Veelgestelde vragen over de opleiding industrieel ingenieur

Hoe is de opleiding opgebouwd?

 1ste bachelor  Gemeenschappelijk jaar algemene vorming  60 studiepunten

 2e bachelor

 3de bachelor

 Opleiding specifieke vorming: keuze uit 5   afstudeerrichtingen:

- Bouwkunde

- Chemie

- Elektromechanica

- Elektronica-ICT

- Informatica

 120 studiepunten

 1ste master

 Gespecialiseerde vorming:

- Bouwkunde

- Chemie

- Elektromechanica

- Elektronica-ICT (3 afstudeerrichtingen: elektronica, ICT, ingebedde systemen)

- Elektrotechniek (2 afstudeerrichtingen: automatisering, elektrotechniek)

- Informatica

- Landmeten
 60 studiepunten

Bachelor industriële wetenschappen

De inhoud van de opleiding is opgebouwd rond vijf leerlijnen: wiskunde en wetenschappen – technologie – engineering – project en onderzoek – communicatie en bedrijfsmanagement. Wiskunde en wetenschappen komen in de eerste twee jaren aan bod en vormen de basis van de opleiding. De andere leerlijnen lopen door in alle opleidingsjaren en nemen jaar na jaar toe in diepgang en complexiteit.

Het eerste jaar is volledig gemeenschappelijk. Je krijgt een stevige basis in wiskunde en wetenschappen en je maakt kennis met de verschillende ingenieursdomeinen, wat je in staat stelt om vlot met collega’s uit andere disciplines te communiceren. Dat is één van de troeven van een ingenieur in vergelijking met een professionele bachelor of een zuivere wetenschapper. Ingenieursproject is de start van een projectlijn die doorheen de opleiding behouden blijft. Je doorloopt in een klein team – als een echte ingenieur – de volledige ‘ontwerpcyclus’ van een toestel, product of dienst, volgens het CDIO-model (Conceive, Design, Implement and Operate): je bedenkt, ontwerpt, maakt en test. Hierbij houd je steeds rekening met het duurzaamheidsaspect van je ontwerpen, een must-have-skill voor de ingenieur van de toekomst.

Vanaf het 2de jaar kies je een afstudeerrichting: bouwkunde, chemie, elektromechanica, elektronica-ICT of informatica. Binnen de afstudeerrichting bouwkunde kan je in je derde jaar kiezen voor een major bouwkunde of landmeten. Binnen de afstudeerrichting elektromechanica kan je kiezen uit de majors elektromechanica of elektrotechniek en automatisering. De algemene vakken (wiskunde, wetenschappen en algemene ingenieursvakken) maken dan steeds meer plaats voor de specifieke ingenieursvakken. Je specialiseert je dus in het door jou gekozen domein. De maatschappelijk vormende vakken en de projecten vervolledigen je studiepakket. Zo stimuleren we je creativiteit, communicatievaardigheden, ontwerpvaardigheden en zelfwerkzaamheid.

De theorie wordt omgezet in praktische kennis via oefeningen in werkcolleges en practica in laboratoria, en soms zelfs in de open lucht. Een industrieel ingenieur stopt immers niet bij de theorie en de concepten; je bent pas tevreden als de toepassing echt werkt. Daarnaast staan ook projecten en/of stages (al dan niet in het buitenland) op het programma. Zo maak je tijdens je studie al kennis met het ingenieursberoep. Via keuzevakken kun je bovendien persoonlijke accenten leggen.

Na de bachelor kies je voor één van de 7 masteropleidingen. In de master zal je zowel je kennis verbreden als je verder specialiseren in je vakgebied. Er zijn nog een beperkt aantal plichtvakken, maar je kan ook kiezen uit een uitgebreid pakket aan keuzevakken, waaronder een stage in binnen- of buitenland.

Welke vakken krijgen we in het eerste jaar?

Is er veel wiskunde in het eerste jaar / in de opleiding?

Je krijgt in eerste en tweede bachelor een degelijke basis in wiskunde (12 studiepunten in 1ste bachelor en 6 studiepunten in 2de bachelor). Wiskunde en wetenschappen vormen immers de basis waarop de verdere opleiding is opgebouwd.

In vergelijking met de opleiding ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur), waar de klemtoon ligt op theoretische en abstracte kennis, is de wiskunde in de opleiding industriële wetenschappen dus vooral gericht op toepassingen.

Aantal studiepunten wiskunde in bachelor

Ik volg 4u of 6u wiskunde, is dat voldoende om te starten?

Om met succes de opleiding industrieel ingenieur te doorlopen is het sterk aangeraden om een opleiding industriële wetenschappen (TSO) of een studierichting ASO met pool wiskunde of wetenschappen gevolgd te hebben in de derde graad van het secundair onderwijs.

Aantal uren wiskunde in SO

Aantal uren wiskunde in SO

5 uur en meer

ASO

TSO

KSO

BSO

Burgerlijk ingenieur

99,28 %

96,90 %

2,96 %

0,10 %

0,04 %

Burgerlijk ingenieur-architect

95,52 %

93,40 %

3,54 %

2,74 %

0,30 %

Industrieel ingenieur

89,04 %

79,20 %

20,40 %

0,20 %

0,20 %

Cijfers uit UGI, AJ 2017-2018 tem AJ 2021-2022, alle studenten bacheloropleidingen. Dit zijn cijfers van de instroom van studenten, geen slaagkansen!

