Facultaire Welzijns- en Veiligheidscommissie

Taakomschrijving

  • brengt aspecten van welzijn en veiligheid binnen de faculteit op een systematische wijze onder de aandacht
  • bespreekt mogelijke acties/stappen in geval van inbreuken of tekorten in verband met welzijn en veiligheid van personeelsleden
  • staat, samen met andere facultaire commissies en het facultair bestuur, in voor het coördineren en organiseren van periodieke sociale activiteiten binnen de faculteit voor het bevorderen van het welzijn op het werk
  • ondersteunt en moedigt bestaande en nieuwe sociale activiteiten binnen de vakgroepen, de faculteit en de universiteit aan
  • staat in voor het opvolgen van de in het facultair welzijnsactieplan opgenomen/voorgestelde acties
  • verspreidt informatie in verband met veiligheid op het werk
  • neemt initiatieven, of spoort de vakgroepen aan om initiatieven te nemen, die de veiligheid op het werk ten goede komen

Samenstelling

Voorzitter

Patrick De Baets (decaan)

ZAP/GP

Arnold Janssens (EA01), Peter Van Daele (EA05), Filip Strubbe (EA06), Guy De Tré (voor EA07/EA18; facultair vertrouwenscontact en ombudspersoon doctorandi), Luc Dupré (EA08), Lode Daelemans (voor EA11/EA17), Geert De Schutter (voor EA14/EA15), Maarten Sabbe (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Gent), Kurt Stockman (vertegenwoordiger industriële wetenschappen Kortrijk)

OAP

Annelies Coene, Eva Loccufier

ATP

Nadine Carchon, Inge Lason (facultair vertrouwenscontact), Sigrid Lecluyse, Dimitri Van Cauwelaert, Roger Van Hecke

Studenten

Wannes Sys, Theo van Egdom, NN

Adviserend ZAP/OAP/ATP

Kristien De Meulder (facultair vertrouwenscontact), Steve Dereyne (plaatsvervangend ombudspersoon industriële wetenschappen Kortrijk), Greet Deruyter (ombudspersoon industriële wetenschappen Gent), Jan Devos (ombudspersoon industriële wetenschappen Kortrijk), Bart Dhoedt (plaatsvervangend ombudspersoon ingenieurswetenschappen + stedenbouw en ruimtelijke planning), Marie-Françoise Reyniers (ombudspersoon ingenieurswetenschappen + stedenbouw en ruimtelijke planning), Peter Troch (plaatsvervangend ombudspersoon doctorandi), Maarten Van Den Driessche (ombudspersoon ingenieurswetenschappen + stedenbouw en ruimtelijke planning), Tanja Van Hecke (plaatsvervangend ombudspersoon industriële wetenschappen Gent)

Adviserende STU

Laura Sondakh

Ambtshalve

Hennie De Schepper, Filip De Turck