidingen: Engineering physics – Fire safety engineering – Industrial engineering en operations research – Textile engineering + afstudeerrichting Maritime Engineering binnen de master Electromechanical Engineering

De masteropleidingen in de ingenieurswetenschappen worden in het Engels gedoceerd. Op die manier word je voorbereid op het internationale aspect van het ingenieursberoep, en leer je het Engelstalig vakjargon kennen. Daarnaast zal je ook in contact komen met internationale studenten die dezelfde opleiding volgen. Als je dat wilt, kan je een Nederlandstalig alternatief volgen.

 

Bachelorbrochure

Website van de faculteit

Lestabel

OPLEIDINGSONDERDEEL SP SEM
Basiswiskunde 3 1
Natuurkunde I 6 1
Wiskundige analyse I 6 1
Discrete wiskunde I 4 1
Scheikunde: bouw van de materie 4 1
Modelleren, maken en meten 4 1
Informatica 6 J*
Wiskundige analyse II 4 2
Meetkunde en lineaire algebra 7 2
Scheikundige thermodynamica 3 2
Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek 6 2
Materiaaltechnologie 4 2
Duurzaamheid, ondernemen en ethiek 3 2

*Jaarvak

 

 

In de opleiding burgerlijk ingenieur is er een stevig pakket wiskunde in 1ste en 2de bachelor. Dit is noodzakelijk, omdat je als ingenieur later in je job veel beslissingen zult moeten nemen op basis van wiskundige modellen. Dit is kenmerkend voor de opleiding en maakt ook het verschil met de opleiding industrieel ingenieur. Burgerlijk ingenieurs zijn conceptuele denkers. Industrieel ingenieurs zijn veeleer toepassingsgericht.

 In 1ste bachelor starten we met het vak Basiswiskunde in de eerste lesweken. Dit vak frist de wiskunde uit het secundair onderwijs op en verdiept en vult aan waar nodig, zodat je optimaal voorbereid bent op de rest van de opleiding.

 30 studiepunten in 1ste bachelor – gemiddeld 10 studiepunten in 2de bachelor = gemiddeld 40 studiepunten in volledige bachelor (kleine verschillen naargelang de afstudeerrichting vanaf 2de bachelor)

Wiskunde

Om met succes de opleiding burgerlijk ingenieur te doorlopen is het sterk aangeraden om 6u wiskunde of meer gevolgd te hebben in de derde graad secundair onderwijs.

Je kan je voorkennis wiskunde meten met de ijkingstoets

Aantal uren wiskunde in SO Onderwijsvorm SO
1u-3u 4u-5u 6u 7u of meer ASO TSO KSO andere
Burgerlijk ingenieur 0,18% 1,18% 26,19% 73,45% 96,29% 3,37% 0,28% 0,06%
Burgerlijk ingenieur-architect 1,25% 5,17% 46,87% 46,71% 92,34% 4,35% 2,85% 0,45%
Industrieel ingenieur 1,56% 14,15% 47,70% 36,60% 78,86% 20,33% 0,24% 0,47%

Cijfers uit UGI, AJ 2016-2017 t.e.m. AJ 2020-2021, generatiestudenten

Noot: Dit zijn cijfers van de instroom van studenten, geen slaagkansen!

Het merendeel van de instromende studenten komt uit studierichtingen uit secundair onderwijs met 6u wiskunde of meer: nl. 99,64 %. Ze komen hoofdzakelijk uit ASO richtingen met pool wiskunde of TSO richting industriële wetenschappen (de sterkste leerlingen).

Naast voorkennis en intelligentie is inzet en motivatie ook heel belangrijk om te slagen.

 

Zomercursussen

Data: in de week van 6-10/09/2021 en week van 13-17/09/2021. Exacte data worden later vastgelegd en gecommuniceerd op de facultaire website

Extra: 
Het academiejaar start met het vak Basiswiskunde = is een herhaling van wiskunde secundair onderwijs (gedurende eerste 3 weken van het academiejaar), met als bedoeling een uniform startniveau te bereiken. Aansluitend is er een evaluatie (midden oktober) en een examen in januari. Op basis van de resultaten voor dit vak kunnen eventueel suggesties voor heroriëntering gedaan worden. Naast motivatie en de nodige inzet, is bereidheid tot diepgang, nauwkeurigheid en volledigheid ook belangrijk, het gaat zeker niet enkel over voorkennis, maar ook over intrinsieke attitudes die het best aanwezig zijn.