Studenten met een vooropleiding met minder uren wiskunde maken ook kans op slagen, indien ze hard werken en gemotiveerd zijn.

Hoe zit dat met de ijkingstoetsen?

 Alles over de ijkingstoets vind je hier

Hoe kan ik me voorbereiden op de studies van industrieel ingenieur?

Ik heb zeer weinig fysica/natuurkunde en scheikunde/chemie gekregen in het middelbaar; is dat een probleem?

Voorkennis van fysica en scheikunde is mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk. De lessen fysica en chemie starten met een herhaling van al de nodige leerstof.

 • Zomercursus chemie: aan te raden voor wie weinig scheikunde heeft gekregen in de laatste jaren secundair.  

Ik heb geen mechanica of elektriciteit gekregen in het middelbaar; is dat een probleem?

Voorkennis van mechanica en/of elektriciteit is niet nodig.

 • Zomercursussen mechanica en elektriciteit: aan te raden voor wie weinig fysica en/of geen mechanica/elektriciteit gekregen heeft in de laatste jaren secundair onderwijs. .

Wat is de verhouding theorie/oefeningen? Hoeveel praktijk zit er in de opleiding?

De meeste vakken bestaan zowel uit een theoretisch gedeelte als uit oefeningen en/of practica. Per week besteed je ongeveer 15 uur aan theorie en ongeveer 10 uur aan toepassingen.

Het opleidingsonderdeel ‘Ingenieursproject’ van eerste bachelor is een typisch projectvak waarbij studenten in kleine groepjes zelfstandig een praktisch ingenieursprobleem oplossen en in de praktijk brengen. Ook in de daaropvolgende jaren zal je nog projecten uitvoeren.

Hoe kan ik mezelf tijdens het jaar testen?

Belangrijk is om van in het begin van het academiejaar goed te starten: deelnemen aan alle lessen en thuis de opdrachten/oefeningen verder afwerken.

Er zijn voor een aantal vakken testen in de loop van het semester; deze tellen mee voor een aanzienlijk deel van het eindresultaat van de punten van dat vak. Sommige vakken hebben ook permanente evaluaties.

Wat is het verschil tussen de opleiding industriële wetenschappen in Gent en in Kortrijk?

Naast de zeven masteropleidingen in Gent, biedt UGent ook nog enkele unieke opleidingen in de industriële wetenschappen aan in Kortrijk: industrieel ontwerpen, machine- en productieautomatisering en bioprocestechnologie. 

De drie opleidingen hebben elk een apart opleidingstraject, vanaf eerste bachelor. Enkel de eerste bachelor van de opleiding machine- en productieautomatisering is gemeenschappelijk met de eerste bachelor industriële wetenschappen in Gent. 

Wat is het verschil tussen de opleidingen elektromechanica, elektrotechniek (met afstudeerrichtingen automatisering en elektrotechniek) van Gent en de opleiding machine- en productieautomatisering in Kortrijk? 

Gent

 • De opleiding elektromechanica focust op materiaalkunde, machinebouw, productieprocessen, installatiebouw evenals de besturing ervan. Ze leidt ingenieurs op die componenten zoals machines, aandrijvingen, transmissies, sensoren, PLC’s, … op een duurzame wijze ontwerpen en optimaliseren.
 • In de opleiding elektrotechniek, afstudeerrichting elektrotechniek ligt de focus op elektrische energie: ontwerp van industriële elektrische installaties, elektrische netten en de impact van hernieuwbare energie op deze netten, en elektrische aandrijvingen voor industriële toepassingen, elektrische voertuigen, elektrische fietsen, windturbines, ...
 • In de opleiding elektrotechniek, afstudeerrichting automatisering ligt de focus van automatisering eerder op de procescontrole zoals deze in de voeding, chemie, cosmetische producten, … Dit zijn meestal grote, complexe, continue processen waarbij zaken zoals regeltechniek voor het correct afregelen van deze processen van cruciaal belang zijn.

Kortrijk

 • De opleiding machine- en productieautomatisering leidt ingenieurs op die integratoren zijn van mechanische en elektronische componenten, software, data-analyse, intelligentie, machine-learning, etc. De Kortrijkse ingenieur wordt een ontwerper van volledige industriële productiesystemen en bijhorende machines.

Een concreet voorbeeld

Beschouw een productielijn voor auto-assemblage. Deze lijn bevat allerlei stations waar bv. de motor wordt gemonteerd, de deuren worden bevestigd, de ruiten ingeplakt, … tot wanneer een afgewerkte auto van de band rolt. In elk station lopen er afzonderlijke processen met elk hun “lokale” controle. Daarnaast heb je ook een “globale” of “master” controle nodig die alle lokale processen coördineert en synchroniseert.

De opleiding in Kortrijk focust zich meer op de volledige industriële productielijn van een productieproces, terwijl de opleiding automatisering in Gent zich meer richt op het regelen van één afzonderlijk proces, bv. één robot uit de productielijn die een ruit moet inplakken.

 

Wat is het verschil tussen industrieel ingenieur studeren aan de KU Leuven en de UGent?

Er is geen verschil in niveau tussen de opleidingen aangeboden aan UGent en KU Leuven.

