Veelgestelde vragen over de opleiding ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur)

Hoe is de opleiding opgebouwd?

Bekijk het filmpje: Maak kennis met de opleiding burgerlijk ingenieur.

1ste bachelor Gemeenschappelijk jaar algemene vorming 60 studiepunten
2e bachelor
3de bachelor

Opleiding specifieke vorming: keuze uit 7 afstudeerrichtingen:

- Biomedische ingenieurstechnieken

- Bouwkunde

- Chemische technologie en materiaalkunde

- Computerwetenschappen

- Elektrotechniek

- Toegepaste natuurkunde (uniek in Vlaanderen)

- Werktuigkunde-elektrotechniek
120 studiepunten
1ste master
2de master

Gespecialiseerde vorming:

- Master of Science in Bioinformatics: afstudeerrichting Engineering

- Master of Science in Biomedical Engineering

- Master of Science in Chemical Engineering

- Master of Science in Civil Engineering

- Master of Science in Computer Science Engineering

- Master of Science in Electrical Engineering: Communication and Information Technology - Electronic Circuits and Systems

- Master of Science in Electromechanical Engineering: Control Engineering and Automation - Electrical Power Engineering - Maritime Engineering (unieke opleiding) - Mechanical Construction - Mechanical Energy Engineering

- Master of Science in Engineering Physics (unieke opleiding)

- Master of Science in Fire Safety Engineering (unieke opleiding)

- Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research (unieke opleiding): Manufacturing & Supply Chain Engineering - Transport & Mobility Engineering

- Master of Science in Photonics Engineering

- Master of Science in Sustainable Materials Engineering

- European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics

- International Master of Science in Fire Safety Engineering

- International Master of Science in Textile Engineering (unieke opleiding)

120 studiepunten

Het eerste jaar is volledig gemeenschappelijk. De focus ligt hier vooral op een stevige basisvorming in wiskunde en wetenschappen. Deze vakken worden aangevuld met het projectvak “Modelleren, maken en meten” en het vak “Duurzaamheid, ondernemerschap en ethiek”.

Gedurende de eerste lesmaand krijg je het vak Basiswiskunde. Dit vak frist de wiskunde uit het secundair onderwijs op en verdiept en vult aan waar nodig zodat je optimaal voorbereid bent op de rest van de opleiding.

Vanaf het tweede jaar maak je een keuze uit één van de 7 afstudeerrichtingen. Wiskunde en wetenschappen worden dan aangevuld met meer technische vakken: algemene ingenieursvakken en specialisatievakken in het gekozen vakdomein (je afstudeerrichting). Maatschappelijk vormende vakken en de projectlijn blijven doorheen de opleiding behouden. Zo stimuleren we je creativiteit, communicatievaardigheden, ontwerpvaardigheden en zelfwerkzaamheid.

Na de bachelor kies je voor één van onze 15 masteropleidingen. In de tweejarige masteropleiding zal je zowel je kennis verbreden, alsook je verder specialiseren in je vakgebied. Er zijn nog een aantal verplichte vakken, maar je kan ook kiezen uit een uitgebreid pakket aan keuzevakken, waaronder een stage, in binnen- of buitenland. De opleiding legt enerzijds de klemtoon op geavanceerde industriële toepassingen en technieken en anderzijds op de creatie van nieuwe kennis, innovatie dus. Die combinatie is een typisch kenmerk van de opleiding.

De masteropleidingen in de ingenieurswetenschappen worden in het Engels gedoceerd. Op die manier word je voorbereid op het internationale aspect van het ingenieursberoep, en leer je het Engelstalig vakjargon kennen. Daarnaast zal je ook in contact komen met internationale studenten die dezelfde opleiding volgen. Als je dat wilt, kan je een Nederlandstalig alternatief volgen.

Welke vakken krijgen we in het eerste jaar?

Is er veel wiskunde in het eerste jaar / in de opleiding?

In de opleiding burgerlijk ingenieur is er een stevig pakket wiskunde in 1ste en 2de bachelor. Dit is noodzakelijk, omdat je als ingenieur later in je job veel beslissingen zult moeten nemen op basis van wiskundige modellen. Dit is kenmerkend voor de opleiding en maakt ook het verschil met de opleiding industrieel ingenieur. Burgerlijk ingenieurs zijn conceptuele denkers. Industrieel ingenieurs zijn veeleer toepassingsgericht.