Onthaaldag

De faculteit organiseert op donderdag 23/09/2021 een onthaaldag voor haar nieuwe studenten 1ste bachelor om hen zo voor te bereiden om de week erna vlot van start te gaan.

Op het programma van de onthaaldag staat o.a.

 • IT ondersteuning en configuratie van je laptop
 • Kennismaking met UGent platformen zoals Ufora en Oasis
 • Kennismaking met trajectbegeleiding, monitoraat en studentensecretariaat
 • Opbouw van het eerste jaar: lessenrooster, tussentijdse testen, zelftest Basiswiskunde
 • Groepsindeling
 • Aankoop cursussen
 • Kennismaking met je medestudenten en de studentenverenigingen

Meer info en inschrijven

 

Laptop

Een laptop is verplicht en noodzakelijk vanaf het eerste bachelor jaar. Lees meer over de minimumvereisten.
 

 

Niet noodzakelijk. De lessen natuurkunde en scheikunde starten met een herhaling van al de nodige stof ("start vanaf nul"), zodat iedereen na 2-3 weken op hetzelfde niveau zit. Voor wie het wenst, is er ook een zomercursus scheikunde

Naast motivatie en de nodige inzet, is bereidheid tot diepgang, nauwkeurigheid en volledigheid ook belangrijk, het gaat zeker niet enkel over voorkennis, maar ook over intrinsieke attitudes die best aanwezig zijn.

 

Hieronder vind je een voorbeeld van een lesrooster/weekschema. Lichtblauw: oefeningen – donkerblauw: theorie.

Burgies Semester1a

Burgies Semester1

Burgies Semester2

Dit schema geldt als model, wijzigingen kunnen ieder jaar voorkomen. De UGent zet in op activerend onderwijs met een doordachte en goed op elkaar afgestemde mix van on campus en online onderwijs. Sommige lessen (oefeningen) worden in groep gegeven: uren en dagen kunnen variëren naargelang van de groepsindeling.

Belangrijke principes uit de theorielessen worden steeds ingeoefend. Er worden soms ook opdrachten meegegeven om thuis op te lossen. Voor wiskunde en basiswetenschappelijke vakken zijn er ongeveer evenveel oefeningen als theorie.

Doorheen de bachelor loopt er ook een projectlijn, waar je kennis maakt met de praktijk van een burgerlijk ingenieur. Dit begint al in het 1ste semester van 1ste bachelor met het vak "Modelleren, maken en meten". Daarin zal je een project uitwerken met een groepje medestudenten, onder begeleiding van een onderzoeker. Samen staat de groep in voor een ontwerp, de taakverdeling en de schriftelijke en mondelinge rapportering. Een kleine greep uit het aanbod aan mogelijke projecten: bouw een kraan die een last zo goed mogelijk horizontaal kan verplaatsen; probeer een wagentje voort te bewegen met een plasma-aandrijving; maak een waterfilter met dunne draden om kleine deeltjes tegen te houden; construeer een robot die ander robotten uit de ring kan duwen; maak je eigen biobrandstof uit afval van koffiefilters; ontwerp, bouw en test een kunstmatige hartklep.

Nieuw is het vak “Duurzaamheid, ondernemerschap en ethiek” (in 2de semester van 1ste bachelor). Je maakt in de eerste zes weken kennis met de basisprincipes van deze disciplines en daarna pas je deze kennis concreet toe op het projectonderwerp van het vak “Modelleren, maken en meten” in de DOE-week. Deze week is volledig gewijd aan dit vak; m.a.w. Je hebt in die week geen activiteiten of verplichtingen voor andere vakken.

Ook in de daaropvolgende jaren zal je in groep projecten kunnen uitvoeren. In het vak “Ingenieursproject II”, in 2de bachelor, werk je aan een project dat past binnen de afstudeerrichting die je gekozen hebt. Je brengt er de belangrijkste ontwerp- en meetmethodes van jouw discipline in de praktijk. In het 3de bachelorjaar draai je voor het “Vakoverschrijdend project” een semester lang mee in een onderzoeksgroep van de faculteit. Je krijgt een reëel probleem voorgeschoteld waar je zelfstandig een werkbare oplossing voor moet vinden. In veel gevallen leidt dit tot je eerste artikel in een wetenschappelijk tijdschrift!