 • UGent en KU Leuven zijn 2 verschillende instellingen met elk een eigen visie en beleid.
 • KU Leuven heeft een afzonderlijke faculteit industriële wetenschappen (dus gescheiden van de burgerlijk ingenieurs), verspreid over 7 campussen in Vlaanderen. Aan de UGent behoren de opleidingen burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en industrieel ingenieur samen tot één faculteit. Dit biedt heel wat voordelen: nauwe samenwerking tussen de drie opleidingen, vlotte en onderlinge uitwisseling van kennis en een uitgebreide infrastructuur die door de drie opleidingen kan gebruikt worden voor zowel onderzoek als onderwijs. 
 • Het aanbod van de opleidingen verschilt een beetje. UGent biedt in Gent de opleiding industriële wetenschappen: informatica aan; deze opleiding kan je niet volgen aan de KU Leuven in Gent.
 • De opbouw van de opleidingen verschilt lichtjes van elkaar. Zo is er bij de KU Leuven in Gent een verplicht vak biotechnologie in 1ste bachelor en het vak Religie, zingeving en levensbeschouwing in 2de of 3de bachelor. Deze vakken zitten niet in het programma van de UGent opleiding. . 
 • UGent stimuleert ondernemerszin bij haar studenten: de studenten kunnen tijdens hun opleiding ondernemersvakken kiezen. UGent heeft tevens ook het Expertisecentrum Durf Ondernemen (DO!). Het is het eerste aanspreekpunt voor alle UGent'ers die denken aan ondernemen en het vormt een springplank naar verdere begeleiding bij aansluitende diensten en programma's. Voornaamste doel van Durf Ondernemen is om zoveel mogelijk studenten ondernemende competenties te laten verwerven en om de officiële student-ondernemers optimaal te begeleiden en te ondersteunen bij de uitbouw van hun onderneming.
 • Duurzaamheidsdenken wordt aan onze faculteit doorheen de ganse opleiding gestimuleerd. De ingenieurs van de toekomst moeten immers bij alles wat ze ontwerpen en maken rekening houden met het duurzaamheidsaspect. 
 • De faculteit zet heel sterk in op internationalisering. Er zijn vele opties: Erasmus, samenwerking met internationale partners van de faculteit, stage in het buitenland (o.m. via IAESTE), veldwerk in het buitenland in het kader van een masterproef, summer schools en workshops (o.m. georganiseerd door BEST), …
 • De studentenkring Hermes ondersteunt je op heel wat vlakken. Hermes staat in voor de cursusverkoop en de opvang en begeleiding van de eerstejaarsstudenten tijdens de onthaaldag. Daarnaast organiseren ze jaarlijks een job- en stagevent, specifiek voor industrieel ingenieurs. En natuurlijk zorgen zij ook voor de nodige ontspanning met culturele activiteiten, sport en feesten.
 • UGent heeft een eigen loopbaanplatform, UGent Career Center voor al haar studenten en alumni. 
 • De faculteit hecht veel belang aan het welbevinden van haar studenten. Daarom voorzien we heel wat ondersteuning. Onze studiebegeleiders bieden niet alleen vakinhoudelijke begeleiding aan zoals uitleg bij theorie en oefeningen, zowel individueel als in kleine groepjes, maar helpen je ook op weg met meer algemene studieondersteuning, zoals planning, organisatie en studiemethode. En voor vragen omtrent je studieloopbaan kan je altijd terecht bij de trajectbegeleiding. Voor je spreek- en schrijfopdrachten die je doorheen je studies krijgt, eerst in het Nederlands en nadien in het Engels, kan je, indien je daar nood aan hebt, terecht bij de dienst Taalbegeleiding en –advies.
 • De studenten industriële wetenschappen van de UGent behoren tot de grote UGent community en dat biedt heel wat voordelen. Ze hebben toegang tot alle faciliteiten van de UGent (restaurants, homes, sportaccommodatie, studentenartsen en –psychologen, jobdienst, …).
 • De faculteit is nauw betrokken bij wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Samen met de UGent zijn we partner in het innovatiebeleid van de stad Gent. Onze onderzoekscentra bevinden zich grotendeels op het wetenschapspark Ardoyen, samen met een veertigtal onderzoeksgerichte bedrijven. Je zal tijdens je studies dus vertoeven in een zeer innovatieve omgeving. Via onze alumnivereniging AIG kan je na je studies een uitgebreid netwerk met collega's uit de industrie en de academische wereld uitbouwen.
 • De stad Gent is een fantastische stad om te studeren. Gent is een multiculturele en vooral multifunctionele stad. Alle belangrijke functies zijn aanwezig in onze stad: economie en industrie, haven, handel, politiek en administratie, toerisme, cultuur, sport en natuurlijk onderwijs. Je krijg dus volop kansen om een netwerk uit te bouwen tijdens je studies.

Welke opleiding kies ik als ik geïnteresseerd ben in wetenschappen (en technologie)?

Als je interesse hebt in wiskunde, wetenschappen en technologie dan heb je verschillende mogelijkheden.

Je kan kiezen voor een professionele bacheloropleiding aan een hogeschool, of een masteropleiding aan een universiteit. Een professionele bacheloropleiding is sterk praktijkgericht; de theorie komt daar in mindere mate aan bod. De focus ligt op het verwerven van een degelijke praktische kennis in het gekozen domein en minder op het zelf creëren van nieuwe concepten of toepassingen. Universitair onderwijs daarentegen is gebaseerd op vernieuwend wetenschappelijk onderzoek, als basis voor innovatieve concepten en toepassingen.

