Bezoldigde binnenlandse of buitenlandse stage buiten IAESTE die meetelt voor studiepunten

Stappen 1 tot en met 7 moeten rond zijn vóór 11 juli.
 1. Zoek een promotor.
 2. Vul de gegevens van je stage in op Plato onder "mijn stage".
 3. Je promotor zal een e-mail ontvangen van zodra je in Plato ‘aanvraag indienen & doorsturen naar promotor’ aanklikt. Je promotor kan dan je stage goedkeuren in Plato.
 4. Maak in samenspraak met het bedrijf een arbeidscontract op in twee exemplaren.
 5. Onderteken je contract en laat het ook door het bedrijf tekenen.
 6. Laad een kopie van het contract op in Plato.
 7. Verdeel de getekende contracten als volgt:
  1 exemplaar voor jezelf;
  1 exemplaar voor het bedrijf.
 8. Neem na afloop van de stage contact op met je promotor voor een evaluatiemoment om na te gaan of de stage aan ieders verwachtingen voldeed.
 9. Als de stage nog steeds kan meetellen voor studiepunten, maak dan een stageverslag op en laad het op in Plato vóór 1 november.
 10. Zowel je promotor als je stagebegeleider in het bedrijf zullen een e-mail krijgen via Plato om de stage daar te evalueren.
 11. Stages in het buitenland dienen bijkomend geregistreerd te worden in Oasis vóór vertrek. Kies het academiejaar waarin de stage in je curriculum zal opgenomen worden. Kies vervolgens ‘Uitwisseling’ onder ‘Curriculum’. Vul alle gevraagde gegevens in.


Al het bovenstaande geldt onder de voorwaarden van het stagereglement.