 

We starten het academiejaar met o.a. het vak Basiswiskunde. In dit vak frissen we je kennis uit het secundair onderwijs grondig op en verdiepen we ze en vullen we ze aan waar nodig. Zo zorgen we ervoor dat je optimaal voorbereid bent op de rest van de opleiding. We voorzien een evaluatie na 3 weken.

Daarnaast zijn er ook tussentijdse testen. Hiermee stimuleren we de juiste studie-aanpak en studiehouding. Deze tussentijdse testen tellen mee voor 10% tot 25% van de totale punten van deze vakken. Ideaal om te testen of de basisprincipes voldoende begrepen zijn.

 

Er is geen verschil in niveau tussen de opleidingen aangeboden aan UGent en KU Leuven.

 • UGent en KU Leuven zijn 2 verschillende instellingen met elk een eigen visie en beleid.
 • Het aanbod van de opleidingen verschilt een beetje. UGent heeft een aantal opleidingen die uniek zijn in Vlaanderen, waaronder toegepaste natuurkunde.
 • Ook de opbouw van de opleidingen verschilt. Aan de KU Leuven kies je pas je afstudeerrichting in het 2de semester van de 2de bachelor, terwijl dit aan UGent gebeurt in het 1ste semester van de 2e bachelor.
 • Eigen aan de opleiding aan de UGent is Basiswiskunde en het systeem van de tussentijdse testen (zie vraag 'Hoe kan ik mezelf tijdens het jaar testen?').
 • UGent stimuleert ondernemerszin bij haar studenten: ze kunnen zowel in bachelor als in master ondernemersvakken kiezen. Alle eerstejaarsstudenten krijgen vanaf AJ 2020-2021 ook het nieuw vak “Duurzaamheid, ondernemen en ethiek”. UGent heeft daarnaast een Expertisecentrum Durf Ondernemen (DO!), een expertisecentrum voor student-ondernemerschap aan UGent.
  • ondernemersvakken als keuzevak, zowel in bachelor als in master.
  • In 1ste bachelor krijg je het vak “Duurzaamheid, ondernemen en ethiek”.
  • UGent heeft een expertisecentrum voor student-ondernemerschap aan UGent: Durf Ondernemen (DO!). Doel: zoveel mogelijk studenten ondernemende competenties te laten verwerven, en om de officiële student-ondernemers optimaal te begeleiden en te ondersteunen bij de uitbouw van hun onderneming.
   • 1ste aanspreekpunt voor alle UGent'ers die denken aan ondernemen
   • vormt een springplank naar verdere begeleiding bij aansluitende diensten en programma's.
  • Duurzaamheidsdenken wordt doorheen de ganse opleiding gestimuleerd, te beginnen met het vak “Duurzaamheid, ondernemen en ethiek” in 1ste bachelor.
  • De faculteit zet heel sterk in op internationalisering. Er zijn vele opties: Erasmus, samenwerking met internationale partners van de faculteit, stage in het buitenland (o.m. via IAESTE), veldwerk in het buitenland in het kader van een masterproef, summer schools en workshops (o.m. georganiseerd door BEST), …
  • Studentenkring VTK ondersteunt je op heel wat vlakken tijdens je studies. VTK staat in voor de cursusverkoop, de opvang en begeleiding van de eerstejaarstudenten tijdens de onthaaldag. Hogerejaarsstudenten geven je graag advies bij de verwerking van de leerstof. Daarnaast organiseert VTK jaarlijks een job- en stage-event. En natuurlijk zorgen zij ook voor de nodige ontspanning met culturele activiteiten, sport en feesten.
  • UGent heeft een eigen loopbaanplatform, UGent Career Center voor al haar studenten en alumni. Daarnaast organiseert de studentenkring VTK ook een eigen job- en stagebeurs.
  • De faculteit hecht veel belang aan het welbevinden van haar studenten -> veel ondersteuning:.
   • studiebegeleiders: vakinhoudelijke begeleiding zoals uitleg bij theorie en oefeningen, zowel individueel als in kleine groepjes + meer algemene studieondersteuning, zoals planning, organisatie en studiemethode.
   • Trajectbegeleiders: voor vragen omtrent je studieloopbaan
   • Taalbegeleiding en –advies van UGent: ondersteuning voor spreek- en schrijfopdrachten, zowel in NL als ENG
  • De faculteit is nauw betrokken bij wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Samen met de UGent zijn we partner in het innovatiebeleid van de stad Gent. Onze onderzoekscentra bevinden zich grotendeels op het wetenschapspark Ardoyen, samen met een veertigtal onderzoeksgerichte bedrijven. Je zal tijdens je studies dus vertoeven in een zeer innovatieve omgeving. Via onze alumnivereniging AIG kan je na je studies een uitgebreid netwerk met collega's uit de industrie en de academische wereld uitbouwen.
  • De stad Gent is een fantastische stad om te studeren. Gent is een multiculturele en vooral multifunctionele stad. Alle belangrijke functies zijn aanwezig in onze stad: economie en industrie, haven, handel, politiek en administratie, toerisme, cultuur, sport en natuurlijk onderwijs. Je krijg dus volop kansen om een netwerk uit te bouwen tijdens je studies.