Wil je vooral de wetenschap zelf bestuderen, dan is een master in de wetenschappen de aangewezen keuze. Een wetenschapper concentreert zich vooral op de fundamentele principes van één specifieke wetenschappelijke discipline, bv. wiskunde, fysica of informatica. Hij of zij kijkt minder naar hoe deze wetenschap kan vertaald worden naar producten en diensten voor mens en maatschappij. M.a.w. de focus ligt er minder op de toepassingen.

Een ingenieur bestudeert deze principes ook, maar dit binnen een ruimer kader. De focus ligt er op het omzetten van deze principes in innovatieve producten en diensten. M.a.w., heb je een uitgesproken interesse voor wiskunde, wetenschappen én technologie, kies dan voor een ingenieursopleiding.

Wat is het verschil tussen industrieel ingenieur en burgerlijk ingenieur. En tussen een ingenieur en een master wetenschappen?

 Welke ingenieursopleiding past het best bij mij?

Binnen de ingenieursstudies heb je heel wat keuzemogelijkheden. Wil je de focus leggen op technologie voor mens en maatschappij, dan kies je een opleiding burgerlijk ingenieur of industrieel ingenieur. Wil je de focus leggen op technologie voor de levende materie (denk aan planten en dieren) en haar omgeving? Kies dan voor een opleiding bio-ingenieur of industrieel ingenieur biowetenschappen of bio-industriële wetenschappen.

Wil je eerder een conceptuele aanpak waarbij je getraind wordt om op een meer generiek en abstract niveau te redeneren? Dan kan een opleiding in de ingenieurswetenschappen of bio-ingenieurswetenschappen de beste optie zijn. Burgerlijk ingenieurs en bio-ingenieurs creëren in hun masterproef en latere job nieuwe kennis, bedenken nieuwe concepten of ontwikkelen nieuwe toepassingen.

Verkies je een meer toepassingsgerichte aanpak? Kies dan voor een opleiding industrieel ingenieur (industriële wetenschappen, biowetenschappen of bio-industriële wetenschappen). De masterproef en latere job van industrieel ingenieurs zijn meestal gericht op het optimaliseren van bestaande systemen of het toepassen van nieuwe concepten.

Opleiding

Wat is het verschil tussen burgerlijk ingenieur en industrieel ingenieur?

De opleiding burgerlijk ingenieur legt de klemtoon op theoretische kennis en het wetenschappelijk aspect van de dingen. Een burgerlijk ingenieur vraag zich af waarom iets werkt, en hoe systemen kunnen worden ontworpen die problemen oplossen.

Profiel van een student burgerlijk ingenieur:

 • Interesse in wiskunde en wetenschappen
 • Geboeid door technologie en innovatie
 • Op basis van wiskundige modellen nieuwe processen, producten en systemen ontwikkelen om een antwoord te bieden aan maatschappelijke behoeften
 • Graag op een abstract niveau redeneren
 • Bereidheid tot diepgang, nauwkeurigheid en volledigheid
 • Goede wiskundige basis, 6u of meer wiskunde in het secundair onderwijs (ASO)

De opleiding industrieel ingenieur legt de klemtoon op toepassingen. Een industrieel ingenieur vraagt zich af hoe iets werkt en kijkt naar de praktische uitvoering van de ideeën.

Profiel van een student industrieel ingenieur:

 • Interesse voor wiskunde, wetenschappen, techniek en technologie
 • Vooral geïnteresseerd in toepassingsgerichte kennis
 • Graag op een creatieve manier, gebaseerd op wetenschappelijke kennis, praktische problemen oplossen
 • Graag probleemoplossend en toepassingsgericht werken
 • Bereidheid tot diepgang, nauwkeurigheid en volledigheid
 • Je hebt in het secundair onderwijs een sterke wiskundige en/of wetenschappelijke richting gevolgd

Wat is het verschil tussen een professionele bachelor en een industrieel ingenieur? En hoe zit dat met de doorstroom?

"Is het niet beter om eerst te beginnen met een professionele bachelor om daarna via het schakelprogramma het diploma van industrieel ingenieur te behalen?"

Je kan kiezen voor een professionele bacheloropleiding aan een hogeschool, of een masteropleiding aan een universiteit. Een professionele bacheloropleiding is sterk praktijkgericht; de theorie komt daar in mindere mate aan bod. De focus ligt op het verwerven van een degelijke praktische kennis in het gekozen domein en minder op het zelf creëren van nieuwe concepten of toepassingen. Universitair onderwijs daarentegen, waaronder de opleiding industriële wetenschappen, is gebaseerd op vernieuwend wetenschappelijk onderzoek, als basis voor innovatieve concepten en toepassingen.

Als je van een professionele bachelor wilt doorstromen naar een master industriële wetenschappen, dan moet je eerst een schakelprogramma volgen. Een schakelprogramma omvat ten hoogste 90 studiepunten. Na het afwerken van het schakelprogramma heb je toegang tot de aansluitende masteropleiding (1 jaar of 60 studiepunten).