 In 1ste bachelor starten we met het vak Basiswiskunde in de eerste drie lesweken. Dit vak frist de wiskunde uit het secundair onderwijs op en verdiept en vult aan waar nodig, zodat je optimaal voorbereid bent op de rest van de opleiding.

Aantal studiepunten wiskunde in bachelor

Ik volg 6u wiskunde, is dat voldoende om te starten?

Om met succes de opleiding burgerlijk ingenieur te doorlopen is het sterk aangeraden om 6u wiskunde of meer gevolgd te hebben in de derde graad secundair onderwijs. De meeste studenten komen uit ASO richtingen met pool wiskunde of TSO richting industriële wetenschappen (de sterkste leerlingen).

Aantal uren wiskunde in SO

Onderwijsvorm SO

5 uur en meer

ASO

TSO

KSO

BSO

Burgerlijk ingenieur

99,28 %

96,90 %

2,96 %

0,10 %

0,04 %

Burgerlijk ingenieur-architect

95,52 %

93,40 %

3,54 %

2,74 %

0,30 %

Industrieel ingenieur

89,04 %

79,20 %

20,40 %

0,20 %

0,20 %

Cijfers uit UGI, AJ 2017-2018 t.e.m. AJ 2021-2022, alle studenten bacheloropleidingen. Dit zijn cijfers van de instroom van studenten, geen slaagkansen!

Naast voorkennis en intelligentie is inzet en motivatie ook heel belangrijk om te slagen.

Hoe zit dat met de ijkingstoetsen?

Hoe kan ik me voorbereiden op de studies van burgerlijk ingenieur?

Ik heb zeer weinig fysica en scheikunde gekregen in het middelbaar; is dat een probleem?

Niet noodzakelijk. De lessen natuurkunde en scheikunde starten met een herhaling van al de nodige stof ("start vanaf nul"), zodat iedereen na 2-3 weken op hetzelfde niveau zit. Voor wie het wenst, is er ook een zomercursus scheikunde.

Naast motivatie en de nodige inzet, is bereidheid tot diepgang, nauwkeurigheid en volledigheid ook belangrijk, het gaat zeker niet enkel over voorkennis, maar ook over intrinsieke attitudes die best aanwezig zijn.

 • Zomercursus scheikunde: aan te raden voor wie weinig scheikunde heeft gekregen in de laatste jaren secundair onderwijs.

Wat is de verhouding theorie/oefeningen? Hoeveel praktijk zit er in de opleiding?

Belangrijke principes uit de theorielessen worden steeds ingeoefend. Er worden soms ook opdrachten meegegeven om thuis op te lossen. Voor wiskunde en basiswetenschappelijke vakken zijn er ongeveer evenveel oefeningen als theorie.

Doorheen de bachelor loopt er ook een projectlijn, waar je kennis maakt met de praktijk van een burgerlijk ingenieur. Dit begint al in het 1ste semester van 1ste bachelor met het vak "Modelleren, maken en meten". Daarin zal je een project uitwerken met een groepje medestudenten, onder begeleiding van een onderzoeker. Samen staat de groep in voor een ontwerp, de taakverdeling en de schriftelijke en mondelinge rapportering. In het vak “Duurzaamheid, ondernemerschap en ethiek” (2de semester van 1ste bachelor) zal je de basisprincipes van deze disciplines concreet toepassen op het projectonderwerp van het vak “Modelleren, maken en meten” in de DOE-week. Deze week is volledig gewijd aan dit vak.

Ook in de daaropvolgende jaren zal je in groep projecten kunnen uitvoeren.

Hoe kan ik mezelf tijdens het jaar testen?

We starten het academiejaar met o.a. het vak Basiswiskunde. In dit vak frissen we je kennis uit het secundair onderwijs grondig op en verdiepen we ze en vullen we ze aan waar nodig. Zo zorgen we ervoor dat je optimaal voorbereid bent op de rest van de opleiding. Dit vak loopt drie weken, en op het einde van deze drie weken is er een test.

Daarnaast zijn er ook tussentijdse testen. Deze tussentijdse testen tellen mee voor 10% tot 25% van de totale punten van deze vakken. Ideaal om te testen of de basisprincipes voldoende begrepen zijn.

Wat is het verschil tussen de opleiding burgerlijk ingenieur aan UGent of KULeuven?

Er is geen verschil in niveau tussen de opleidingen aangeboden aan UGent en KU Leuven.