   

  Burgerlijk ingenieurs en bio-ingenieurs zijn beiden ingenieurs die kennis creëren, nieuwe concepten bedenken of nieuwe toepassingen ontwikkelen, op basis van wetenschappelijke inzichten. Beiden worden getraind om op een meer generiek en abstract niveau te redeneren.

  In de opleiding tot burgerlijk ingenieur ligt de focus op technologie voor mens en maatschappij. In de opleiding tot bio-ingenieur ligt de focus op technologie voor de levende materie (zoals planten en dieren) en haar omgeving.

  Opleiding

  Ingenieurs Verschil

  Burgerlijk ingenieur

  De opleiding burgerlijk ingenieur legt de klemtoon op theoretische kennis en op het wetenschappelijk aspect van de dingen -> een burgelijk ingenieur vraagt zich af waarom iets werkt, en hoe systemen kunnen worden ontworpen die problemen oplossen.

  Profiel

  • Interesse in wiskunde, wetenschappen
  • Geboeid door technologie en innovatie
  • Op basis van wiskundige modellen nieuwe processen, producten en systemen ontwikkelen om een antwoord te bieden aan maatschappelijke behoeften
  • Graag op een abstract niveau redeneren
  • Bereidheid tot diepgang, nauwkeurigheid en volledigheid
  • Goede wiskundige basis, 6u of meer wiskunde in het secundair onderwijs (ASO)

   

  Industrieel ingenieur

  De opleiding industrieel ingenieur legt de klemtoon op toepassingen → een industrieel ingenieur vraagt zich af hoe iets werkt en kijkt naar de praktische uitvoering van de ideeën.

  Heb je voldoende voorkennis wiskunde, ben je bereid hard te werken, ben je sterk geïnteresseerd in toepassingen en kijk je vooral naar de uitvoering van ideeën → kies dan voor de opleiding industrieel ingenieur.

  Profiel

  • Interesse voor wiskunde, wetenschappen, techniek en technologie
  • Vooral geïnteresseerd in toepassingsgerichte kennis
  • Graag op een creatieve manier praktische problemen oplossen
  • Voorkennis van minstens 4u per week in het algemeen secundair onderwijs (ASO) / 6u of meer per week in het technisch secundair onderwijs (TSO)

   

  Master Wetenschappen

  De master wetenschappen legt de klemtoon op de wetenschap zelf: informatica, chemie en kijkt minder naar hoe deze wetenschap kan gebruikt worden in een praktische context (dus minder toepassingen).

   

   

  De masteropleiding natuurkunde concentreert zich vooral op de fundamentele principes van natuurkunde (‘de natuurkundige fenomenen’). In de opleiding ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde (burgerlijk ingenieur) zie je deze principes ook, maar de opleiding is ruimer en focust vooral op vragen zoals "Hoe kunnen we op basis van deze principes producten maken, die voor de maatschappij zeer nuttig zijn" en "Hoe worden deze principes in de industrie toegepast om innovaties te brengen".

  De opleiding toegepaste natuurkunde is vooral gericht op het onderzoek naar toepassingen van de natuurkunde, zoals het ontwerp van nieuwe materialen, nieuwe types elektronische en optische componenten, complexe systemen, innovatieve medische technieken en nieuwe vormen van energieopwekking.