In de schakelprogramma’s naar de masteropleidingen industrieel ingenieur zijn er twee trajecten mogelijk: een regulier traject en een verkort traject. Je komt in aanmerking voor het verkort traject, en krijgt dus studieduurvermindering in het schakelprogramma, als je voldoet aan twee voorwaarden:

 1. In je voorafgaande professionele bacheloropleiding heb je een gemiddeld percentage behaald van minstens 70% voor het volledige traject
 2. Je slaagt voor de bekwaamheidsproef.

In de bekwaamheidsproef worden een aantal basisvakken van de domeinspecifieke ingenieursvorming bevraagd. Je kan enkel deelnemen aan de bekwaamheidsproef als je voldoet aan de eerste voorwaarde.

Opgelet: voor sommige opleidingen komen enkel studenten met een bepaalde vooropleiding in aanmerking voor het verkort traject.

De bekwaamheidsproef worden éénmalig georganiseerd op woensdag 7 én vrijdag 9 september 2022 en je bent verplicht om op beide data aan de testen deel te nemen! Deadline om in te schrijven is 6 juli 2022!

Meer info: https://www.ugent.be/ea/nl/opleidingen/zij-instroom/schakelprogrammas.

  Als je een goede vooropleiding hebt – een opleiding met voldoende uren wiskunde en wetenschappen – , als je gemotiveerd bent en bereid bent om je in te zetten voor je studies en je einddoel is om industrieel ingenieur te worden, dan is het aan te raden om onmiddellijk te starten in de opleiding industriële wetenschappen. De opleiding industriële wetenschappen bouwt immers verder op je voorkennis wiskunde uit het secundair onderwijs. Als je start in een professionele bachelor dan zal jouw voorkennis wiskunde erop achteruitgaan, aangezien dit een minder theoretische opleiding is. In het schakeljaar krijg je dan een stevig pakket wiskunde dat teruggrijpt naar jouw kennis van het secundair.

  Uit onderstaande grafiek blijkt duidelijk dat een overstap van een professionele bachelor naar een master industriële wetenschappen niet zo evident is. 

  Studierendement studenten schakelprogramma FEA

  Gemiddeld behaalt slechts 15%  van de ingeschreven studenten het getuigschrift van het schakelprogramma na 1 jaar. 18% behaalt het getuigschrift na 2 jaar en nog eens 13% behaalt het getuigschrift na meer dan 2 jaar studies. Gemiddeld 54 % van alle studenten die in het AJ 2014-2015 tem AJ 2018-2019 gestart zijn hebben nog altijd hun getuigschrift niet behaald. Hieronder vallen de studenten die in het AJ 2021-2022 nog bezig zijn, de opleiding ondertussen stopgezet hebben of zich geheroriënteerd hebben.

   Kan ik industrieel ingenieur studeren en nadien burgerlijk ingenieur: hoeveel jaar in totaal is dit dan?

  Als je het diploma van industrieel ingenieur behaald hebt, kan je nog verder studeren voor burgerlijk ingenieur. Er zijn twee mogelijkheden, afhankelijk van je behaalde diploma:

  • Via een aangepast brugprogramma kan je rechtstreeks starten in 1ste master van de opleiding ingenieurswetenschappen. Deze rechtstreekse doorstroom is meestal enkel mogelijk binnen hetzelfde kennisdomein. Dit betekent concreet dat je dan eerst vier jaar industrieel ingenieur studeert en dan aansluitend 2 jaar master burgerlijk ingenieur. De studenten die dit programma volgen, zullen minder keuzevakken hebben in de masteropleiding burgerlijk ingenieur en in de plaats daarvan krijgen ze nog enkele vakken uit de bachelor van de opleiding burgerlijk ingenieur en een speciaal ingericht brugvak (wiskundige modellering in de ingenieurswetenschappen).
  • Via een voorbereidingsprogramma kan je op basis van je bachelordiploma instromen in een aantal inhoudelijk verwante masteropleidingen burgerlijk ingenieur. Je moet dan wel eerst het voorbereidingsprogramma afwerken (min. 30 SP en max. 90 SP) alvorens te starten met de masteropleiding zelf.  Dit betekent in concreto meer dan 2 jaar studeren extra.  

  Wat is het verschil tussen master informatica, industrieel ingenieur informatica & burgerlijk ingenieur computerwetenschappen?

  Een masteropleiding informatica in de faculteit wetenschappen leert jou de basisprincipes aan, met veel aandacht voor datastructuren, algoritmen en formele talen.

  De masteropleiding industriële wetenschappen: informatica concentreert zich op het aanleren van praktische ervaring met programmeertalen en software technologieën; algoritmen en datastructuren komen ook aan bod in de opleiding. De academische bachelor van drie jaar wordt gevolgd door één masterjaar. Er wordt aandacht besteed aan hoe in de industrie informatica aangewend wordt om nieuwe producten en innovaties te brengen. Er zijn veel praktische labosessies met begeleiding gedurende de ganse opleiding. De opleiding start ook met algemene ingenieursvakken (1ste en deel van 2de bachelor) om daarna te gaan specialiseren.

  Als student burgerlijk ingenieur computerwetenschappen krijg je eerst algemene ingenieursvakken met een ruim aandeel wiskunde in de eerste twee jaar, om een grondige basis te vormen. Vanaf het tweede jaar komen meer vakken computerwetenschappen aan bod, waarin eerst de basis gelegd wordt en vervolgens ook praktische oefeningen gemaakt worden onder begeleiding. De bacheloropleiding duurt 3 jaar en de masteropleiding 2 jaar. Nadruk in de master ligt op het aanleren van principes, die jou in staat stellen op een innovatieve manier oplossingen aan te reiken voor problemen die zich kunnen stellen.