 • UGent en KU Leuven zijn 2 verschillende instellingen met elk een eigen visie en beleid.
 • Het aanbod van de opleidingen verschilt een beetje. UGent heeft een aantal opleidingen die uniek zijn in Vlaanderen, waaronder toegepaste natuurkunde (bachelor en master), maar ook de masteropleidingen Fire safety engineering, Industrial engineering en operations research, Textile engineering (international), afstudeerrichting Maritime Engineering binnen de master Electromechanical Engineering.
 • Ook de opbouw van de opleidingen verschilt lichtjes. Aan de UGent is het eerste jaar volledig gemeenschappelijk en kiezen de studenten vanaf het tweede jaar een afstudeerrichting. Aan de KU Leuven bestaat de opleiding uit twee delen van elk drie semesters. Het eerste deel is gemeenschappelijk en geeft je een uitgebreide wetenschappelijke basis mee. In het tweede deel kies je een hoofd- en een nevenrichting.
 • Eigen aan de opleiding aan de UGent is Basiswiskunde en het systeem van de tussentijdse testen (zie vraag 'Hoe kan ik mezelf tijdens het jaar testen?').
 • UGent stimuleert ondernemerszin bij haar studenten: naast het verplichte vak “Duurzaamheid, ondernemerschap en ethiek, kunnen de studenten tijdens hun opleiding nog ondernemersvakken kiezen. UGent heeft tevens ook het Expertisecentrum Durf Ondernemen (DO!). Het is het eerste aanspreekpunt voor alle UGent'ers die denken aan ondernemen en het vormt een springplank naar verdere begeleiding bij aansluitende diensten en programma's. Voornaamste doel van Durf Ondernemen is om zoveel mogelijk studenten ondernemende competenties te laten verwerven en om de officiële student-ondernemers optimaal te begeleiden en te ondersteunen bij de uitbouw van hun onderneming.
 • Duurzaamheidsdenken wordt doorheen de ganse opleiding gestimuleerd, te beginnen met het vak “Duurzaamheid, ondernemen en ethiek” in 1ste bachelor.
 • De faculteit zet heel sterk in op internationalisering. Er zijn vele opties: Erasmus, samenwerking met internationale partners van de faculteit, stage in het buitenland (o.m. via IAESTE), veldwerk in het buitenland in het kader van een masterproef, summer schools en workshops (o.m. georganiseerd door BEST), …
 • Studentenkring VTK ondersteunt je op heel wat vlakken tijdens je studies. VTK staat in voor de cursusverkoop, de opvang en begeleiding van de eerstejaarstudenten tijdens de onthaaldag. Hogerejaarsstudenten geven je graag advies bij de verwerking van de leerstof. Daarnaast organiseert VTK jaarlijks een job- en stage-event. En natuurlijk zorgen zij ook voor de nodige ontspanning met culturele activiteiten, sport en feesten.
 • UGent heeft een eigen loopbaanplatform, UGent Career Center voor al haar studenten en alumni. Daarnaast organiseert de studentenkring VTK ook een eigen job- en stagebeurs.
 • De faculteit hecht veel belang aan het welbevinden van haar studenten. Daarom voorzien we heel wat ondersteuning. Onze studiebegeleiders bieden niet alleen vakinhoudelijke begeleiding aan zoals uitleg bij theorie en oefeningen, zowel individueel als in kleine groepjes, maar helpen je ook op weg met meer algemene studieondersteuning, zoals planning, organisatie en studiemethode. En voor vragen omtrent je studieloopbaan kan je altijd terecht bij de trajectbegeleiding. Voor je spreek- en schrijfopdrachten die je doorheen je studies krijgt, eerst in het Nederlands en nadien in het Engels, kan je, indien je daar nood aan hebt, terecht bij de dienst Taalbegeleiding en –advies.
 • De faculteit is nauw betrokken bij wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Samen met de UGent zijn we partner in het innovatiebeleid van de stad Gent. Onze onderzoekscentra bevinden zich grotendeels op het wetenschapspark Ardoyen, samen met een veertigtal onderzoeksgerichte bedrijven. Je zal tijdens je studies dus vertoeven in een zeer innovatieve omgeving. Via onze alumnivereniging AIG kan je na je studies een uitgebreid netwerk met collega's uit de industrie en de academische wereld uitbouwen.
 • De stad Gent is een fantastische stad om te studeren. Gent is een multiculturele en vooral multifunctionele stad. Alle belangrijke functies zijn aanwezig in onze stad: economie en industrie, haven, handel, politiek en administratie, toerisme, cultuur, sport en natuurlijk onderwijs. Je krijg dus volop kansen om een netwerk uit te bouwen tijdens je studies.