  Het programma omvat enerzijds een flinke dosis natuurkundige opleidingsonderdelen (zoals kwantummechanica, vastestoffysica, elektromagnetisme, plasmafysica en subatomaire fysica) en anderzijds ingenieurscompetenties (zoals systeemontwerp en toepassingsgericht denken). De toepassingsgerichte component maakt het onderscheid tussen de master toegepaste natuurkunde en een master in de zuivere natuurkunde.

   

   

  De masteropleiding informatica leert de studenten de basisprincipes aan, met veel aandacht voor datastructuren, algoritmen en formele talen.

  De masteropleiding industriële wetenschappen: informatica concentreert zich op het aanleren van praktische ervaring met programmeertalen en software technologieën; algoritmen en datastructuren komen ook aan bod. De academische bachelor van drie jaar wordt gevolgd door één masterjaar. Er wordt aandacht besteed aan hoe in de industrie informatica aangewend wordt om nieuwe producten en innovaties te brengen. Er zijn veel praktische labosessies met begeleiding gedurende de ganse opleiding. De opleiding start met algemene ingenieursvakken (1ste jaar en deel van 2de jaar) om daarna te gaan specialiseren.

  Studenten burgerlijk ingenieur computerwetenschappen krijgen eerst algemene ingenieursvakken met een ruim aandeel wiskunde in de eerste twee jaar, om een grondige basis te vormen. Vanaf het tweede jaar komen meer vakken computerwetenschappen aan bod, waarin eerst de basis gelegd wordt en vervolgens ook praktische oefeningen gemaakt worden onder begeleiding. De bacheloropleiding duurt 3 jaar en de masteropleiding 2 jaar. Nadruk in de master ligt op het aanleren van principes, die jou in staat stellen op een innovatieve manier oplossingen aan te reiken voor problemen die zich kunnen stellen.

   

  Burgerlijk ingenieur Civil Engineering

  Als burgerlijk ingenieur ben je dikwijls meer betrokken bij de studie van de stabiliteit, funderingen en technieken, en onderzoek naar nieuwe technieken voor bruggenbouw, glasconstructies, wegenbouw, etc.

  Industrieel ingenieur bouwkunde

  Eens afgestudeerd kom je vooral terecht in de uitvoering van bouwwerken, bij de realisatie van diverse bouwconstructies en stabiliteitsberekeningen. Je bent vaak verantwoordelijk voor de project- en werfleiding.

  (Burgerlijk ingenieur-)architect

  Als (burgerlijk ingenieur-)architect heb je meer te maken met de opmaak van het ontwerp en het concept van de constructie. Constructie is onderdeel van een globale aanpak van alle aspecten van het ontwerpprobleem.

   

   

  Zie filmpje: De burgerlijk ingenieur aan het werk

  Bachelorbrochure: rubriek “Aan het werk”, p. 51-52

  Ingenieurs aan het werk: Reeks filmpjes waarin jonge ingenieurs vertellen over hun job, met beelden van de werkvloer.

  De burgerlijk ingenieur in actie: website met getuigenissen van ingenieurs over hun studiekeuze en loopbaan.

  Er is een permanent tekort aan ingenieurs. De vraag naar afgestudeerde ingenieurs is dan ook groot. De industrie apprecieert vooral het analytisch en kritisch denkvermogen van de ingenieur. Hierdoor ben je in veel sectoren en functies inzetbaar.

  Tijdens de opleidingen kom je al in contact met bedrijven via bedrijfsbezoeken, al of niet verplichte stages, masterproeven in samenwerking met bedrijven. Daarnaast organiseert onze studentenvereniging VTK jaarlijks een job- en stagebeurs.

  Waar kom ik terecht?

  • Bedrijfswereld
  • Publieke sector
  • Onderwijs
  • Studiebureaus
  • Dienstensector (banken, verzekeringen, …)
  • Gezondheidszorg

  Functies

  • Management
  • Onderzoek
  • Ontwerp en ontwikkeling
  • Productie
  • Advies en controle
  • Opleiding

  Vind ik gemakkelijk werk?