  Wat is het verschil tussen burgerlijk ingenieur civil engineering, industrieel ingenieur bouwkunde en (burgerlijk ir.-)architect?

  Burgerlijk ingenieur Civil Engineering

  Als burgerlijk ingenieur ben je dikwijls meer betrokken bij de studie van de stabiliteit, funderingen en technieken, en onderzoek naar nieuwe technieken voor bruggenbouw, glasconstructies, wegenbouw, etc.

  Industrieel ingenieur bouwkunde

  Eens afgestudeerd kom je vooral terecht in de uitvoering van bouwwerken, bij de realisatie van diverse bouwconstructies en stabiliteitsberekeningen. Je bent vaak verantwoordelijk voor de project- en werfleiding.

  (Burgerlijk ingenieur-)architect

  Als (burgerlijk ingenieur-)architect heb je meer te maken met de opmaak van het ontwerp en het concept van de constructie. Constructie is onderdeel van een globale aanpak van alle aspecten van het ontwerpprobleem.

  Wat kan ik later doen met een diploma van ingenieur? Vind ik gemakkelijk werk?

  Filmpje 'De industrieel ingenieur aan het werk'

  Bachelorbrochure: rubriek “Aan het werk”, p. 43-45. Hier vind je per afstudeerrichting een overzichtje van de beroepsmogelijkheden.  

  Ingenieurs aan het werk: Reeks filmpjes waarin jonge ingenieurs vertellen over hun job, met beelden van de werkvloer.

  Ik ben industrieel ingenieur: website met getuigenissen van ingenieurs over hun studiekeuze en loopbaan.

  Er is een permanent tekort aan ingenieurs. De vraag naar afgestudeerde ingenieurs is dan ook groot. De industrie apprecieert vooral het analytisch en kritisch denkvermogen van de ingenieur. Hierdoor ben je in veel sectoren en functies inzetbaar.

  Tijdens je opleiding kom je al in contact met bedrijven via bedrijfsbezoeken, al dan niet verplichte stages en via masterproeven in samenwerking met bedrijven. Daarnaast organiseert onze studentenvereniging Hermes jaarlijks een job- en stagebeurs.

  Waar kom ik terecht?

  • Bedrijfswereld
  • Publieke sector
  • Onderwijs (zowel secundair onderwijs als hoger onderwijs)
  • Studiebureaus
  • Dienstensector (banken, verzekeringen, …)

  Functies

  • Management
  • Productie en technische functies
  • Commerciële functies
  • Onderzoek
  • Ontwerp en ontwikkeling
  • Advies en controle
  • Opleiding

  Vind ik gemakkelijk werk?

  Aantal schoolverlaters % werkzoekenden na 1 jaar
  Burgerlijk ingenieur 696 1,4%
  Burgerlijk ingenieur-architect 119 1,7%
  Industrieel ingenieur 1.431 2,3%
  Bio-ingenieur 354 4,5 %
  Alle masteropleidingen 14.393 4,3%
  Alle opleidingen hoger onderwijs (HBO5, PBA, ABA en MA) 33.752 4,5%

  VDAB schoolverlatersrapport editie 2021 – opvolgingsjaar 2020

  Wat zijn de slaagcijfers in het eerste jaar?

  Concrete cijfers geven is moeilijk. Sinds de invoering van de Ba-Ma structuur en de flexibilisering ervan werkt men in het hoger onderwijs met studiepunten. Er kan niet langer gesproken worden van ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ in (het eerste jaar van) het hoger onderwijs.

  We kunnen je wel verwijzen naar de Onderwijskiezer van Vlaamse Gemeenschap (gebaseerd op het aantal generatiestudenten in de periode 2014-2015 t.e.m. 2019-2020).

  Daar vind je het studierendement terug van de verschillende opleidingen in het hoger onderwijs → is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.

  De participatiegraad geeft weer hoeveel % van de leerlingen t.o.v. van alle afgestudeerden uit een bepaalde studierichting in het SO zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs. Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.

  Er wordt hier alleen rekening gehouden met jongeren die zich

  • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs inschrijven
  • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
  • met een DIPLOMACONTRACT,
  • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

  Studierendement 1ste bachelor in de industriële wetenschappen

  Studierendement 1ste bachelor industriële wetenschappen

  Wat als blijkt dat het me toch niet ligt, kan ik dan veranderen zonder een volledig jaar te moeten overdoen?

  Als je van opleiding verandert vóór 1 december, dan krijg je zowel je leerkrediet als je flexibel inschrijvingsgeld terug. Vanuit UGent adviseren we om te heroriënteren vóór 15 november. Je nieuwe faculteit zal beslissen of je al dan niet nog eerstesemestervakken van je nieuwe opleiding zult kunnen opnemen.

  Bij de start van het tweede semester is het ook mogelijk om te heroriënteren vóór 1 maart. Hiervoor moet je contact opnemen met de trajectbegeleider van de nieuwe opleiding om na te gaan voor welke vakken kan worden ingeschreven. Het flexibel inschrijvingsgeld van het tweede semester krijg je terug alsook het leerkrediet voor vakken van het tweede semester en voor jaarvakken.