Wat is het verschil tussen burgerlijk ingenieur en bio-ingenieur?

Burgerlijk ingenieurs en bio-ingenieurs zijn beiden ingenieurs die kennis creëren, nieuwe concepten bedenken of nieuwe toepassingen ontwikkelen, op basis van wetenschappelijke inzichten. Beiden worden getraind om op een meer generiek en abstract niveau te redeneren.

In de opleiding tot burgerlijk ingenieur ligt de focus op technologie voor mens en maatschappij. In de opleiding tot bio-ingenieur ligt de focus op technologie voor de levende materie (zoals planten en dieren) en haar omgeving.

Opleiding

Wat is het verschil tussen industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur en masteropleiding wetenschappen?

Ingenieurs Verschil

Burgerlijk ingenieur

De opleiding burgerlijk ingenieur legt de klemtoon op theoretische kennis en op het wetenschappelijk aspect van de dingen -> een burgelijk ingenieur vraagt zich af waarom iets werkt, en hoe systemen kunnen worden ontworpen die problemen oplossen.

Industrieel ingenieur

De opleiding industrieel ingenieur legt de klemtoon op toepassingen → een industrieel ingenieur vraagt zich af hoe iets werkt en kijkt naar de praktische uitvoering van de ideeën.

Master Wetenschappen

De master wetenschappen legt de klemtoon op de wetenschap zelf: informatica, chemie en kijkt minder naar hoe deze wetenschap kan gebruikt worden in een praktische context (dus minder toepassingen).

Wat is het verschil tussen een master natuurkunde en burgerlijk ingenieur: toegepaste natuurkunde?

De masteropleiding natuurkunde concentreert zich vooral op de fundamentele principes van natuurkunde (‘de natuurkundige fenomenen’). In de opleiding ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde (burgerlijk ingenieur) zie je deze principes ook, maar de opleiding is ruimer en focust vooral op vragen zoals "Hoe kunnen we op basis van deze principes producten maken, die voor de maatschappij zeer nuttig zijn" en "Hoe worden deze principes in de industrie toegepast om innovaties te brengen".

De opleiding toegepaste natuurkunde is vooral gericht op het onderzoek naar toepassingen van de natuurkunde, zoals het ontwerp van nieuwe materialen, nieuwe types elektronische en optische componenten, complexe systemen, innovatieve medische technieken en nieuwe vormen van energieopwekking.

Het programma omvat enerzijds een flinke dosis natuurkundige opleidingsonderdelen (zoals kwantummechanica, vastestoffysica, elektromagnetisme, plasmafysica en subatomaire fysica) en anderzijds ingenieurscompetenties (zoals systeemontwerp en toepassingsgericht denken). De toepassingsgerichte component maakt het onderscheid tussen de master toegepaste natuurkunde en een master in de zuivere natuurkunde.

Wat is het verschil tussen master informatica, industrieel ingenieur informatica & burgerlijk ingenieur computerwetenschappen?

De masteropleiding informatica leert de studenten de basisprincipes aan, met veel aandacht voor datastructuren, algoritmen en formele talen.

De masteropleiding industriële wetenschappen: informatica concentreert zich op het aanleren van praktische ervaring met programmeertalen en software technologieën; algoritmen en datastructuren komen ook aan bod. De academische bachelor van drie jaar wordt gevolgd door één masterjaar. Er wordt aandacht besteed aan hoe in de industrie informatica aangewend wordt om nieuwe producten en innovaties te brengen. Er zijn veel praktische labosessies met begeleiding gedurende de ganse opleiding. De opleiding start met algemene ingenieursvakken (1ste jaar en deel van 2de jaar) om daarna te gaan specialiseren.

Studenten burgerlijk ingenieur computerwetenschappen krijgen eerst algemene ingenieursvakken met een ruim aandeel wiskunde in de eerste twee jaar, om een grondige basis te vormen. Vanaf het tweede jaar komen meer vakken computerwetenschappen aan bod, waarin eerst de basis gelegd wordt en vervolgens ook praktische oefeningen gemaakt worden onder begeleiding. De bacheloropleiding duurt 3 jaar en de masteropleiding 2 jaar. Nadruk in de master ligt op het aanleren van principes, die jou in staat stellen op een innovatieve manier oplossingen aan te reiken voor problemen die zich kunnen stellen.

Wat is het verschil tussen burgerlijk ingenieur civil engineering, industrieel ingenieur bouwkunde & (burgerlijk ir.-)architect?

