Naar het buitenland tijdens je studies (uitwisseling)

Informatie sessies omtrent internationalisering

 • Voor studenten campus Gent

De Away Day vond plaats op 24 november (in iGent, Aud. 1, Technologiepark-Zwijnaarde - campus Ardoyen). D

 •  Voor studenten campus Kortrijk

De Away Day ging door op 28 november om 12u30 (in KWE.A.0.308 campus Kortrijk). D

Praktische infosessies

(verplicht voor allen die op uitwisseling willen in 23/24)

 • 05/12 13-15u
 • 06/12 10-12u of 13-15u
 • 07/12 10-12u
 • 12/12 13-15h (FOR ENGLISH SPEAKING STUDENTS ONLY)
 • 13/12 10-12u of 13-15u of 19-21u
 • 14/12 19-21u (ENKEL VOOR INDUSTRIËLE INGENIEURS)
 • 19/12 19-21u (ENKEL VOOR STUDENTEN CAMPUS KORTRIJK)
 • 20/12 13-15u

Verplicht in te schrijven via de UGent eventmanager 

(zoek op "Practical Info Session OUTGOING 23_24" of "Praktische infosessie OUTGOING 23_24")

  Uitwisseling

  Neem eerst de "roadmaps  for UGent students" aandachtig door. Deze bevatten nuttige informatie en links over de voorbereiding van je mobiliteit, financieringsmogelijkheden, enz... Hieronder vind je informatie over de voorwaarden die gelden bij uitwisseling aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur [FEA].

  Algemene informatie over de procedure voor uitgaande FEA studenten

   

  WIE kan op uitwisseling aan FEA ?

  Studenten die met een diplomadoelcontract zijn ingeschreven aan de UGent tijdens het academiejaar waarin zij op uitwisseling gaan. Voor FEA hangt dit ook af van het gevolgde opleidingsprogramma.

   

  WANNEER kan je op uitwisseling aan FEA ?

  De coördinator van de uitwisselingsovereenkomst is de eerste contactpersoon voor studenten die op uitwisseling willen gaan. Iedere student kan zich kandidaat stellen binnen het raamwerk van deze uitwisselingsovereenkomst. De uitwisseling kan enkel uitgevoerd worden tijdens de masteropleiding (mits enkele uitzonderingen) gedurende een semester of een volledig jaar. Bekijk de voorwaarden en coördinators per opleidingsprogramma.

  De coördinator rangschikt de kandidaten en gebruikt hiervoor zowel de examenresultaten als externe criteria zoals motivatie, zelfstandigheid, enz... A priori wordt er geen minimale studieresultaten opgelegd als voorwaarde, maar opleidingen kunnen wel specifieke condities vastleggen met betrekking tot behaalde graden.

  De coördinator maakt een voorstel van het buitenlands studieprogramma op en legt dit, na advies van de betrokken opleidingscommissie, voor aan de curriculumcommissie. Dit voorstel wordt ten laatste op 31 oktober ingediend voor een uitwisseling in het eerste semester en ten laatste op 15 maart voor een uitwisseling in het tweede semester. De curriculumcommissie geeft de goedkeuring over het buitenlandse studietraject.

   

  WAAR kan je op uitwisseling aan FEA ?

  * Erasmus+ (bestemmingen binnen de Europese Unie & Noorwegen)

  * Erasmus Belgica (over de taalgrens heen)

  * Zwitserland

  * Bestemmingen buiten Europa

  De opleidingscommissies selecteren partnerinstellingen op basis van hun academische studieprogramma. Studenten kunnen binnen hun opleiding enkel kiezen uit de partnerinstellingen die een overeenkomst afsloten voor dat specifieke opleidingsprogramma. Het is niet mogelijk om een gastinstelling te kiezen waarmee geen overeenkomst is binnen de opleiding die je volgt.

   

  HOE kan je op uitwisseling aan FEA ?

  * Binnen Europa: Erasmus+, Erasmus Belgica

  * Buiten Europa: bilaterale akkoorden (SEA)

  * Masteropleidingen met een ingebedde internationale mobiliteit: European Masters, internationale masteropleidingen (studiegids)

  * Internationale stages opgenomen in je opleidingsprogramma

  * Stages of workshops binnen en buiten Europa: IAESTE, BEST, HUMASOL

  * Onderzoek voor masterproef in Global South: VLIR-UOS

  Studenten die geen uitwisseling opnemen in hun curriculum kunnen binnen een aantal opleidingsprogramma's aan de faculteit deelnemen aan Internationalisation@Home activiteiten zoals: buitenlandse gastsprekers, Engelstalige opleidingsonderdelen/trajecten, werkcolleges met buitenlandse studenten, videoconferenties met buitenlandse partners, summer schools, IAESTE talks, ….

   

  Welke mogelijke FINANCIERINGSKANALEN zijn er?

  Je betaalt enkel het inschrijvingsgeld aan de UGent, niet aan de buitenlandse gastinstelling. Afhankelijk van je bestemming kan je eventueel een financiële vergoeding ontvangen:

  * Erasmus Belgica

  * Erasmus+

  * Zwitserland

  * Bestemmingen buiten Europa: studietoelagen worden uitgereikt via de centrale administratie op basis van socio-economische gegevens. Meer informatie over het aanvragen van beurzen

  Alle vragen over de betaling van uitwisselingsbeurzen kan je sturen naar 

   

  UITWISSELINGSAANVRAAG INDIENEN / DEADLINE

  Log in op Oasis en vul de aanvraag voor uitwisseling in. Let op dat je extra voor de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur ook het ondertekende curriculumformulier moet opladen.

  De facultaire deadline voor online uitwisselingsaanvragen buiten Europa is 13 januari 2023, 17u.
  De facultaire deadline voor online uitwisselingsaanvragen binnen Europa is 3 februari 2023, 17u.

  Deze deadlines zijn geldig voor alle uitwisselingsaanvragen voor het volgende academiejaar, ongeacht het semester waarin de uitwisseling zal plaatsvinden.

  Laattijdige aanvragen zullen niet aanvaard worden!

  Bekijk de tijdslijn voor meer informatie over stappen en deadlines.

  Contact

  Nuttige links