  Studenten die vroeg heroriënteren (bijvoorbeeld na de drie weken) kunnen in de nieuwe opleiding vaak nog alle vakken opnemen, en zijn dus niets ‘verloren’. Studenten die pas later (bijvoorbeeld rond 15 november of bij de start van het tweede semester) heroriënteren, kunnen in de nieuwe opleiding meestal niet meer alle vakken van het eerste jaar opnemen en starten in de nieuwe opleiding dus reeds met een geïndividualiseerd traject (GIT).

  Welke begeleiding is er voorzien voor studenten?

  Vakinhoudelijke ondersteuning voor wiskunde I en II, algemene chemie en fysica. Je krijgt extra uitleg bij de leerstof (zowel theorie als oefeningen), richtlijnen over de examens, feedback bij de testen, … Dit kan individueel, in kleine groep (bv. in een studiegroep) of in grotere groep (bv. rond specifieke thema’s of voor de feedback).

  Vakinhoudelijke begeleiding na afspraak met de lesgevers voor de andere vakken.

  Algemene studiebegeleiding: studieplanning, studiemethode, zoeken naar oplossingen bij studieproblemen.

  Studietrajectbegeleiding: advies en info over geïndividualiseerd traject, bijzonder statuut, heroriëntering, begeleiding studietraject en -vooruitgang.

  • Study-coaches: hogerejaarsstudent coacht een groepje eerstejaars en organiseert enkele studiegerelateerde en/of ontspanningsactiviteiten waardoor het groepsgevoel gestimuleerd wordt.
  • Onthaaldag
  • Studentenvereniging Hermes: cursusverkoop, wegwijs campus, organisatie jobbeurs, …
  • Mentoring voor eerstejaars (= begeleiding door een student die al in een hoger jaar zit).

  Welke rekenmachines kunnen er gebruikt worden bij de evaluaties?

  Voor alle (niet-)periodegebonden evaluaties waarbij de student een rekenmachine mag gebruiken, is enkel het gebruik van het type TI-30XB MultiView of het type TI-30XS MultiView toegelaten (tenzij anders gemeld door de verantwoordelijke lesgever).

  Meer info

  Is een laptop verplicht en welke vereisten zijn er voor een laptop?

  Een laptop is verplicht en noodzakelijk vanaf het eerste bachelorjaar.

  Lees meer over de minimumvereisten.

  Studenten die het financieel moeilijk hebben, kunnen aankloppen bij de Sociale Dienst van de UGent; zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een studiefinanciering geven aan studenten, onder de vorm van een toelage of een renteloze studielening.

  Kan ik naar het buitenland tijdens mijn studies?

  Veel (toekomstige) studenten denken bij internationalisering standaard aan het Erasmus programma. Als faculteit zetten wij echter in op verschillende formats, en Erasmus is dus niet de enige (of belangrijkste) mogelijkheid om een buitenlandse ervaring op te doen. Er is "voor elk wat wils", zowel lange alsook kortere verblijven zijn mogelijk.

  Mogelijkheden vanuit de faculteit (zowel voor industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur als burgerlijk ingenieur-architect).

  • Erasmus Belgica: uitwisseling voor studie in Franstalig België (1 of 2 semesters)
  • Erasmus: uitwisseling voor studie in de EU & Zwitserland (1 of 2 semesters)
  • Uitwisseling voor studie buiten Europa (1 of 2 semesters)
  • Stage, zowel binnen als buiten Europa, eventueel ondersteund via IAESTE (meer dan 80 landen wereldwijd), FEA is de pionier/trekker van IAESTE in België, van 6 weken tot 1 jaar, kan ook (deels) na afstuderen
  • Korte cursussen in Europa via BEST (typisch 1 week)
  • Ontwikkelingssamenwerking: veldwerk in “het zuiden” met een reisbeurs, van 1 maand tot 1 jaar
  • Internationale studiereizen
  • Summer schools

  Als ingenieur werk je meestal (of altijd) in een internationaal werkveld en zelfs al blijf je in België na het afstuderen, dan nog is het belangrijk en een voordeel om tijdens de studies een internationale ervaring op te doen.

  Wat houdt het Excellentieprogramma Innovation for Society in? Wie kan dit volgen?

  Wat?

  Vanaf het academiejaar 2021–2022 biedt de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur aan haar studenten een excellentieprogramma aan. Dit eenjarig programma, ‘Innovation for Society’, biedt gemotiveerde studenten een stevige intellectuele uitdaging, die zowel verbredend als verdiepend is. Het doel is om innovatieve en veelzijdige oplossingen voor belangrijke hedendaagse maatschappelijke problemen te bedenken en te implementeren.

  In het programma werken we rond jaarlijks wisselende thema’s, gelinkt aan een of meerdere van de United Nations Sustainable Development Goals. Dit thema bekijken we vanuit een Gentse of Belgische context en vanuit de rol die de ingenieur (m/v/x) kan spelen bij het behalen van die doelstelling(en).

  Voor wie?

  De doelgroep zijn goede, gemotiveerde en veelzijdige studenten die naast hun reguliere bachelor- of masteropleiding graag een jaar lang een stevige extra uitdaging willen aangaan. We mikken niet louter op topstudenten (op basis van studieresultaten), maar op een brede mix van profielen. Motivatie, enthousiasme en creativiteit spelen een doorslaggevende rol.