  Aantal schoolverlaters % werkzoekenden na 1 jaar
  Burgerlijk ingenieur 757 1%
  Burgerlijk ingenieur-architect 139 1,4%
  Industrieel ingenieur 1.425 1,2%
  Bio-ingenieur 400 1,8 %
  Alle masteropleidingen 14.903 3,1%
  Alle opleidingen hoger onderwijs (HBO5, PBA, ABA en MA) 35.612 3,1%

  VDAB schoolverlatersrapport editie 2020 – opvolgingsjaar 2019

   

   

  Concrete cijfers geven is moeilijk. Sinds de invoering van de Ba-Ma structuur en de flexibilisering ervan werkt men in het hoger onderwijs met studiepunten. Er kan niet langer gesproken worden van ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ in (het eerste jaar van) het hoger onderwijs.

  We kunnen je wel verwijzen naar de Onderwijskiezer van Vlaamse Gemeenschap (gebaseerd op het aantal generatiestudenten in de periode 2013-2014 tem 2018-2019).

  Daar vind je het studierendement terug van de verschillende opleidingen in het hoger onderwijs → is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.

  De participatiegraad geeft weer hoeveel % van de leerlingen t.o.v. van alle afgestudeerden uit een bepaalde studierichting in het SO zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs. Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.

  Er wordt hier alleen rekening gehouden met jongeren die zich

  • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs inschrijven
  • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
  • met een DIPLOMACONTRACT,
  • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

  Studierendement Burgies

   

   

  Als je van opleiding verandert vóór 1 december, dan krijg je zowel je leerkrediet als je flexibel inschrijvingsgeld terug. Vanuit UGent adviseren we om te heroriënteren vóór 15 november. Je nieuwe faculteit zal beslissen of je al dan niet nog eerstesemestervakken van je nieuwe opleiding zult kunnen opnemen.

  Bij de start van het tweede semester is het ook mogelijk om te heroriënteren vóór 1 maart. Hiervoor moet je contact op te nemen met de trajectbegeleider van de nieuwe opleiding om na te gaan voor welke vakken kan worden ingeschreven. Het flexibel inschrijvingsgeld van het tweede semester krijg je terug alsook het leerkrediet voor vakken van het tweede semester en voor jaarvakken.

   

  Vakinhoudelijke ondersteuning voor de vakgebieden wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Je krijgt extra uitleg bij de leerstof (zowel theorie als oefeningen), richtlijnen over de examens, feedback bij de testen, ...

  Algemene studiebegeleiding: studieplanning, studiemethode, zoeken naar oplossingen bij studieproblemen.

  Studietrajectbegeleiding: advies en info over geïndividualiseerd traject, bijzonder statuut, heroriëntering, begeleiding studietraject en -vooruitgang.


  Voor alle (niet-)periodegebonden evaluaties waarbij de student een rekenmachine mag gebruiken, is enkel het gebruik van het type TI-30XB MultiView of het type TI-30XS MultiView toegelaten (tenzij anders gemeld door de verantwoordelijke lesgever).

  Meer info

   


  Een laptop is verplicht en noodzakelijk vanaf het eerste bachelor jaar.

  Lees meer over de minimumvereisten


  Veel (toekomstige) studenten denken bij internationalisering standaard aan het Erasmus programma. Als faculteit zetten wij echter in op verschillende formats, en Erasmus is dus niet de enige (of belangrijkste) mogelijkheid om een buitenlandse ervaring op te doen. Er is "voor elk wat wils", zowel lange alsook kortere verblijven zijn mogelijk.

  Mogelijkheden vanuit de faculteit (zowel voor industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur als burgerlijk ingenieur-architect).

  • Erasmus Belgica: uitwisseling voor studie in Franstalig België (1 of 2 semesters)
  • Erasmus: uitwisseling voor studie in de EU & Zwitserland (1 of 2 semesters)
  • Uitwisseling voor studie buiten Europa (1 of 2 semesters)
  • Stage, zowel binnen als buiten Europa, eventueel ondersteund via IAESTE (meer dan 80 landen wereldwijd), FEA is de pionier/trekker van IAESTE in België, van 6 weken tot 1 jaar, kan ook (deels) na afstuderen
  • Korte cursussen in Europa via BEST (typisch 1 week)
  • Ontwikkelingssamenwerking: veldwerk in “het zuiden” met een reisbeurs, van 1 maand tot 1 jaar
  • Europese/internationale masteropleiding: student verblijft telkens 1 semester in een partnerinstelling
  • Internationale studiereizen

  Als ingenieur werk je meestal (of altijd) in een internationaal werkveld en zelfs al blijft je in België na het afstuderen, dan nog is het belangrijk en een voordeel om tijdens de studies een internationale ervaring op te doen.