Burgerlijk ingenieur Civil Engineering

Als burgerlijk ingenieur ben je dikwijls meer betrokken bij de studie van de stabiliteit, funderingen en technieken, en onderzoek naar nieuwe technieken voor bruggenbouw, glasconstructies, wegenbouw, etc.

Industrieel ingenieur bouwkunde

Eens afgestudeerd kom je vooral terecht in de uitvoering van bouwwerken, bij de realisatie van diverse bouwconstructies en stabiliteitsberekeningen. Je bent vaak verantwoordelijk voor de project- en werfleiding.

(Burgerlijk ingenieur-)architect

Als (burgerlijk ingenieur-)architect heb je meer te maken met de opmaak van het ontwerp en het concept van de constructie. Constructie is onderdeel van een globale aanpak van alle aspecten van het ontwerpprobleem.

Wat kan ik later doen met een diploma van ingenieur? Vind ik gemakkelijk werk?

Er is een permanent tekort aan ingenieurs. De vraag naar afgestudeerde ingenieurs is dan ook groot. De industrie apprecieert vooral het analytisch en kritisch denkvermogen van de ingenieur. Hierdoor ben je in veel sectoren en functies inzetbaar.

Tijdens de opleidingen kom je al in contact met bedrijven via bedrijfsbezoeken, al of niet verplichte stages, masterproeven in samenwerking met bedrijven. Daarnaast organiseert onze studentenvereniging VTK jaarlijks een job- en stagebeurs.

Waar kom ik terecht?

 • Bedrijfswereld
 • Publieke sector
 • Onderwijs
 • Studiebureaus
 • Dienstensector (banken, verzekeringen, …)
 • Gezondheidszorg

Functies

 • Management
 • Onderzoek
 • Ontwerp en ontwikkeling
 • Productie
 • Advies en controle
 • Opleiding

Vind ik gemakkelijk werk?

Aantal schoolverlaters

% werkzoekenden na 1 jaar

Burgerlijk ingenieur

696

1,4 %

Burgerlijk ingenieur-architect

119

1,7%

Industrieel ingenieur

1.431

2,3%

Bio-ingenieur

354

4,5 %

Alle masteropleidingen

14.393

4,3%

Alle opleidingen hoger onderwijs (HBO5, PBA, ABA en MA)

33.752

4,5%

Wat zijn de slaagcijfers in het eerste jaar?

Concrete cijfers geven is moeilijk. Sinds de invoering van de Ba-Ma structuur en de flexibilisering ervan werkt men in het hoger onderwijs met studiepunten. Er kan niet langer gesproken worden van ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’ in (het eerste jaar van) het hoger onderwijs.

We kunnen je wel verwijzen naar de Onderwijskiezer van Vlaamse Gemeenschap (gebaseerd op het aantal generatiestudenten in de periode 2013-2014 tem 2018-2019).

Daar vind je het studierendement terug van de verschillende opleidingen in het hoger onderwijs → is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.

De participatiegraad geeft weer hoeveel % van de leerlingen t.o.v. van alle afgestudeerden uit een bepaalde studierichting in het SO zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs. Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.

Er wordt hier alleen rekening gehouden met jongeren die zich

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs inschrijven
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Studierendement 1ste bachelor ingenieurswetenschappen

Wat als blijkt dat het me toch niet ligt, kan ik veranderen zonder een volledig jaar te moeten overdoen?

Als je van opleiding verandert vóór 1 december, dan krijg je zowel je leerkrediet als je flexibel inschrijvingsgeld terug. Vanuit UGent adviseren we om te heroriënteren vóór 15 november. Je nieuwe faculteit zal beslissen of je al dan niet nog eerstesemestervakken van je nieuwe opleiding zult kunnen opnemen.

Bij de start van het tweede semester is het ook mogelijk om te heroriënteren vóór 1 maart. Hiervoor moet je contact opnemen met de trajectbegeleider van de nieuwe opleiding om na te gaan voor welke vakken kan worden ingeschreven. Het flexibel inschrijvingsgeld van het tweede semester krijg je terug alsook het leerkrediet voor vakken van het tweede semester en voor jaarvakken.

Studenten die vroeg heroriënteren (bijvoorbeeld na de drie weken Basiswiskunde) kunnen in de nieuwe opleiding vaak nog alle vakken opnemen, en zijn dus niets ‘verloren’. Studenten die pas later (bijvoorbeeld rond 15 november of bij de start van het tweede semester) heroriënteren, kunnen in de nieuwe opleiding meestal niet meer alle vakken van het eerste jaar opnemen en starten in de nieuwe opleiding dus reeds met een geïndividualiseerd traject (GIT).