  Het programma kan enkel gevolgd worden door studenten met een inschrijving in een van de studieprogramma’s van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur die minstens het eerste bachelorjaar (industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect) volledig heeft afgewerkt. 

  Kan ik de educatieve master (Master of Science in de wetenschappen en technologie) combineren met mijn opleiding?

  De educatieve masteropleiding (EduMa - Master of Science in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting engineering en technologie) wordt in de meeste faculteiten aangeboden naast de reguliere domeinspecifieke masteropleidingen. Je kunt na je bacheloropleiding kiezen voor de domeinspecifieke masteropleidingen of de educatieve masteropleiding. Wie voor de educatieve masteropleiding kiest, wordt leraar zonder extra studietijd. Voor de ingenieurswetenschappen (‐architectuur) en de industriële wetenschappen is een keuze voor de EduMa meteen na de bachelor niet evident. Als je dit traject volgt, behaal je immers de beroepstitel niet.

  De faculteit zet daarom in op het verkorte traject van 60 studiepunten, waarop je kan inschrijven na de reguliere masteropleiding (=zij‐instroom). Decretaal gezien is de UGent echter verplicht om je ook de mogelijkheid te bieden om de opleiding meteen na de bachelor te volgen, via de geïntegreerde masteropleiding.

  Programma

  • Geïntegreerde educatieve masteropleiding (samen aangeboden door de FEA en de FPPW). De geïntegreerde masteropleiding is bedoeld voor studenten die de EduMa meteen na de bacheloropleiding (180 SP) volgen. Je volgt 120 studiepunten, bestaande uit 45 studiepunten leraarsvakken en 75 studiepunten domeinspecifieke vakken (waarvan 60 studiepunten vakken en 15 studiepunten masterproef). Doordat er in de bacheloropleidingen industriële wetenschappen geen ruimte is om al leraarsvakken op te nemen, volg je verplicht een voorbereidingsprogramma met 15 studiepunten leraarsvakken als je kiest voor de geïntegreerde masteropleiding. In totaal heb je dan 315 SP afgelegd om het diploma van leraar te ontvangen binnen het geïntegreerde traject van de EduMa.
  • Verkort traject educatieve masteropleiding (aangeboden door FPPW, gezamenlijk diploma door FEA en FPPW). Het verkorte traject is bedoeld voor studenten die de EduMa volgen na hun masteropleiding (= zij‐instromers). Je hebt dan al 180 SP van de bachelor en 60 SP van je master afgewerkt. Je volgt enkel 60 studiepunten leraarsvakken. Die component leraar bestaat uit 45 studiepunten uit de geïntegreerde masteropleiding, en 15 studiepunten uit het voorbereidingsprogramma. In totaal heb je dan 300 SP afgelegd om 2 diploma’s te ontvangen: jouw ingenieursdiploma (met de beroepstitel van industrieel ingenieur) én het diploma van leraar.
  • Meer info over de verschillende afstudeerrichtingen in deze educatieve master

  Welke vakdidactieken je kan opnemen, is afhankelijk van de voorafgaande bacheloropleiding. Aan elke vakdidactiek is een lijst van bachelordiploma’s verbonden die toegelaten worden tot de vakdidactiek. De toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde in alle Vlaamse universiteiten.

  Waarom kiezen voor de faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur?

  Filmpje 'Waarom industrieel ingenieur aan de UGent studeren?'

  • Onderwijs en onderzoek op hoog internationaal niveau
  • Faculteit prominent aanwezig in internationaal onderzoek
  • Faculteit zet sterk in op internationalisering in het onderwijs
  • Veelzijdige vorming, met heel veel keuzemogelijkheden.
  • De faculteit besteedt veel aandacht aan het duurzaamheidsaspect. Als ingenieur ben je in dit maatschappelijk verhaal een heel belangrijke speler. Je geeft de toekomst mee vorm!
  • Faculteit stimuleert ondernemerschap bij haar studenten
  • Zeer intense en goed georganiseerde begeleiding
  • Zeer nauwe samenwerking tussen de opleidingen burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en industrieel ingenieur
  • Studentenvereniging Hermes zorgt voor een warm en aangenaam onthaal van de studenten
  • Gent is een fantastische stad om te studeren. Gent is een bruisende studentenstad met veel cultuur, kunst, sport en ontspanningsmogelijkheden voor studenten
  • Gent is ook het epicentrum voor onderzoek, innovatie en ondernemerschap. Het merendeel van onze onderzoekscentra bevindt zich op Campus Ardoyen. Samen met een veertigtal onderzoeksgerichte bedrijven die in totaal 1500 personen tewerkstellen, vormen ze het Wetenschapspark Ardoyen
  • Heel veel jobmogelijkheden na afstuderen!
  • UGent staat in de Shangai ranking het hoogste gerangschikt van alle Belgische universiteiten (UGent op plaats 71 en KU Leuven op plaats 87) en de Shangai ranking is de belangrijkste ranking in de wereld voor universiteiten!

  Hoe zal er volgend academiejaar les gegeven worden?

  We kunnen nu nog niet voorspellen hoe de situatie i.v.m. Covid-19 er volgende academiejaar zal uitzien en wat er dus zal toegelaten zijn. Waarschijnlijk zal het een combinatie worden van online en on-campus lessen.