  Burgerlijk ingenieur

  Is het je einddoel burgerlijk ingenieur te worden, heb je voldoende voorkennis wiskunde, ben je vooral geïnteresseerd in conceptuele en theoretische kennis en de wetenschappelijke aspecten van techniek (de vraag naar het waarom en van hoe je tot een nieuw ontwerp komt) en ben je bereid hard te werken  onmiddellijk starten in deze opleiding en niet via de omweg van industrieel ingenieur en dan master burgerlijk ingenieur.

  Profiel:

  • Interesse in wiskunde, wetenschappen
  • Geboeid door technologie en innovatie
  • Op basis van wiskundige modellen nieuwe processen, producten en systemen ontwikkelen om een antwoord te bieden aan maatschappelijke behoeften
  • Graag op een abstract niveau redeneren
  • Bereidheid tot diepgang, nauwkeurigheid en volledigheid
  • Goede wiskundige basis, 6u of meer wiskunde in het secundair onderwijs (ASO)

  Industrieel ingenieur

  Is het je einddoel om industrieel ingenieur te worden, heb je voldoende voorkennis wiskunde, ben je bereid hard te werken, ben je sterk geïnteresseerd in toepassingen en kijk je vooral naar de uitvoering van ideeën  kies dan voor industrieel ingenieur en niet via de omweg van het schakelprogramma. Waarom? Het schakelprogramma is een moeilijk/zwaar programma. In een professionele bachelor komt er weinig theorie aan bod. Na drie jaar studeren (prof. bachelor) is je kennis van wiskunde/fysica nog minder dan als je onmiddellijk na het S.O. start in de opleiding industrieel ingenieur. Het schakelprogramma omvat vooral theoretische vakken die teruggrijpen naar de leerstof van het 5de en 6de jaar S.O.

  Profiel:

  • Interesse voor wiskunde, wetenschappen, techniek en technologie
  • Vooral geïnteresseerd in toepassingsgerichte kennis
  • Graag op een creatieve manier praktische problemen oplossen
  • Voorkennis van minstens 4u per week in het algemeen secundair onderwijs (ASO) / 6u of meer per week in het technisch secundair onderwijs (TSO)

  Master Wetenschappen

  Ben je vooral geïnteresseerd in een bepaalde wetenschap en minder in de toepassingen, kies dan voor een master wetenschappen.

  Als je het diploma van industrieel ingenieur behaald hebt kan je ook nog verder studeren voor burgerlijk ingenieur. Er zijn twee mogelijkheden, afhankelijk van je behaalde diploma:

  • Via een aangepast brugprogramma kan je rechtstreeks starten in 1ste master van de opleiding ingenieurswetenschappen. Deze rechtstreekse doorstroom is meestal enkel mogelijk binnen het zelfde kennisdomein. Dit betekent concreet dat je dan eerst 4 jaar industrieel ingenieur studeert en dan aansluitend 2 jaar master burgerlijk ingenieur. De studenten die dit programma volgen, zullen minder keuzevakken hebben in het masteropleiding burgerlijk ingenieur en in de plaats daarvan krijgen ze nog enkele vakken uit de bachelor van de opleiding burgerlijk ingenieur of speciaal ingerichte ritsvakken (o.a. wiskundige modellering in de ingenieurswetenschappen).
  • Via een voorbereidingsprogramma kan je op basis van je bachelordiploma instromen in een aantal inhoudelijk verwante masteropleidingen burgerlijk ingenieur. Je moet dan wel eerst het voorbereidingsprogramma afwerken (min. 30 SP en max 90 SP) alvorens te starten met de masteropleiding zelf. Dit betekent in concreto meer dan 2 jaar studeren extra.