Welke begeleiding is er voorzien voor studenten?

Vakinhoudelijke ondersteuning voor de vakgebieden wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Je krijgt extra uitleg bij de leerstof (zowel theorie als oefeningen), richtlijnen over de examens, feedback bij de testen, ...

Algemene studiebegeleiding: studieplanning, studiemethode, zoeken naar oplossingen bij studieproblemen.

Studietrajectbegeleiding: advies en info over geïndividualiseerd traject, bijzonder statuut, heroriëntering, begeleiding studietraject en -vooruitgang.

Welke rekenmachine mag ik gebruiken bij evaluaties en examens?


Voor alle (niet-)periodegebonden evaluaties waarbij de student een rekenmachine mag gebruiken, is enkel het gebruik van het type TI-30XB MultiView of het type TI-30XS MultiView toegelaten (tenzij anders gemeld door de verantwoordelijke lesgever).

Meer info

Is een laptop verplicht en welke vereisten zijn er voor een laptop?


Een laptop is verplicht en noodzakelijk vanaf het eerste bachelor jaar.

Lees meer over de minimumvereisten

Studenten die het financieel moeilijk hebben, kunnen aankloppen bij de Sociale Dienst van de UGent; zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een studiefinanciering geven aan studenten, onder de vorm van een toelage of een renteloze studielening.

Kan ik naar het buitenland tijdens mijn studies?


Veel (toekomstige) studenten denken bij internationalisering standaard aan het Erasmus programma. Als faculteit zetten wij echter in op verschillende formats, en Erasmus is dus niet de enige (of belangrijkste) mogelijkheid om een buitenlandse ervaring op te doen. Er is "voor elk wat wils", zowel lange alsook kortere verblijven zijn mogelijk.

Mogelijkheden vanuit de faculteit:

 • Erasmus Belgica: uitwisseling voor studie in Franstalig België (1 of 2 semesters, tijdens de masteropleiding)
 • Erasmus: uitwisseling voor studie in de EU & Zwitserland (1 of 2 semesters, tijdens de masteropleiding)
 • Uitwisseling voor studie buiten Europa (1 of 2 semesters, tijdens de masteropleiding)
 • Stage, zowel binnen als buiten Europa, eventueel ondersteund via IAESTE (meer dan 80 landen wereldwijd), FEA is de pionier/trekker van IAESTE in België, van 6 weken tot 1 jaar, kan ook (deels) na afstuderen
 • Korte cursussen in Europa via BEST (typisch 1 week)
 • Ontwikkelingssamenwerking: veldwerk in “het zuiden” met een reisbeurs, van 1 maand tot 1 jaar
 • Europese/internationale masteropleiding: student verblijft telkens 1 semester in een partnerinstelling
 • Internationale studiereizen
 • Summer schools
 • Een deel van de masterproef in het buitenland afleggen (bijvoorbeeld (een deel van) het onderzoek in het buitenland uitvoeren)


Als ingenieur werk je meestal (of altijd) in een internationaal werkveld en zelfs al blijf je in België na het afstuderen, dan nog is het belangrijk en een voordeel om tijdens de studies een internationale ervaring op te doen.


Ik ben geïnteresseerd in wetenschappen en technologie. In welke opleiding start ik het best?

Burgerlijk ingenieur

Is het je einddoel burgerlijk ingenieur te worden, heb je voldoende voorkennis wiskunde, ben je vooral geïnteresseerd in conceptuele en theoretische kennis en de wetenschappelijke aspecten van techniek (de vraag naar het waarom en van hoe je tot een nieuw ontwerp komt) en ben je bereid hard te werken à onmiddellijk starten in deze opleiding en niet via de omweg van industrieel ingenieur en dan master burgerlijk ingenieur.

