IAESTE-stage die NIET meetelt voor studiepunten

Alle stappen moeten afgewerkt zijn vóór 11 juli.
 1. Vul de gegevens van je stage in op Plato onder "mijn stage".
 2. Laad de acceptance note op in Plato als stagecontract. Het is niet nodig om een apart stagecontract aan te maken.
 3. Vraag het bedrijf de risico-analyse (RA) en werkpostfiche (WPF) in te vullen en laad deze op in Plato. De werkpostfiche dient enkel ingevuld te worden indien een gezondheidsbeoordeling doorgaat.
 4. De Dienst Medisch Toezicht (DMT) zal via Plato aangeven of je al dan niet op gezondheidscontrole moet. Dit is enkel het geval indien het stagebedrijf in de risico-analyse heeft aangeduid dat een gezondheidsbeoordeling nodig is.
 5. Als je een gezondheidscontrole moet ondergaan:
  Leg een afspraak vast via Plato in de online webagenda van de DMT. Alleen als er geen vrije plaatsen meer zijn neem je zelf contact op met de DMT om een afspraak vast te leggen.
  Een afspraak voor gezondheidscontrole moet je tenminste 6 weken voor de aanvang van je stage vastleggen. Anders bestaat de kans dat je niet tijdig een afspraak kan krijgen en/of dat de vrije momenten voor onderzoek al tijdens je stage vallen. Zo zou de startdatum van je stage in het gedrang kunnen komen.
  Tijdens de verlofperiodes in de zomervakantie werkt de Dienst Medisch Toezicht met een lagere bezetting, gelieve hier rekening mee te houden.
  Je neemt de volledig ingevulde en gedagtekende risico-analyse, werkpostfiche, een kopie van je stagecontract en je vaccinatiekaart mee.
 6. Na de gezondheidscontrole ontvang je een "formulier voor de gezondheidsbeoordeling". Dit attest laad je op in Plato.