  De educatieve masteropleiding (EduMa - Master of Science in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting engineering en technologie) wordt in de meeste faculteiten aangeboden naast de reguliere domeinspecifieke masteropleidingen. Je kunt na je bacheloropleiding kiezen voor de domeinspecifieke masteropleidingen of de educatieve masteropleiding. Wie voor de educatieve masteropleiding kiest, wordt leraar zonder extra studietijd. Voor de ingenieurswetenschappen (‐architectuur) en de industriële wetenschappen is een keuze voor de EduMa meteen na de bachelor niet evident. Als je dit traject volgt, behaal je immers de beroepstitel niet. De faculteit zet daarom in op het verkorte traject van 60 studiepunten, waarop je kan inschrijven na de reguliere masteropleiding (=zij‐instroom). Decretaal gezien is de UGent echter verplicht om je ook de mogelijkheid te bieden om de opleiding meteen na de bachelor te volgen, via de geïntegreerde masteropleiding.

  Meer info over de verschillende afstudeerrichtingen in deze educatieve master.

  Programma

  • Geïntegreerde educatieve masteropleiding (samen aangeboden door de FEA en de FPPW) De geïntegreerde masteropleiding is bedoeld voor studenten die de EduMa meteen na de bacheloropleiding volgen. Je volgt 120 studiepunten, bestaande uit 45 studiepunten leraarsvakken en 75 studiepunten domeinspecifieke vakken (waarvan 60 studiepunten vakken en 15 studiepunten masterproef). Doordat er in de bacheloropleidingen ingenieurswetenschappen en industriële wetenschappen geen ruimte is om al leraarsvakken op te nemen, volg je verplicht een voorbereidingsprogramma met 15 studiepunten leraarsvakken als je kiest voor de geïntegreerde masteropleiding.
  • Verkort traject educatieve masteropleiding (aangeboden door FPPW, gezamenlijk diploma door FEA en FPPW) Het verkorte traject is bedoeld voor studenten die de EduMa volgen na hun masteropleiding (= zij‐instromers). Je volgt enkel 60 studiepunten leraarsvakken. Die component leraar bestaat uit 45 studiepunten uit de geïntegreerde masteropleiding, en 15 studiepunten uit het voorbereidingsprogramma.

  Welke vakdidactieken je kan opnemen, is afhankelijk van de voorafgaande bacheloropleiding. Aan elke vakdidactiek is een lijst van bachelordiploma’s verbonden die toegelaten worden tot de vakdidactiek. De toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde in alle Vlaamse universiteiten.

   

  Zie filmpje: Waarom kiezen voor de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent? 

  • Onderwijs en onderzoek op hoog internationaal niveau
  • Faculteit prominent aanwezig in internationaal onderzoek
  • Faculteit zet sterk in op internationalisering in het onderwijs
  • Veelzijdige vorming, met heel veel keuzemogelijkheden.
  • De faculteit besteedt veel aandacht aan het duurzaamheidsaspect. Als ingenieurs ben je in dit maatschappelijk verhaal een heel belangrijke speler. Je geeft de toekomst mee vorm!
  • Faculteit stimuleert ondernemerschap bij haar studenten
  • Zeer intense en goed georganiseerde begeleiding
  • Zeer nauwe samenwerking tussen de opleidingen burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en industrieel ingenieur
  • Studentenvereniging VTK zorgt voor een warm en aangenaam onthaal van de studenten.
  • Gent is een fantastische stad om te studeren. Gent is een bruisende studentenstad met veel cultuur, kunst, sport en ontspanningsmogelijkheden voor studenten.
  • Gent is ook het epicentrum voor onderzoek, innovatie en ondernemerschap. Het merendeel van onze onderzoekscentra bevindt zich op Campus Ardoyen. Samen met een veertigtal onderzoeksgerichte bedrijven die in totaal 1500 personen tewerkstellen, vormen ze het Wetenschapspark Ardoyen.
  • Heel veel jobmogelijkheden na afstuderen!
  • UGent staat in de Shangai ranking het hoogste gerangschikt van alle Belgische universiteiten (UGent op plaats 66 en KU Leuven op plaats 97) en de Shangai ranking is de belangrijkste ranking in de wereld voor universiteiten!

  We kunnen nu nog niet voorspellen hoe de situatie ivm Covid-19 er volgende academiejaar zal uitzien en wat er dus zal toegelaten zijn. Waarschijnlijk zal het een combinatie worden van online en on-campus lessen.