Profiel:

 • Interesse in wiskunde, wetenschappen
 • Geboeid door technologie en innovatie
 • Op basis van wiskundige modellen nieuwe processen, producten en systemen ontwikkelen om een antwoord te bieden aan maatschappelijke behoeften
 • Graag op een abstract niveau redeneren
 • Bereidheid tot diepgang, nauwkeurigheid en volledigheid
 • Goede wiskundige basis, 6u of meer wiskunde in het secundair onderwijs (ASO)

Industrieel ingenieur

Is het je einddoel om industrieel ingenieur te worden, heb je voldoende voorkennis wiskunde, ben je bereid hard te werken, ben je sterk geïnteresseerd in toepassingen en kijk je vooral naar de uitvoering van ideeën à kies dan voor industrieel ingenieur en niet via de omweg van het schakelprogramma. Waarom? Het schakelprogramma is een moeilijk/zwaar programma. In een professionele bachelor komt er weinig theorie aan bod. Na drie jaar studeren (prof. bachelor) is je kennis van wiskunde/fysica nog minder dan als je onmiddellijk na het S.O. start in de opleiding industrieel ingenieur. Het schakelprogramma omvat vooral theoretische vakken die teruggrijpen naar de leerstof van het 5de en 6de jaar S.O.

Profiel:

 • Interesse voor wiskunde, wetenschappen, techniek en technologie
 • Vooral geïnteresseerd in toepassingsgerichte kennis
 • Graag op een creatieve manier praktische problemen oplossen
 • Voorkennis van minstens 4u per week in het algemeen secundair onderwijs (ASO) / 6u of meer per week in het technisch secundair onderwijs (TSO)

Master Wetenschappen

Ben je vooral geïnteresseerd in een bepaalde wetenschap en minder in de toepassingen, kies dan voor een master wetenschappen.

Kan ik Industrieel Ingenieur studeren en nadien Burgerlijk ingenieur? Hoeveel jaar in totaal is dit dan?

Als je het diploma van industrieel ingenieur behaald hebt kan je ook nog verder studeren voor burgerlijk ingenieur. Er zijn twee mogelijkheden, afhankelijk van je behaalde diploma:

 • Via een aangepast brugprogramma kan je rechtstreeks starten in 1ste master van de opleiding ingenieurswetenschappen. Deze rechtstreekse doorstroom is meestal enkel mogelijk binnen het zelfde kennisdomein. Dit betekent concreet dat je dan eerst 4 jaar industrieel ingenieur studeert en dan aansluitend 2 jaar master burgerlijk ingenieur. De studenten die dit programma volgen, zullen minder keuzevakken hebben in het masteropleiding burgerlijk ingenieur en in de plaats daarvan krijgen ze nog enkele vakken uit de bachelor van de opleiding burgerlijk ingenieur of speciaal ingerichte ritsvakken (o.a. wiskundige modellering in de ingenieurswetenschappen).
 • Via een voorbereidingsprogramma kan je op basis van je bachelordiploma instromen in een aantal inhoudelijk verwante masteropleidingen burgerlijk ingenieur. Je moet dan wel eerst het voorbereidingsprogramma afwerken (min. 30 SP en max 90 SP) alvorens te starten met de masteropleiding zelf. Dit betekent in concreto meer dan 2 jaar studeren extra.

Welke ingenieursopleiding past het beste bij mij?

Opleiding

Wat houdt het Excellentieprogramma Innovation for Society in? Wie kan dit volgen?

Wat?

Vanaf het academiejaar 2021–2022 biedt de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur aan haar studenten een excellentieprogramma aan. Dit eenjarig programma, ‘Innovation for Society’, biedt gemotiveerde studenten een stevige intellectuele uitdaging, die zowel verbredend als verdiepend is. Het doel is om innovatieve en veelzijdige oplossingen voor belangrijke hedendaagse maatschappelijke problemen te bedenken en te implementeren.

In het programma werken we rond jaarlijks wisselende thema’s, gelinkt aan een of meerdere van de United Nations Sustainable Development Goals. Dit thema bekijken we vanuit een Gentse of Belgische context en vanuit de rol die de ingenieur (m/v/x) kan spelen bij het behalen van die doelstelling(en).

Voor wie?

De doelgroep zijn goede, gemotiveerde en veelzijdige studenten die naast hun reguliere bachelor- of masteropleiding graag een jaar lang een stevige extra uitdaging willen aangaan. We mikken niet louter op topstudenten (op basis van studieresultaten), maar op een brede mix van profielen. Motivatie, enthousiasme en creativiteit spelen een doorslaggevende rol.

Het programma kan enkel gevolgd worden door studenten met een inschrijving in een van de studieprogramma’s van de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur die minstens het eerste bachelorjaar (industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect) volledig heeft afgewerkt. 

Kan ik de educatieve master (Master of Science in de wetenschappen en technologie) combineren met mijn opleiding?

De educatieve masteropleiding (EduMa - Master of Science in de wetenschappen en technologie, afstudeerrichting engineering en technologie) wordt in de meeste faculteiten aangeboden naast de reguliere domeinspecifieke masteropleidingen. Je kunt na je bacheloropleiding kiezen voor de domeinspecifieke masteropleidingen of de educatieve masteropleiding. Wie voor de educatieve masteropleiding kiest, wordt leraar zonder extra studietijd. Voor de ingenieurswetenschappen (‐architectuur) is een keuze voor de EduMa meteen na de bachelor niet evident. Als je dit traject volgt, behaal je immers de beroepstitel niet. De faculteit zet daarom in op het verkorte traject van 60 studiepunten, waarop je kan inschrijven na de reguliere masteropleiding (=zij‐instroom). Decretaal gezien is de UGent echter verplicht om je ook de mogelijkheid te bieden om de opleiding meteen na de bachelor te volgen, via de geïntegreerde masteropleiding.

Programma

 • Geïntegreerde educatieve masteropleiding (samen aangeboden door de FEA en de FPPW). De geïntegreerde masteropleiding is bedoeld voor studenten die de EduMa meteen na de bacheloropleiding volgen. Je volgt 120 studiepunten, bestaande uit 45 studiepunten leraarsvakken en 75 studiepunten domeinspecifieke vakken (waarvan 60 studiepunten vakken en 15 studiepunten masterproef). Doordat er in de bacheloropleidingen ingenieurswetenschappen en industriële wetenschappen geen ruimte is om al leraarsvakken op te nemen, volg je verplicht een voorbereidingsprogramma met 15 studiepunten leraarsvakken als je kiest voor de geïntegreerde masteropleiding.
 • Verkort traject educatieve masteropleiding (aangeboden door FPPW, gezamenlijk diploma door FEA en FPPW). Het verkorte traject is bedoeld voor studenten die de EduMa volgen na hun masteropleiding (= zij‐instromers). Je volgt enkel 60 studiepunten leraarsvakken. Die component leraar bestaat uit 45 studiepunten uit de geïntegreerde masteropleiding, en 15 studiepunten uit het voorbereidingsprogramma.
 • Meer info over de verschillende afstudeerrichtingen in deze educatieve master

Welke vakdidactieken je kan opnemen, is afhankelijk van de voorafgaande bacheloropleiding. Aan elke vakdidactiek is een lijst van bachelordiploma’s verbonden die toegelaten worden tot de vakdidactiek. De toelatingsvoorwaarden zijn dezelfde in alle Vlaamse universiteiten.

Waarom kiezen voor faculteit Ingenieurswetenschappen en architectuur?

Filmpje: Waarom kiezen voor de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de UGent? 

 • Onderwijs en onderzoek op hoog internationaal niveau
 • Faculteit prominent aanwezig in internationaal onderzoek
 • Faculteit zet sterk in op internationalisering in het onderwijs
 • Veelzijdige vorming, met heel veel keuzemogelijkheden.
 • De faculteit besteedt veel aandacht aan het duurzaamheidsaspect. Als ingenieurs ben je in dit maatschappelijk verhaal een heel belangrijke speler. Je geeft de toekomst mee vorm!
 • Faculteit stimuleert ondernemerschap bij haar studenten
 • Zeer intense en goed georganiseerde begeleiding
 • Zeer nauwe samenwerking tussen de opleidingen burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en industrieel ingenieur
 • Studentenvereniging VTK zorgt voor een warm en aangenaam onthaal van de studenten.
 • Gent is een fantastische stad om te studeren. Gent is een bruisende studentenstad met veel cultuur, kunst, sport en ontspanningsmogelijkheden voor studenten.
 • Gent is ook het epicentrum voor onderzoek, innovatie en ondernemerschap. Het merendeel van onze onderzoekscentra bevindt zich op Campus Ardoyen. Samen met een veertigtal onderzoeksgerichte bedrijven die in totaal 1500 personen tewerkstellen, vormen ze het Wetenschapspark Ardoyen.
 • Heel veel jobmogelijkheden na afstuderen!
 • UGent staat in de Shangai ranking het hoogste gerangschikt van alle Belgische universiteiten (UGent op plaats 71 en KU Leuven op plaats 87) en de Shangai ranking is de belangrijkste ranking in de wereld voor universiteiten!

Hoe zal er volgend academiejaar les gegeven worden?

We kunnen nu nog niet voorspellen hoe de situatie i.v.m. Covid-19 er volgende academiejaar zal uitzien en wat er dus zal toegelaten zijn. Waarschijnlijk zal het een combinatie worden van online en on-campus lessen.